inloggen

resultaten voor 'wanhoop'


952 resultaten.
Sorteren op:

Geraakt.....

hartenkreet
...n blik zo goed als dood onderweg heeft hij zijn kindzijn verloren al had hij geen deel aan deze strijd zijn wanhoop is geluidloos te horen je "voelt" de pijn in het leven dat hij lijdt zijn wiegje stond op de verkeerde ple...
metha23 aug. 2019Lees meer…

Brug

netgedicht
...anden als in hellevuur Mijn gaan en staan op pielloze helling. Wat zal mij dan op aard nog binden Dan enkel wanhoop dat mij treft Waar zal ik dan vertroosting vinden Dat mij van verder ellende ontheft. Maar altijd zul jij d...

Claustrofobia

netgedicht
4,0 met 6 stemmen 343
...r ik moet een beetje sterven tussen allen in het donker bidden om wat licht aan het eind van de tunnel wanhoop en een smeekgebed om een trein in reddende rotvaart

De poort

netgedicht
Achtervolgd worden door een monster, is angstaanjagend. Het verleden. Vluchten voor de duivel van de toekomst, is als...

Hoofdpijn

gedicht
2,5 met 374 stemmen 74.586
De wereld staat te schreeuwen voor de ramen, maar hoofdpijn wurgt mijn geest met zulke tangen dat ik niet eens behoorl...

Demonen

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 102
...want deze ochtend sprak er onrust uit zijn haar. zijn beddengoed, een bende lag uit zijn ledikant, door wanhoop en ellende voelde hij zich overmand Ze weten hem wel wonen maar zijn verzet is schriel. Zijn nachtelijke d...

Music-Hall 4

poezie
3,4 met 13 stemmen 2.670
...an schuld en boete, van liefde en haat, Van lijden en verblijden, van latent zijn en van strijden, Van hoop en wanhoop, van eerbied en van smaad. Van m'n leven blijft steeds mij 't dierbaarst 't Verleden Boven al, en slechts l...

TAAL

poezie
2,9 met 11 stemmen 3.145
...dere landen spreken. Toen deed de stad van leed voor mij haar poorten open; ze leerde mij ‘t geheim van wanhoop en van hopen; daar hing te spreken veel aan ogen en aan monden waarvoor men hier beneên geen taal heeft uit...

NIET GESCHOTEN ...........

hartenkreet
...je er niets mee opschiet geen schot komt er in het oplossen van de vele wereldproblemen resteert slechts wanhoop en stil verdriet

De bult

gedicht
3,6 met 269 stemmen 45.761
...d, bespogen! ----------------------------------------------------------------- uit: ‘Liederen van weemoed, wanhoop en waanzin’, 1974.

Terugkeer uit den Vreemde

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.990
...s, maar naar haar bleef ik hunkren, in welk bed ik ook lag. en met het stijgen der jaren steeg ook de wanhoop en verschraalde de moed; k had allengs haast geen wens meer dan nog eenmaal bij haar te zitten, in de gloed...

Hoop op de Morgenster

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 428
...Ster die ergens prijkt een Ster die nooit ophoudt te schijnen en van ver wenkt als het moeilijk gaat al kan wanhoop haar glans ondermijnen de dag komt dat ze weer oplichten gaat de Morgenster die hoop heeft gebracht zal nim...

Midnacht gedachten

hartenkreet
...e ogen niks dat hun ontgaat Ze proeven van mijn verdriet ze leven van mijn angsten en voeden zich aan mijn wanhoop en machteloosheid Ze zijn genadeloos ze kleineren me en beangstigen me tot ik alleen maar kan verlangen naa...
S.16 jun. 2018Lees meer…

Tromboreva

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 161
...g baart langzaam revalidatie Gestaag zoekt de wil rehabilitatie Nu en dan waait hier een kille wind binnen Wanhoop schreit sporadisch de zaal stil Het brein van de computer die fatum heet slaat en zalft volgens een grotesk pr...

lacune

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 193
lacune... het gedicht stokt na de eerste zin een leemte gaapt de dichter zit er middenin wanhoop stapelt huizenhoog als woordeloos gegeven wat rest is slechts het schrijnend zeer niets wekt de schijn ...

