inloggen

resultaten voor 'vloed'


1104 resultaten.
Sorteren op:

De weg naar weg

netgedicht
Begin was als toppunt De massa uitgedund Niet in staat te weren Tegen lang verweren Midden in de vloed Chaotisch après-tout Door slijtage verzet Een ander kleurpalet Einde van de hartstocht Aan exogeen verknoc...

Aanblik

gedicht
2,0 met 23 stemmen 8.371
... opspringt in het lijf, dat wat doet en weg- haalt. Men schiet nabij, draagt woorden toe als om te stelpen de vloed die kronkelt in het stille hoofd. Horen dat er wolken zoemen, een zucht omhoog klimt, het raam nog open want...

Eerder al immer

netgedicht
... jullie leugen nog zo snel Mijn waarheid achterhaalt deze wel Het tij immer keert te allen tij- de, van eb naar vloed, vice versa, onophoudelijk breekt de waarheid jullie (ge)moed...

Op een zwaluw

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 45
Een zonderlinge zwaluw zweeft verloren en oeverloos van achteren naar voren maar zelden zinkt hij neer op zilte vloed en raakt na zeven weken ondervoed Tot leedwezen van zwaluwen die zweven toogt zijn ziel al tussen dood en lev...

Avondval

netgedicht
Een mystiek geval de avondval waarin zon verdwijnt in zee Neemt je mee door eb en vloed door elke golf zelfs huizenhoge zee Terwijl nacht op is komen dagen.

twee pennen

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 79
ik ben de weg naar niemandsland het hete zand waar je voeten verbranden ik ben de vloed de gesel der stranden ik ben de gekheid de waanzin ten top ik ben de galg de valbijl de strop ik ben migraine d...

Vogel

netgedicht
...te slaan Schreeuwend te scheren over golven en stil te staan als zee je tot de veren komt Met eb en vloed op te groeien de stand van de maan De 'schoonsten der schepping' in hun bijna- naaktheid te zien staan ...

Halikarnassos

netgedicht
...de burcht niet. De rots stoot relletjes van schuim af, terug de lege zee in. Verbeten altijd opnieuw weer vloed tot eb.

XXVIII - Het proces - 1945

hartenkreet
XXVIII - HET PROCES - 1945 herinneringen schimmen uit een verleden in zeeën van tijd zuigende golven voor zo...

Weg van Death Valley

netgedicht
Na de vloed van bergen dobberen reddende lichtjes aan de rand van de woestijn: ze boeien ons in de nacht, wij zijn weg van...

Moederschap

poezie
4,0 met 2 stemmen 139
...et kinderlijk gemoed voelt wel dat dit nietig kleinood nooit de heilige schuld voldoet; 't voelt wel dat geen vloed van woorden moederlijke trouw vergeldt; maar het voelt toch dat uw liefde in deez' zangen waarde stelt. J...

Landelijke liefde II

poezie
Op de golven vindt de zon verstrooiing, Langs basaltblokken en sloepen voor Anker trekt de vloed een vage voor, Zacht schuim spoelt tegen de stenen glooiing. Achter moerbeiboomen ligt haar huis, Een hard...

Waddenzee

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 85
...uwig verandert, en toch hetzelfde blijft. Wadden leven zoals mensen leven. Wadden veranderen, tussen eb en vloed. Mensen balanceren, angstig of moedig, tussen kwaad en goed.

Jeugd

netgedicht
...geurend naar jasmijn zo spontaan, met vrijheid verankerd. Kalme golven, onbevangen van tijd, het eeuwig eb en vloed met betoverde toekomst, eeuwig zonnespel zonder thuiskomst: vrolijke dans, een speeltijd voor altijd. Uitgesl...

iets in de krant

netgedicht
... nog zeggen, het ga je goed - maar as verwaait zoals gedachten zich kunnen keren naar de tegenstelling van eb en vloed dus mijn beste, je woorden spreken nog zoals een boot ligt aangemeerd aan het anker van het oor, je stem is h...
elze27 mrt. 2018Lees meer…

Voeling met de grootstad

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 67
De zon en rolluiken gaan op. Winkels trekken grote ogen. Het licht overspoelt hun goed. Het dagelijks getij, eb en vloed, van een grootstad in volle gloed. Torens krijgen opnieuw voeling met het aards paradijs van heden. Wagenkar...

