inloggen

resultaten voor 'smart'


1222 resultaten.
Sorteren op:

Sint-Nicolaas

poezie
4.2 met 11 stemmen 2.722
...n Met die bonte harlekijn! Eerlijk zullen we alles delen, Suikergoed en marsepein; Maar, o wee! wat bittre smart, Kregen wij voor koek, een gard! Doch ik vrees niet, dat wij klagen, Vader, Moeder zijn te goed! Waren we...

In 't huis van Smart

poezie
4.0 met 7 stemmen 2.241
In 't huis van Smart, waar ik belandde Bij 't jammerlijkste dansjolijt, Zag 'k Zorg en Ouderdom en Spijt Dansen of zij 't van ...

Het oude huis

poezie
3.5 met 6 stemmen 1.954
... seizoen. Het oude, daar voor 't eerst mijn hart Gesmaakt heeft, wat niet al! Een liefde, een zaligheid, een smart, Die 'k nooit meer smaken zal! Daar in een bange, heilge nacht Uw eerste levenskreet, O eerste wicht, zo bl...

Ontevredenen

poezie
2.9 met 8 stemmen 2.890
...ankbaar wil aanvaarden, Wat hem God heeft toegezegd. Ook mijzelf, naast veel verblijden Viel veel bittere smart ten deel, Veel miskenning, lichaamslijden, Klappen in mijn financieel, Zou ik daarom morren, klagen? Nee...

Met duizend ogen

netgedicht
2.5 met 2 stemmen 65
...me meevoeren door stemming en sfeer naar grenzen van weleer in de diepte van ons hart overweldigend was de smart en het mededogen dat met duizend ogen warmte gaf na een korte heling ging ik weer omhoog waar de ruimte h...

Vader en moederende dagen

netgedicht
... Vandaag dus even niet of juist denken aan dagen van hunkeren en liefde keer op keer. In hand en hart ligt nog smart, die laatste groet die ons steeds weer fragiel herinneren doet. De dagen kennen soms schaduwen breed en smal,...

Mysterie

poezie
4.0 met 2 stemmen 1.767
...aduws deed beven... Maar mijn ziel is vervúld geweest. En hetgeen in haar duister blijft hangen, Een levende smart schoon ze zwijgt, Is de snik van een eindloos verlangen Uit een droefheid die woordenloos hijgt.

Gevoel

poezie
3.4 met 20 stemmen 3.715
...j 'tgeen gij zijt, Gevoel van 't kloppend harte! Wiens werking vaak de ziel verblijdt, Maar meer nog klemt in smarte! Gij, mijner dichtkunst ziel en doel! Gij zijt de bron mijns levens! Maar, overweldigend gevoel! Die van mi...

Dansen op spijkers

snelsonnet
4.2 met 5 stemmen 153
...en vaak pijn Maar lavend zijn de nectar en de wijn Verslavend wel, desnoods intraveneus Wie wil dan toch, met smart en goed fatsoen Zijn leven aan de Poëzie verdoen?

Warmen

netgedicht
3.5 met 2 stemmen 81
Hoe koud het eenzaam hart dat niet meer slaat voor medemensen met pijn leed en smart niet voelt diens verdriet in hun lijdend hart verblind slechts door zijn eigen wrok en haat. Waar is gevoel d...

Het verlaten huis

poezie
...iet dan ik, - maar áls ik opzie, Dan voel ik dat zij mij heeft aangezien, Maar 't niet wil weten om die grote smart; - En als verschrikt buig ik dan weer het hoofd Achter mijn boeken en ik durf niet spreken Tot haar, schoon ...

Moederschap

poezie
4.0 met 2 stemmen 179
...vens kwelling, 't maakt mij elke onspoed licht; 't strooit nog bloemen langs het voetpad 'twelk ik vaak met smart betree en vertroost nog als mij 't lijden kluistert aan mijn legerstee. Neem dan met een hart vol liefde ...

Ik herinner en gedenk

netgedicht
...rels die floten elders de oorlogsboten en hoge wolken ja die was, de mei lootte, uit ook nu 't bonzende hart en smart. Tot verbazing van toen vele stopten daar die treinen, mijmerden zij wellicht nog over 't ooit en de schoonhe...

Smart

netgedicht
.... Zij die groot denken, geloven in een nieuwe start. Biologen ontwerpen nanorobots. Mercedes een elektrische Smart.

Troost

poezie
...ge u 't lijdend hart verscheuren, moet gij bij het sterfbed treuren, sleept de tijd, in trage dracht, u door smart en tranen henen; op het scheiden volgt herenen: ‘God geeft altijd kruis naar kracht!’ Wel hem die dit ...

