inloggen

resultaten voor 'smart'


1243 resultaten.
Sorteren op:

Verjaardag psalm; Naar bewerking van psalm 90

netgedicht
4,2 met 4 stemmen 49
Alleen God weet waarom in 't best van onze dagen Dikwijls zoveel smart, zorg en stof tot klagen In tranen door 't groot verdriet, de jammerlijke plagen Toch zijt Gij o Heer, van d'all...

Naakte aarde?

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 39
Alle revoltes van de wereld wissen de smart van moeders niet, alle vooruitgang verhindert niet dat ik dictators haat, zelfs die in mijzelf, ongewenste waa...
Pama11 okt. 2019Lees meer…

De tocht naar de ster

poezie
3,3 met 10 stemmen 3.430
...en, Haar licht zult ge met ons vieren, Voort! voort! Was van uw vingers wat leeds er bleef kleven, Grijp de smart, voor uw aanzicht geweven, Als water om 't venster uwer ziel, - Zet de sluizen van uw ogen wagenwijd open. Tot...

EVOË

poezie
2,9 met 7 stemmen 2.739
Ik ga mijn leven in orgieën door Van vol muziek en vreugden onuitspreeklijk, Daar 'k ál smart in losbándigheid verloor, Want dít lijf en mijn trots zijn onverbreeklijk; Wijl achter me aan een óp-zic...

Haar laatste zin,

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 45
...enkbare schoonheid bevat tot ze is uitgetreden, laat mij achter in een onontkoombare toekomst van hoop zonder smart. Dag vriendin.
Pama 9 sep. 2019Lees meer…

Wobbelke

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 33
... proef je blanketsel je onverbiddelijke mond gestrenge kaken. Zachte mooiigheid.. laat me niet sterven vol smart als je me niet wilt!

ik kan niet anders

poezie
3,8 met 9 stemmen 3.445
...n mijzelf belijden; Wanneer ik spreek, spreek ik mijzelve uit, Dan zoek ik soms, zo heimlijk mijn verblijden En smart te zingen, dat de oningewijden Niets horen dan een liefelijk geluid... Ik kan niet anders dan mijzelf belijden, ...

Frauduleuze handelingen

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 34
...er te maken opeens slaat haar beeld op zwart in staat in paniek te raken slaat ze handen voor ‘t gezicht, vol smart! Weg centen, weg tien mille, verdwenen in een klikje ook nog, zeg maar hoe vaak moet men nog horen: niets ov...

De vergeet-mij-niet

poezie
2,9 met 37 stemmen 3.242
...en Stak ‘t blauwe takje aan mijn hart, Zij dacht aan ‘t uur van gaan en scheiden En al haar lust verging in smart. En waar het beekje door de weiden Bij els en wilgen henenvliet, Omhelsden wij elkaar en schreiden Vergeet m...

Ik wil je even aanraken

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 97
...fde vrouw; ik met mijn geliefde dochter ik moest toen hevig slikken m'n opgekomen emotie niet direct in een smartelijk snikken te laten uitbarsten was visa-versa best wat gewend geraakt met mijn toen 10 jarige dochter Giulia...

Ondeelbare tijd?

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 61
...lijft gloeien in de as, wind en regen, daar zijn schuilplaats vindt, pijnlijk lang verzwegen opgeslagen in de smart van voor - en tegenspoed onderschrijft de dierbaarste herinnering zoals zij was, ze is niet vertrokken, morge...
Pama10 jul. 2019Lees meer…

Echo’s ?

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 49
Stoffelijk niet van deze wereld verankerd in hart en nieren levendig in volle weerbaarheid, geen diepe smart, een sterke eigenheid valt niet uit de toon onmiskenbaar consequent voorafgaand aan een zekere dood ontsproo...
Pama21 jun. 2019Lees meer…

Intieme schets

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 92
...j mij, intieme schets als een uitroepteken voor de wolkendans je geeft mijn knuffel een welkomstlied neemt alle smart van het verdriet mee naar het rijzen van de zon.
mobar17 jun. 2019Lees meer…

Gewond Hart

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 58
... en omwille hiervan zal het leven tegen ons keren Niet eerder wist ik van hartenpijn Ik voelde een ontzettende smart en vond haar vilein Het heeft zoveel pijn gedaan dat ik bijna niet meer verder kon gaan Een gedachte aan ha...
Carla11 jun. 2019Lees meer…

tranen zonder tuiten

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 46
... met waterlanders zonder harnas hoe komt het dat diepe droefheid haar keel dichtschroeft en doet alsof smart geen traan waard is hoog in de lucht zingt de veldleeuwerik hoe troostrijk stromen droeve verlangens ...
J.Bakx10 jun. 2019Lees meer…

Geef je reactie

netgedicht
1,5 met 2 stemmen 78
...ring, dank en interesse stuur dus je commentaar in een reactie doch plaatsing is nog niet gegarandeerd met smart wachten we op onze redactie die tot op heden alles heeft geweerd....... 4 juni 2019
Max 4 jun. 2019Lees meer…

Mensenogen

poezie
3,2 met 30 stemmen 6.934
... uitzien van groot gemis Of starlings staren van droevenis. Ik houd van ogen die prachtig spontaan Van grote smart naar geluk willen gaan Die moe van gemijmer in avond’lijk land Weer blikkeren uit ruiten waar zonlicht in bran...

