inloggen

resultaten voor 'versagen'


21 resultaten.
Sorteren op:

Sonnetten voor Cynara VIII

poezie
3,9 met 18 stemmen 3.752
...harde kwaal die op de duur mij sloopt omdat het hart 't niet kan verdragen. Dit van mijn moed het hopeloos versagen - dwars op mijn smalle weg de blinde muur - dit van mijn nachten kwellend uur op uur, waarin ik om harts zek...

VERTROUWEN

poezie
4,5 met 2 stemmen 245
Gij, die moet zien in donkere dagen Hoe onrecht tijdelijk triomfeert, Niet klagen, dichter, niet versagen, Maar strijden tot de wereld keert! Wie stijgt ten slotte en overwint er? Niet wie het leven tegenhoudt....

Moed

poezie
3,7 met 3 stemmen 2.302
...jn kwijnen en mijn klagen trilt in mijn hart nu hoog, dan somber diep, maar steeds, - een toon van nimmermeer versagen! Omdat mijn Heiland bij mijn naam mij riep en heeft gezegd, dat ook voor mij zal dagen het leven, dat Hij ...

Aan alle de KAPITEINEN

poezie
...rnt de krijgslust had verspreid, Die, zelver nooit versaagd, door wijze moedigheid De stoutsten voor u deed versagen: Men kan aan ieder Held geen stoflijk pronkbeeld wagen, Maar zo de gunst mijn pen door vleikunst niet ver...

Opstanding

netgedicht
4,2 met 10 stemmen 193
... de stilte op het leven een moment willen horen willen zien dat de dood uit de doeken wegdrijft versagen… vragen… nee… een gewiekst kostelijk vogeltje versiert een steen verwachting verzoening p...

Dies irae.

poezie
...... smekend teer hoort men het Miserere klagen: ach! wees der ziel genadig, Heer: Dies irae... wil niet versagen, daagt eens de kwaadste van de dagen, arm hert, dat angstig vraagt: wanneer?

zonder titel

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 105
...waar enkel de natuur zorgt voor ongedwongen klanken daar kan ik van zelve mijn denken vertragen, woorden versagen; zij zouden gevoelens verkillen ik zwijg derhalve en kan een innig verlangen naar hoger inzicht tillen

ZACHTE DAGEN.

poezie
4,0 met 4 stemmen 335
...chten, lichte dagen, Is 't leven me op de schone wereld lief; Vergetend in de zon mijn ongerief, Zal 'k niet versagen.

De Sonnettenbakker

hartenkreet
...maar als ’t niet anders kan mag rijk, al geeft zo’n noodsprong wel terdege blijk van armoede en duidelijk versagen. Sonnettenbakker lijkt een prachtig vak het keurslijf zit alleen zo donders strak.

Moedergesteente

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 264
...aat voorbij zonder gerucht Geen woord kan genoeg danken Om de juiste zinnen te zeggen En nooit in trots te versagen Ik ga mijn lijf op zachte grond leggen Nu mijn stappen in rots zijn geslagen
Iniduo25 jan. 2013Lees meer…

De Kartonnen Graal

netgedicht
...ie slaan als zogende zweepslagen aan eiken, wijkend voor de wind om te prediken zonder zelfs maar kort te versagen.
Iniduo17 nov. 2012Lees meer…

Zachte dagen

poezie
2,9 met 7 stemmen 874
...chten, lichte dagen, Is 't leven me op de schone wereld lief; Vergetend in de zon mijn ongerief, Zal 'k niet versagen.

Het paard

hartenkreet
2,8 met 4 stemmen 644
O paard, gij paard, gij edel dier geen ander loopt als gij, zo fier geen ander heeft zonder versagen zo vaak, zo braaf de mens gedragen. Gij hebt hem eeuwenlang gediend waardoor gij 'n standbeeld hebt verdien...

vergeet het maar

netgedicht
1,2 met 5 stemmen 376
...j onvoorwaardelijkheid een bezigheid sinds heugenis die haar nog nooit heeft vermoeid of even moedeloos deed versagen blind als een bovengrondse mol ziet zij alles slechts in klaarte woorden en daden, oorzaak en gevolg tot ...

EUROPA CUP

hartenkreet
3,7 met 9 stemmen 577
De Nederlandse vrouw is ondermaats: de Britse boezem heeft, zonder versagen, massaal ’t continentale plat verslagen. Wij blijven hangen op de derde plaats. En zelfs aan zoiets heef...

AAN MIJN VADERLAND

poezie
3,9 met 18 stemmen 2.929
...es droeve dagen, Terwijl een Ilias* van plagen Ons dreigt met een gewissen val; Het stoutste hart moet zelfs versagen Voor Mavors* dondrend krijgsgeschal; Het heden doet elk kermend klagen; De toekomst spelt ons niets dan ramp...

Als je denkt: "ik ben verslagen".

hartenkreet
4,1 met 15 stemmen 4.797
Als je denkt: "ik ben verslagen", is de nederlaag een feit. Als je denkt:ik zal niet versagen", win je op den duur de strijd. Als je denkt: "ik kan het niet halen", is de tegenslag op til, want het...

ACHTUREN-MARS

gedicht
4,1 met 70 stemmen 12.265
...ur arbeidstijd. De vrees is om het hart geslagen Van vorst en heer en burgerman, Maar wij, wij zullen niet versagen Doch strijden tot de laatste man. Wij kampen voor 't geluk van allen, Het recht is steeds aan onze zij, On...

Golvenlief

hartenkreet
3,8 met 24 stemmen 714
...erder te gaan laat nu de zee zich onbelemmerd mengen met jouw liefde in de oneindig deinende oceaan nimmer versagend… altijd in mij…. verankerd…..

eeuwige schepper

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 230
trieste drieste ijzeren waterman roemloos gedoemd in een hopeloze zaak nimmer versagend zich kwijtend van zijn taak eeuwige scheppper in een eindeloos plan trieste drieste ijzeren waterman

versjes

hartenkreet
4,3 met 14 stemmen 631
...die schept... hérschept wat dichters verzinnen in gedachten, luidop als ooit Cees Buddingh’ nooit versagend gaat ze door én door met penselen van haar versjes waarvan André Hazes post mortem een stijve krijgt
stater23 jul. 2005Lees meer…