inloggen

resultaten voor 'taal'


3756 resultaten.
Sorteren op:

Wij herinneren ons woorden

gedicht
1,3 met 43 stemmen 7.196
Wij herinneren ons woorden als huis, als boom, als maan Wij herinneren ons dat als de maan zwom de vis klom Wij h...

Het Italiaans

poezie
1,6 met 19 stemmen 4.576
U minne ik teer, o taal van lust en weelde, Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde; Die als de kus op malse lippen smelt, En 't ...

DOF VIOLET

poezie
3,1 met 7 stemmen 1.183
...wiens geest mijn verzen glijen, Alleen, in paren, of in lange rijen, Schomm'lend op maat en rijm van hollands staal, Dat hij de wind, die mij droeg, zelf hoort waaien, En 't fijn slieren en 't heerlijk brede zwaaien Voelt...

VOORHOUT

netgedicht
(UIT: 100 GEZICHTEN OP DEN HAAG) Een schelpenpad onder statige bomen, waar de wandelaars en de sculpturen door aa...

Dag gedachten, “dag-gedachten”

hartenkreet
Ik ben begonnen met “dag-gedachten” de dagelijkse rubriek van mijn gedachten dus van mijn gevoelens, emoties, ong...

Ontdooide woorden?

netgedicht
...in de beeldspraak van ieders hand herontdekking uit het krijt schept het een bijzondere band van een nieuwe taal die is bereid wat ontluisterend is te moeten boeten voor die verliefdheid soms verwaaid in breedsprakigheid ...
Pama13 feb. 2019Lees meer…

Vogelvrij?

hartenkreet
... wortels. Lente opent zich, droomgebied ligt stroomopwaarts, maakt naakt en verlegen. Uiterste balans, onbetaalbaar wat je kiest, taal vervangt het evenwicht Door gemorst bloed, rivieren uit hun bedding treden bloeit op i...
Pama 4 feb. 2019Lees meer…

de moerbeitoppen ruisten

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 115
er lag een rouwkaart in in de gang ik las de schuingedrukte regel bovenaan buiten en binnen raakten elka...
J.Bakx 4 feb. 2019Lees meer…

De echte rijkdom

netgedicht
Hoe zalig toch wie in de taal mag leven – hij zwemt als naar de poorten van het licht en vindt een rijkdom, hem voor niets gegeven maar weet...

alles kwijt

netgedicht
de woorden liggen niet voor het grijpen als ik er niet tussen ga staan jou voor jezelf laat spreken ...
J.Bakx 1 feb. 2019Lees meer…

Schrander dier?

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 19
De schaamteloosheid, als onrecht met een combine met macht, verminking van moraal, willekeur van maatstaf en de taal, verbannen uit het prisma van ethiek bestaan, verveelt zich in weerwil van humaniteit, lijkt een metafoor ...
Pama31 jan. 2019Lees meer…

Wij vergroenden

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 67
...iefdevol zacht op de tast samen zijn groeide in openen voor elkaar waar onze woorden misten leerden wij taal op verkenning van vaten van wortels naar top wij het mobiele lopen en knielen een doorbraak in bos wa...

nalatenschap

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 118
niet dat ik geld of goed heb weg te geven slechts wat gedichten laat ik na en wat zijn verzamelde woorden m...

1,2,3

hartenkreet
Een kaars, twee rozen en drie lichtjes: Een zwarte kaars om onheil af te weren. Twee roze rozen symbool voor on...

Een dolende gids

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.961
... willen' in, Dies vatte niemand hunne zin. En dan hun eigen maaksel: foei! Dat was erbarmelijk geknoei! De taal was slecht, de vorm was zwak, Terwijl zelfs de inhoud gans ontbrak. Ook de gedachte was verward, Geen regel sp...

dichterschap vergt jaren groei

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 181
natuurlijk hield ik altijd al van de taal doch poëzie was mij destijds nog vreemd hoewel mijn gedachten dikwijls met mij op de loop gingen bleek tusse...

Dementees

netgedicht
Wanneer de schellen vallen, van onze verblinde ogen. Wanneer de bunkers die ons omgeven, aftakelen en worden afgebrok...

Stad,vrucht van eigen spiegel ?

netgedicht
...het geloof het stof verjoeg van eeuwen, gedompeld in een verhaal soms ingetogen soms gelogen in schuilkerk van de taal. de wachters van de grachten hun huizen kronen over de hoofden het plein bespot, beklad door duiven waardoor...
Pama18 jan. 2019Lees meer…

ontzet

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 68
ik wilde jou uit het beeld bevrijden je moet er wel in geloven de mooiste ontzetting lees je tussen de regel...
J.Bakx15 jan. 2019Lees meer…

Samenspel

netgedicht
...kkoord, neem één weg en gehuil is wat rest van harmonie. Wij zijn klinkers en medeklinkers die voorkomen om taal te blijven. Hoe klinkt liefde zonder: lfd iee. Het slaat nergens op! Onze liefde draagt kussen over de brugg...

CHINOISERIE

netgedicht
(VRIJ NAAR: LIED VAN DE OOSTHAAG VAN: T’AU JUAN-MING 365-427 UIT DE REEKS: TWINTIG WIJNLIEDEREN) Ik ben tussen ...

hoe jij

netgedicht
... bij tijd en wijle het besmette melaatse laken dat je kreukelt met in tongen gesproken berichten edoch, mijn taal neem jij als een zee van bloeiende bloemen en draagt ze mee in de vaargeul van je diepte, ach de nachten zijn sl...
elze12 jan. 2019Lees meer…

qieeste

netgedicht
mijn woorden zwerven langs blinde muren ze mompelen tegen kasseien mijn woorden zijn gevallen losgeraakte ...
J.Bakx10 jan. 2019Lees meer…

Praten

hartenkreet
hij praat maar alles is al gezegd er is niemand noch die luistert wat hij in taal heeft neergelegd wordt inzichtelijk verduisterd hij doet maar alles is al gedaan zijn handelen is om niet hij...

niemand weet

netgedicht
aan het begin van de taal staat het verlangen trage vragen wachten voor drempels van papier onze dwaalster tastbaar in de tijd i...
J.Bakx 6 jan. 2019Lees meer…

Bewust of onbewust?

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 33
...ammen rijpt het mos non-perfectie van ieder gevoelsmoment, onmogelijk uit te drukken in een expressie van de taal naar ieders dialect gekend, vertaald naar een eigen verhaal zich laat verleiden door onvolkomenheid, zoal...
Pama 5 jan. 2019Lees meer…

Duaal gemaal

netgedicht
Open zee is een gedachte Het verre land een hersenschim Taal een synonieme interim Uit de hemel die ik niet verwachtte Elk monumentaal vergankelijk baken Dat ik nergens te...

Duel

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 36
...oorden wonnen het van het penseel De tubes ergeren zich groen en geel Het blanco linnen eist nieuwe verdragen De taal wil het er nog een keer op wagen Nu doek en kladblok nog in het gareel De woorden wonnen het van het penseel