inloggen

resultaten voor 'stille verwerking'


2956 resultaten.
Sorteren op:

Individuele benadering

netgedicht
Mijn echte problemen zijn niet van materiële aard En bevatten ook geen groepen mensen Het zijn vragen vanbinnen steed...

De stilte en de dood

hartenkreet
... dadelijk al vergaf schoon mij ‘t innerlijk was gesloopt Met tranende ogen zag ze mij staan dat stille stil als vriend en lotgenoot Ik voelde nog iemand mij gadeslaan dit bleek die andere vriend, de dood

boven smart

netgedicht
1,8 met 4 stemmen 260
... als gebogen spiegelglas, de ingehouden smart van nu heeft zich ervan gekweten water glanst haar stille charme tot een lang gebroken hart

Met huilende mond

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 533
...r mij, als van een onbestaand mens In hemdje met jeans, als kledij uitte zij haar zwijgende wens Stille woorden, zonder klank zweefden uit haar droge keel Dan week ze van de mistbank haar blikken nog even irreëel ...

breekbare morgen

hartenkreet
2,4 met 5 stemmen 669
...sen het einde van de nacht en het aanvangen van de dag ontwaakt in breekbaar licht de morgen het stille van de dageraad tooit zich met gouden randen en kleedt de dag weer aan met oranjerood satijn snaterend rimp...

Loslaten

hartenkreet
3,4 met 7 stemmen 1.204
Pijnlijke momenten van verdriet stille passanten die zijn uitgereisd Al mijn wensen vallen in het niet Alles is los mijn hoop is vergrijsd Mistig ...

Slachtoffer van zinloos geweld

hartenkreet
4,1 met 14 stemmen 932
...regen vloeit weg als zandkorrels in de hand gelegen zee van zoute borrels het woord gesmoord in stille noodkreet die geest verwoordt in angstig verborgen leed hoe, waarom en schuld het noodlot dat jullie vergu...

Lachjes krulden

netgedicht
geuren prikkelden stemmen rumoerden jij zat daar aan het tafeltje in een zee van stille rust zacht kabbelden woorden over het blad sierlijke handen ritueelden verbanden van lief samen zijn l...

goedenacht

netgedicht
...hij dient in den nevel van de nachtelijke aard van beslommeringen zich enkel te bekommeren om de stille gang door de spelonken waar vrees en duivel heersen hij kent geen deemoed in de herkenning waar speer en dri...
elze16 mrt. 2019Lees meer…

Avondgeluiden

poezie
3,8 met 27 stemmen 2.675
... velden langs de maan 's avonds hoort gij aan de verre steenwegen paardehoeven dan hoort gij alles stille waan van verre maanfonteinen zijpelt plots water - gij hoort plots het zijpelen van avondlik water - de paard...

Moritura te salutat

poezie
3,2 met 17 stemmen 4.395
...chreit of klaagt. Dit zijn Uw gedachten, Ave, Heer, U groet die sterven gaat. Dat het ja van hare stille nachten En het amen harer dagen door geen klachte Worde ontheiligd en geschaad. ----------------------------...

Stille verwondering

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 79
Stille verwondering Er is een stilte dieper nog dan diep ontstaan uit de leegte waarvan de volheid vervlogen i...

Voor Lucia

hartenkreet
...ekomen - is een leven ooit voltooid, is het voldoende geleefd, geliefd, of mist het verloren daden, stille dromen? Wie bang is voor de dood zal niet leven maar wie leeft heeft de angst verdreven

beeld van Ameland

netgedicht
...lauwe hemellicht naadloos met de zee versmelt kon ik hier maar voorgoed vertoeven gedompeld in de stille pracht wellustig van de rijkdom proeven bezield door haar mystieke kracht

Hoor je die stille stem

netgedicht
Met de huidige wind, uit dit zonnige gloren zijn weer een reeks nieuwe kansen geboren. Ik kijk naar het talud verand...