Jezus sterft aan het kruis

hartenkreet
...g naar de eeuwigheid komt stilaan nader Zijn zending als de Mensenzoon is volbracht van lichamelijke pijnen en smart ontbonden heeft Hij eindelijk de berusting gevonden ? en weet dat Zijn hemelse Vader Hem verwacht ‘ ‘V...

waar jij voor viel.

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 134
... ik niet dat ik van je houd, voor mij heeft dat geen enkele zin, zomaar woorden om niets, zomaar een hart vol smart, de gedachten waar jij voor kiest, vermoorden alle liefde in mijn hart, vertrouwen is de toekomst ook al zijn...

Zingen

poezie
4.0 met 2 stemmen 259
... Dat uit het bèst zich in de drang Van zoet gezang Met juichen en met klagen: - En iedre toon van vreugd en smart Vindt bron en weerklank in het hart.

Hoor naar mijn gebed

hartenkreet
...evouwen handen. Heer, geef ook vrede in mijn hart En liefde voor andere mensen Vergeef het kwade en heel alle smart En vervul der mensen wensen. Heer, geef dat ik naar U verlang U houdt ook zo veel van mij U bewaart mij voor...

Viooltjes

hartenkreet
...ls de lieve Heer op hun donkere wangen zie ik vaak traantjes hangen en kon ik in hun hartjes kijken welke 'n smart moet daar niet slijten? ik zag ze over witte kistjes glijden hun blaadjes in verdriet verknijpen. aan oude gr...

Liefdesgeheim

netgedicht
4.3 met 3 stemmen 74
...bitterzoete spelonken van mijn winnaarshart; Een jongeling met weemoedige ogen samen die momenten van opperste smart en er was bliksem in de nacht alsof de goden ons bezochten in onze lustige ijver de afgrond nabij een afs...

Où peut-on être mieux?

poezie
3.0 met 2 stemmen 306
...j buiten?) tik-tom, tik-tom de regenvingers tikken, tikken tegen de ruiten: waarom, waarom? Vreugde en smart om wat nimmer kome en 't leven zal zich sluiten; tik-tom, tik-tom, de regenvingers tikken, tikken tegen...

ZESTIGSTE VERJAARDAG.

poezie
4.0 met 3 stemmen 824
...ok van bange zorgen niet Of verdriet, Schoon ik ’t leed wel kende; Maar, wat immer zij gebeurd, Niet een smart, die hooploos treurt, Niet het hartzeer, dat verscheurt, On-verzachtbre ellende. Vrouwen kindren, zie mij a...

nacht

netgedicht
2.0 met 2 stemmen 308
... je duizend maal en Hypnos smelt mijn verdriet samen met het onbeschaduwd bestaan van gisteren meng zoete smart met deze inktzwarte nacht
J.Bakx23 Feb. 2018Lees meer…

Prille bloemen

netgedicht
4.3 met 3 stemmen 149
...oemen lief deelbaar tastbaar voel ik in die bloemen jouw hart hoe je het leven met me deelt in voorspoed en in smart prille bloemen in het voorjaarsgras, ze stralen liefde uit het stille genieten van schoonheid is de enige buit.
mobar20 Feb. 2018Lees meer…

Zwarter dan de nacht

hartenkreet
... speet Sterven kan droevig zijn ‘t leven ook het leven gaf meer angst dan de dood Het leven maakte dat ‘t smart opdook de dood trok je heel vaak uit de nood Eenzaamheid vulde de lange nachten en voor één ogenblikje van ...

Dialogue mystique

poezie
4.0 met 2 stemmen 256
... aan uw hoge heil te denken, Want al begeren, wàt gij mij kunt schenken, Moet ik verliezen, en geeft dubble smart. 'En als ik allen hoon vergeet?' Ga ik u nieuwe krenkingen bereiden. 'Wilt ge dan, dat wij van elkander ...

Lieve Maan

hartenkreet
3.2 met 4 stemmen 168
... zie staan Dan spreek ik mijn wensen uit vanuit mijn hart. Of de Engelen willen waken en kracht willen geven bij smart. Inzichten willen brengen in mijn dromen Zodat mijn poëzie weer gaat stromen. Hoe ikzelf meer mag gaan groeien...

Ansicht van weemoed

netgedicht
3.8 met 4 stemmen 181
... leven onontbeerlijk zijn geluk is niet slechts 't moment van opperste blijdschap maar ook het vleugje bitter smart in je hart als bevestiging van de pijn van je bestaan

Ik draag je aan mijn hart

hartenkreet
3.8 met 4 stemmen 665
...te bewaren. Ik draag je aan mijn hart jouw liefde die zo kostbaar in mijn leven en toch hoe diep werd weer de smart toen ik jou aan God terug moest geven Ik draag je aan mijn hart een herinnering die nooit mag sterven en ko...