Nuchter I

hartenkreet
... Van de Zoon En van de Heilige Geest Dat ik het nooit geweest ben En desondanks het toch ben Geen eb kan mijn vloed Beminnen weigeren ten neerslaan Kamperfoelie bloeit staat in vuur en vlam Legt mijn knopen op tafel Ook ik sta...

Oosterschelde

hartenkreet
Ook ik sta te gebeuren En de vloed De vloed Trekt zijn eb Naar zich toe Er broed een oester Een meeuw vliegt Ook ik ben verliefd Aan de oeve...

Zonsondergang op 't meer

poezie
4,0 met 2 stemmen 248
...ich naar de kim.... En met hem gaan de lange water-banen, De lauwe geuren.... Het rozen-blad op de gefronsde vloed, Het deinend dons der dommelende zwanen....

Requiem voor Rose

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 132
... nu, bidden wij En hoor de branding van de zee Bezie daar boven korrels zand Immer meer, immer meer Door eb en vloed geplaatst Rust nu, bidden wij Het is nu aan ons Veilige duinen Te plaatsen Volken te beschermen Tegen stor...

Het geredde kind

poezie
4,5 met 2 stemmen 410
... wonderbaar De grote diepe zee ik minnen moet, Sinds, vader, gij met eigen lijfsgevaar Mij opbracht uit haar vloed. En dagen lag ik, niet, zo stil alsof ik sliep Achter gordijngedonkerd raam En hoorde niet of moeder riep ...

Zesenzestig vragen per minuut

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 105
de tijd die in herinneringen uitdijt afbuigt het karmozijn dat aanhoudt dwingt suist van eb naar vloed eb-vloed eb-vloed zestig, zeventig keer per minuut in ieder tij de vraag naar jou de echo die nou eenmaal...
Sbrina 3 feb. 2018Lees meer…

Wij zullen blijde zijn

poezie
Wij zullen blíjde zijn... De bomen blozen van vruchten. En ons hoofd is schoon als duizend rozen, nu we overvloedig zijn van zwenkend zomer-bloed... o God, God, ik en kende U niet, en was verlóren; maar nu ge Uw adem door mi...

Diep uitgesleten

netgedicht
2,8 met 4 stemmen 81
woeste wateren bruisend zoet waaraan mensen leven huiveren en dromen stromen uit in eb en vloed waar lijnen graniet zand of krijt eeuwen diep uitgesleten zee en land van elkaar scheidt
Rudolf19 jan. 2018Lees meer…

Studentenlied.

poezie
4,0 met 2 stemmen 313
...k komen gevlogen, wij, minnaars van een eerlijk lied, daar zijn wij niet! Maar waar de Rede haar' rijken vloed uitstort in brede, heilzame plassen, waarin eenieder zijn dorst voldoet en de oude smetten weg kan wassen,...

Hoeveel is niet meer te keren

netgedicht
3,5 met 6 stemmen 282
...n het strand werpt barricades op en dan de raven... al die raven een wig is snel geslagen open handen kunnen vloed niet tegenhouden die verzwelgt wat er nog is en de wereld stinkt angstzweet peurt uit alle hoeken Kafkaiaans ...

Het woord was water geworden

gedicht
4,0 met 2 stemmen 727
...naar grijpbare strohalmen en takken die als bedrieglijk reddende handen omhoogstaken uit de ontzaglijk ziedende vloed die de aarde overspoelde. ------------------------------------ uit: 'Gemengde berichten', 2006.

Op de vloedlijn

netgedicht
3,4 met 8 stemmen 124
Pal op de lijn van vloed en vochtig zand beweeg jij voort, belemmerd door de wind, niet wetend wat te kiezen, welke kant jij op moet gaa...

Soorten thuiskomst

gedicht
4,0 met 2 stemmen 1.264
Oké, je komt dan wel eens thuis en wil meteen weer weg, maar moesten wij dan kiezen tussen eb en vloed? En moest er plotseling niet meer ontmoet? Wij waren jong die zomer aan het strand en niemand wilde weg, maar...

aandrift

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 123
...uitend Halsstarrig teken ik witte V’s vogels in formatie het wit op 't witte landschap komt tot leven de vloed steekt in de zee over de rand van het papier en morst over tafel Het pak tekenpapier zuigt het water omhoo...