inloggen

resultaten voor 'vinden'


3254 resultaten.
Sorteren op:

aandoening

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 98
...egrijpen het rijpen van de gedachte dat haar aandoening adembenemend simpel was men hoefde haar slechts te vinden

Beste vrienden

hartenkreet
...jt wilt vrienden, met wie je alles deelt Velen praten veel, een paar luisteren vaak een paar bewonderen me, en vinden het bijzonder wat ik maak Al heb ik soms de kracht er niet voor dan steunen ze me, en ik dender daarna door ...
Anna 8 mrt. 2019Lees meer…

STOP (112)

netgedicht
...ds toch lopen wij naast of achter onszelf STOP zegt dan iets in ons tot lichaam en hoofd zich weer samen vinden

De zon die vrolijkheid schenkt

hartenkreet
...n weken want toen kwamen we warmte en zon tekort! Toen speelde regen en sneeuw hun rol teveel om nog leuk te vinden, was er geen vrolijkheid, alsook geen lol, dus geef me zon, geef me warmte, ik lach!

het voorjaar komt

netgedicht
...n heel belangrijke zaak zoals dat ook zo vaak gaat bij ons mensen die pas verbonden zijn in de echt het plekje vinden voor je nest een zware taak want ook elk klein vogeltje heeft z’n wensen vrolijk geschetter en enkele die a...

valentijn

hartenkreet
...r Valentijnsdag | 14 februari 2019 weet te intenderen ik heb je nodig want ik hou van jou die jij nooit zelf vinden zult omdat wie jij betekent niet jij maar jou vinden zal

OP HET AFWEZEN VAN PHILLIS

poezie
4,0 met 7 stemmen 2.005
...zonder hart, Vermits dat is tot pand bij mijn Godin gebleven. Hoe leef ik zonder hart? Dat kan geen mens goed vinden Mits dat het hart de ziel komt aan het lichaam binden; Maar ‘k ben mijn ziel ook kwijt: Wat dient er dan gez...

Binnen utopische lijnen

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 53
...k geen keuze had er was niet anders dan het al eeuwen uitgestippeld pad in nauwgezetheid kon ik mij wel vinden maar het dwingen zonder vrijheid ging mij hinderen ben uitgestapt ten prooi aan dreigingen van eenzaamheid...

Dat mystieke

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 67
...isuele strakheid te verkleinen waar lijnen elkaar raken in de horizon weet zij in licht de ruimte nog te vinden voor een zitje met schitterend vergezicht daar kaatst in grijzig groen het blauw van hemel terug verwat...

Som der gelijke delen?

netgedicht
... geëtst in vergeten echo’s vervagen maar klinken in de kruistocht van weer en tegenwind, om een plaats te vinden in de stroom van zinnen uit de verlaten jeugd van onschuld, bittere smaak aller dromen verregend op het bor...
Pama 2 feb. 2019Lees meer…

De echte rijkdom

netgedicht
... een oud en diep verlangen toch nooit voorgoed verdwenen maar kan zijn. Zo heb ik plots weer blijdschap mogen vinden in woorden vol geheimenis en tederheid die zingen als de warme zuiderwinden maar soms ook als een klacht ten...

Schrander dier?

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 26
...woord op schrijdend inzicht wordt gehoord? die klapt voor eigen spiegel en parochie om zichzelf weer uit te vinden, terugkeert op zijn schreden, een dialoog afslaat waarin hij jokt met een narrenkap die niet misstaat? zon...
Pama31 jan. 2019Lees meer…

in een notedop

netgedicht
...e leven samen in een notedop het broze kan daar talmend toeven tot vermoeide stormen de luwte vinden en jij in een scheepje de zee opgaat vat ik je tere leven samen in een notedop
J.Bakx27 jan. 2019Lees meer…

Hoop

hartenkreet
...ik op tijd ontwaken mag te midden van wat op de aarde leeft mijn oren met de lente klank mag vullen en woorden vinden voor dit nieuw geluid.