Stille wonderen

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 73
ik heb stille wonderen in je ogen gezien het panoramisch voorbij trekken van eindeloze toendra’s in de kleuren oker ...

Muze van-tot

netgedicht
...den glans die de horizon besproeide Over smaragdgroen veld werd nieuwe dag begroet Terwijl over ‘t stille meer ’t licht met golfjes stoeide Schone belofte vanaf ’t eerste uur der dag Gesteund door allereerste ...

Overtocht

netgedicht
...t de dag loom om zwoel in te slapen Een ster verschijnt zacht en geeft hoop in het zwartste van zijn stille omloop van oneindig getelde sterren en schapen. Zwaarder zwelt de zwarte zwijgende last. Mijn loden hoofd wo...

Vandaag

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 90
... smaak je zilt als de golven van de wilde zee Vannacht straal je fel als de volle maan in het stille water

Al stel ik mij een mond vol stilte voor

netgedicht
...ee, dagelijks andere prikkelende gedachten dan weer juist een unieke gegraveerde prent of een serene stille, jouw ingehouden stem. Weet je, in je denken ben jij steeds klip en klaar vaak mijn unieke landschapsfotograa...

bedrieglijk stil

netgedicht
... om te wonen moeder en kind scheiden niet aan elkaar gebonden in hun woordloze dood laat in stille ere-tuinen duizend bloemen bloeien vaarwel rust in vrede
J.Bakx13 feb. 2019Lees meer…

EEN ZAADJE

hartenkreet
...de dat mijn bedoeling verstaat en het schat op waarde zonder ook maar iets te vragen levert die stille zwarte grond z’n waardevolle bijdrage hoe simpel het ook lijkt ‘t is dit zwijgend samenspel dat de were...

Aanblik

gedicht
2,0 met 23 stemmen 8.572
...n weg- haalt. Men schiet nabij, draagt woorden toe als om te stelpen de vloed die kronkelt in het stille hoofd. Horen dat er wolken zoemen, een zucht omhoog klimt, het raam nog open want zomerdag - weten hoe de h...

De essentie

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 65
...heerlijk ad hoc reageren ogen die schitteren in iets nieuws uitproberen toch heeft ook zij haar stille momenten zweeft heel even zonder uit zicht te raken onze aandacht voorbij nog is er het bekende gebaar b...

DE STEENHOUWER (Deus ex Machina)

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 46
...acht, Stond, kouwelijk-rillend in herinnering Klampend aan ontnomen majesteit en macht, Ons nog een stille schaduw tussenin. Toen ontsloot de Dood zijn atelier. In bovenaardse gunst en onderkoelde entr'acte Toonden ...

ZON UIT NACHT EN AARDE (Lapis Philosophorum)

netgedicht
...ij steen uit zon en nacht en aarde? En spreekt jouw glans, zacht als een hert het lang verhaal van stille wegen, van 't moeizaam pad naar de onsterfelijkheid die alle tijdelijkheid heeft overstegen, van 't kille slij...

GEMEENSCHAP

poezie
3,0 met 12 stemmen 1.698
Mijn zwaarste leed ten allen tijde Was ’t machtloos stille medelijden; Maar lichter steeds woog eigen juk Door blik op and’rer Heil, door bloei van meegeluk.

op zich

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 59
...aar ik buig en laat mijn haar in sluiers naar beneden vallen gelijk als het gestorven blad van stille herfstbomen en het lallen van een dronken tong een stofbad in te droge dagen gaan levenswegen met een grote sp...

Een ploeger

poezie
2,2 met 22 stemmen 1.908
...kland, volgend heel bedaard maar moeizaam sturend en een vogel floot en 't was als vreugde over die stille daad, die ploeger, wijkend naar verten heen en kerend weêr, op 't wijde land alleen, de grond bewerkend voor...

Spinnend noten zingt

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 47
ik heb eindelijk de muziek ontdekt die jij sprankelt in je lach in een proloog van stille klanken spannen spieren aan onderhuidse emoties golven getijden in komen en weer gaan geen symmetrie ma...