Verlaten gevoel

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 35
...am land. Tussen zwarte muren, huist mijn bloeddoorlopen hart. Gedoofd van alle vuur, ten prooi aan pijn en smart. Mijn geest, een berg van stilte, achter dichtbegroeide hagen, die zich afsluit, troost zoek in verget...

Bomen

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 83
...r je ziel.. Een boom is vast een engel die ooit naar beneden viel. Bomen zijn behoeders, ze verlossen je van smart, ze jagen op demonen en balsemen je hart. Bomen bergen nesten, ze zijn heerlijk serviel, uit het oosten en...

Ween niet mijn lief.

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 48
...t in dat stilleven kracht in tijd verstard in alle beeltenissen, die we in voortgang zullen missen, geen dieper smart weerspiegelt in een zacht onderdrukte toon, waarin hun plaats in mijn wereld werd opgetekend en hebben ver...
Pama 6 mei. 2019Lees meer…

Sterren en rozen

hartenkreet
4,8 met 4 stemmen 335
...rozen voor mijn verzen gekozen. Sterren en rozen die de liefde immer weer loven zij het in vreugd zij het in smart de roos geeft haar kleur de ster geeft haar kracht. Aan de hemel bloeien de sterren die mysteries haarfijn u...

Ik herinner en gedenk

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 35
...rels die floten elders de oorlogsboten en hoge wolken ja die was, de mei lootte, uit ook nu 't bonzende hart en smart. Tot verbazing van toen vele, stopten daar die treinen, mijmerden zij wellicht nog over 't ooit en de schoonh...

Genot bindt niet...

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.670
... met der rijpheid traag en vast gespin, spint zich het net der draden die ons in het leven wikklen, met zijn smart en vreugd, dat voor ons wezen tot een eenheid smelt, die onze wereld is en heel de wereld geldt.

Een beetje ruimte

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 63
...taan Je hebt dat al bewezen door jezelf te wezen Ook raak je mensen in hun hart want ze wachten op je met smart Als ik je beetje bij beetje laat gaan beloof me dat je voortaan jezelf altijd zal blijven en je het kwaad ...

Memorium aan mijn zus, (+ 30-05-1993)

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 39
...am droeg, bewaar ik in mijn hart. Je was het stervend leed, gegroeid aan het eeuwig licht, ontdaan van pijn en smart. Je naam, Je lief gezicht, Gegrift, In mijn hart van vlees en bloed, hoe kan ik je vergeten, Ik wil naas...

Verlangen,

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 40
... Windvlagen ruisen door de bomen Ver van je liefrijk hart, Als tranen van verloren dromen terug naar zorgen en smart. Zonder jou, een troosteloos leven, Waarom moest jij gaan Voor mij een eindeloos streven van eenzaamheid verga...

STILTE (2)

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 48
...lte maak je nooit weer mee ze zal ons nooit weer als toen behagen en heel diep in onze ziel doet iets ons met smart onbewust verlangen naar dat wat was uit die verloren dagen

Peinzensmoede

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.505
...id Blijkt altoos meer; Wij weten weinig – Te weinig, Heer! Maar toch, al gloeit soms Mijn hoofd van smart – In U, mijn Schepper, Vertrouwt mijn hart. Niet ómdat alles Uw Liefde ontdekt, Maar óndanks alles ...

Dezelfde gepassioneerde moedersmaak

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 58
... in regenbuien tegen. Ik herinner mij haar scherpte uit Betuwe genen haar soms ietwat preutse hart, de doorstane smart, lappen stof voor onze kledij haar kievit-eega uit Mei. Dezelfde gepassioneerde smaak voor alles wat ademt is...

OP HET AFWEZEN VAN PHILLIS

poezie
4,0 met 7 stemmen 2.048
...: ‘k doe al: wel hoe zou ik niet leven? Ik voel te zeer d’ellende waardoor ik word gedreven En d’eindeloze smart: Maar ik leef zonder hart, Vermits dat is tot pand bij mijn Godin gebleven. Hoe leef ik zonder hart? Dat kan ...