Soms als ram en soms als lam

netgedicht
... nog dat ik soms ontwaakte met intens hijgen dacht is leven pandverbeuren en of jou heus verkrijgen. Elke dag vinden we nu samen de juiste wegen en paden die destijds wonderlijke dromen al hier met mij betraden En nee we dolen s...

gronden

netgedicht
...out bestrooide vloer of land je liever op gebroken vensterglas het is een kunst om de beste bodem te vinden als je matras kuilen graaft om je te laten voelen dat hij niet het eeuwige leven heeft
J.Bakx22 jan. 2019Lees meer…

Haar krullende lach

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 76
...p ogen in hun staren zij weet de blik te binden alsof zij bezit wat anderen in hun ziel ook zouden willen vinden in subtiel bewegen heeft zij zon in de rug mee gekregen blikken kaatsen handen die om raken vragen ver...

De kier van het seizoen?

netgedicht
...s, vermomde beelden die mij bezoeken de kieren van de nacht in het vizier om zelfstandig de juiste stand te vinden die alles vastlegt in een keer, die de angst verkommerd wanneer de mist de keel schraap van de dageraad de...
Pama20 jan. 2019Lees meer…

Kinderpartij

poezie
3,9 met 33 stemmen 3.366
...n, hoe zij alles vond, en al dit innerlijke, toch het liefste en het meest beminde, omdat zij er iets in mag vinden zo zeker en zonder elk bedrog, zo wel begrijpelijk, zo volkomen naar eigen bedoeling uitgekomen, zo onwee...

De hoge hoed

poezie
3,5 met 12 stemmen 2.406
... Maar hij ging naar 't meisje toe Waarmee die trouwen wou; Hij dacht dat zij hem nou misschien Niet lelijk vinden zou. Eerst liep-ie nog een straatje rond, Bleef hier en daar wat staan; Toen sloop-ie 't stoepje schuchter o...

Zoeken en knielen

netgedicht
... en diep geheim dat nooit ten volle kan bekoren en dat opnieuw doet zoeken naar de zin van wat hier maar te vinden is, maar enkel in gelijkenis en spiegels van de ziel. Op zondagavond weet ik plots dat soms ik even maar vol e...

De jonge Kloë

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.298
...n, nooit zal de liefde mij In haar nare kluisters binden: In die teedre slavernij Kan ik zo veel heils niet vinden. Heeft de min er anders geen? - Liever blijf ik dan alleen.

pet af - hoed op | van harte

netgedicht
... laat zoals ook de oogst uit die affectie in het houvast van jouw standvastigheid steeds weer een veilig thuis vinden zal iconisch als ooit de roerige jaren '60 die beeld en geluid ons herinneren zijn de 65 jaren die jij nu ...

De dood van een jaar

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.649
...gs 't ruige duin, Als slapende, op uw blaren bruin, En 't bruin hoofd in een bruine krans, Een dood jaar, vinden: - Zeg, kan dát zijn, oud-jaar? O Smarten-rijk oud-jaar, Oud-jaar, dat 'k zo heb liefgehad, Van dat ...

Mijn dansen

netgedicht
2,0 met 4 stemmen 126
...wijl jij dan langs mij gleed de slinkse tussenpas maakte ritme compleet in jou heb ik mezelf nooit kunnen vinden zag altijd een vragend gedogen in je ogen ik was er niet om samen eer mee te behalen maar enkel om jou ee...

Zoektocht of queeste?

hartenkreet
...de waarheidszin verplaatst, een zoektocht als queeste als ijle splinters door de tijden raast wat je ook zal vinden, het is altijd raak.
Pama25 dec. 2018Lees meer…

Noach

netgedicht
1,5 met 2 stemmen 54
Ach, de duif van Noach, uitgestuurd om in zee land te vinden, hebzucht heeft ze ons gebracht. De duif van Noach, ach, was de vredesduif niet: ze zaaide verdeeldheid in...

Nattigheid

netgedicht
...tolde heiligheid, schimmen die het ware licht waren. De Monteur sleutelt aan jou, maar op de zwarte schroothoop vinden geen wonderen plaats, ook daar is regen. Treurig, al die roest, maar wacht eens, is dat één van mijn koplampe...

Voorbij de horizon...

netgedicht
... zijn gestorven. Ik staar verwonderd naar de horizon. Voorbij de horizon leeft de liefde. Daar is de bron te vinden. Daar eindigt ons onbegrepen leven. Daar, waar het ooit begon.

Waarom schrijven we

hartenkreet
...n wat je schrijft zal verstaan om redenen te hebben om je niet te hoeven overgeven schrijven om het waarom te vinden voor ons ontstaan en wie weet openbaart zich al schrijvend aan jou wat op zich een wonder wezen zou ooit de we...