Het einde

gedicht
5,0 met 2 stemmen 2.436
...n Nog in 't vermoeide licht der kandelaren - En tussen ons, als grote spoken, gingen Waanzin van woorden, wanhoop van gebaren. Dit was het einde van de laatste nacht. De zon viel strak door 't raam. Tegen het glas Leun...

Kinderlijke hoop

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 177
...jn dromen van liefde geluk en hoop Dat ooit op deze aarde de vrede zal komen Een eind zal komen aan ellende en wanhoop Dat elk volk zal koesteren deze dromen Wie weet wordt ooit mijn droom nog eens realiteit Al wordt hij nu aa...

Uit noodzaak

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 72
Kiezen tussen bevriezen, of moedig voortleven. Zwevend tussen wanhoop en moed. Daar waar illusies sterven. Daar waar mensen moeten capituleren. Daar waar eerlijkheid dwingt. Da...

Burger King

gedicht
... de Burger King, gewoon, omdat ik leef, omdat ik hopeloos eenvoudig eet en straks vanzelf vertrek. - Als deze wanhoop ons Walhalla is, als hier het echte leven staat te lezen, mij best, ik zag genoeg. In dit verhaal betaal j...

Uiten

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 109
...t wat jij veelt … Maar hoe dan ook, wie is daarbij gebaat, een mens die schuilt om hoe het hem vergaat, die wanhoop voelt van onvolmaakt te zijn, alleen wil zijn en tegen water praat … Toe, laat toch zien, geef uiting aan de pijn!

Der vrouwen moed.

poezie
...n, hoe joeg hun hart vooruit naar 't end dat week, soms voelden ze in onzekerheid bedolven; soms kille wanhoop die langs hun hart streek. Soms werd een hoop klein als een zeil geboren, ver aan de kimmen, zwol en lee...

Sonnet

poezie
4,8 met 4 stemmen 279
... wij sterven allen aan dezelfde kwaal die tussen dood en leven wordt gesponnen en waar het eenzaam hart in wanhoop slaat daar is het land waarin mijn vaandel staat en waar de strijd in vrede wordt gewonnen! -

Dezelfde taal

hartenkreet
...n ons inspiratie voor Wonderschone muziek dan de god van een vluchteling Die is levensecht Die ontstaat in wanhoop Onze god Van onze cultuur Staat reddeloos tegen de muur Want de god van de levenswanhoop Is een doordringen...
ebba22 dec. 2017Lees meer…

De overname

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen 188
De overname En ‘s avonds toen het reeds donkerde de mist zich uitspreidde voelde ik mij verstikken in wanhoop die mijn keel deed kroppen omdat Alzheimer de regie overnam en ‘s nachts toen onrust en machteloosh...

Een nieuwe brug.

netgedicht
Blijf niet roeren in de wanhoop, in al wat ellendig is, blijf de bitterheid niet voeden, 't doelloos hangen in 't gemis. Neem de brokken ...

herberg zijn

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 67
... naar de horizon willen wij thuis geven aan voortdurende vindtocht van vreugde en verdriet depressies ook of wanhoop ook als de bagage schaamte blijkt of venijn met en voor elkaar ontvangen wij gastvrij als waren zij zonn...

Graf

gedicht
5,0 met 2 stemmen 4.529
Aan Berta Bij Gordonsbaai voor de duisternis heeft ze kinderlijk gegist waar de leliebloem kon zijn die haar har...

Amsterdams wapen 1841

poezie
... geest des tijds van koen verkeerde in kies; Ofschoon Napoleon mijn wens bijna vervulde. 'k Hoop in mijn wanhoop nog: de Raad beraadslaagt weer! Een wedstrijd van vernuft stemt in met mijn verlangen; 'k Belove aan wie '...

Onrust

netgedicht
...rang die mij steeds drijft Naar alle hoeken van de aarde De zekerheid die in mijn geest en hart verblijft Tot wanhoop en onrust ontwaarde Waarom dwalen mijn gedachten over de horizon Daar ver van huis en haard Naar die plek w...

Je laatste pijn

hartenkreet
4,6 met 5 stemmen 570
Als jij je laatste pijn moedig hebt verbeten 't verkrampt gelaat weer glad wordt en sereen en ik die met de moed der wanhoop heb gebeden een lege kamer verlaat in snikken en geween. Als mijn woorden niet meer tot je spreken het tede...