inloggen

resultaten voor 'weerklank'


56 resultaten.
Sorteren op:

Aristocratische pose

netgedicht
...oorwaarts klaar om verder te gaan donderend liet jij het gebrul van de massa over je komen als ultieme weerklank van hun dromen jouw trots en hun wrok hebben in een weergaloze manifestatie gezegevierd nu zijn de st...

verbintenis

netgedicht
in verlatenheid sterft het hart treedt het lichaam in weerklank buitendijks wat met ziel en vlees verbonden is leeft voortdurend tot water en zee ik ga weer liggen ...
Iniduo27 sep. 2019Lees meer…

Zingen

poezie
4,0 met 2 stemmen 264
... de drang Van zoet gezang Met juichen en met klagen: - En iedre toon van vreugd en smart Vindt bron en weerklank in het hart.

Een zegje

hartenkreet
Weerklank aan mijn deuren Er zingt terloops bewust Een aanraking en geuren Mij wakker gerust Dit is het verhaal B...

virtueel

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 94
...aarna alles ontzegt alleen een luizige sorry tegenwoordig is alles in is schrijven een vensterbank in demi weerklank op het scherm semi inblazing op ‘s anders gedachte luchtig als een blad papier dat doorloopt over tafel...

het zwarte woud

netgedicht
3,8 met 5 stemmen 119
...sterieuze sfeer en bijgeloof hoeder van oude waarheden waar mijn nostalgische eigenheid een romantische weerklank vindt een eeuwige voort vertelling

Grijze avonden

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 78
...onder het schijnsel van een schemerlamp; Met uitdrukkingloze gezichten zijn wij nietszeggend zonder enige weerklank.

Weerklank

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 596
In verband met de verbouwing van dit pand, zijn wij verhuisd naar de overkant, waar u ons kunt vinden op nummer 103...

Meisje uit mijn klas

netgedicht
4,0 met 5 stemmen 178
... van stuurse onverschilligheid, een bange jongen zat? Je gezicht betrok, verried verdriet, omdat je geen weerklank vond voor wat jij wilde schenken. Nu ik inmiddels nutteloos roep: Je was mijn lieveling!, zijn slechts vie...

Fonoliet

netgedicht
De enige weerklank die ik nu nog hoor is mijn eigen echo die zelfs het zuchten weerkaatst vanaf lege muren opgetrokke...
Rena29 apr. 2014Lees meer…

Dit is niet de stilte

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 300
...mijn hartstocht vol melancholie en hunkering dit is de stilte van jouw gestorven dood in heimwee die geen weerklank kent.

Over de schreef

netgedicht
...stap voor stap, die zich tijdloos aan mij openbaart zo ongeveer tegen het ontwaken van een andere ik, een weerklank van de ochtend in nachtbraken, ontdekken wij ons samen op de bank je witheid van onbekrast honingkruid j...
Iniduo17 feb. 2013Lees meer…

Met passend bloot

netgedicht
...an je bloem in jouw hart bloeit leven in de finale van een symfonie klinkt ook nooit het einde het is de weerklank van begin jij zit er tussenin je lach is jeugdig maar in je ogen glanst herinnering zo kom je over t...

Ik kom eraan!

netgedicht
4,2 met 4 stemmen 208
...k kom eraan klinkt als verlossing voor wie in barensdrang de dokter roept. Ik kom eraan klinkt als Zijn weerklank in de verdwaalde die Hem moedig zoekt.

Valse regenbogen

netgedicht
2,3 met 7 stemmen 299
ik voelde haar bui ogen donkerden snel armen schokten in weerklank nog steeg de spanning door het broeierig geluid van haar lage stem zij ontlaadde met wijzende vingers...

Verlangen

netgedicht
4,6 met 14 stemmen 340
ik zou de kleur van je stem willen bewaren zodat jouw ontloken ziel in mijn hart een gelijke weerklank mag ervaren je ogen vertoeven in een lied terwijl lippen woorden kussen ik hoor dan intussen jouw...

Zachte dood

netgedicht
4,1 met 7 stemmen 581
...len, zie ik hoe ze op de stoffige vensterbank, in groei achter, met ziekelijk gelaat om hulp roepend zonder weerklank in de volle zon liggen te vergelen. Hier ligt een bewusteloos korps, daar roerloos en stil een Siamese tw...

Ik wil zijn..

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 273
...bool van vertrouwen voor wie haar treft als de rietkragen wuivend in vrijheid verbonden met de wal de weerklank over de indrukwekkende bergen voortgaan als de rust in het dal * mijn eigen ik mijn eigen lijn mezelf zijn

Definitie

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 565
Dit verraad zo alomvattend Dat ik er welhaast in verdrink Maar voor ik naar de bodem zink Zal ik me nog één keer go...

ZON OP HET PLATDAK

hartenkreet
5,0 met 2 stemmen 870
...t tegen ’t steen sprak Klanken zweefden uit haar mond over heel het ongelijke oppervlak Daar smart geen weerklank vond zag ze amper de zon op ‘t platdak ‘t Lover ruiste troostend woorden wijl ‘t naar de zonnestral...

Victoria

netgedicht
3,6 met 16 stemmen 772
...dour met eenvoud! Want wanneer de weemoed plaats maakt voor een vrolijke noot, dan dansen de tranen tot de weerklank bezwijkt. En terwijl het volk buigt voor hun koning, rechten de bananen weerspannig hun rug. Dan treft ...

Hoor het koor!

netgedicht
3,0 met 8 stemmen 553
...men. Psalmen spreken door aloude woorden dragen heden en verleden. Krachtig klinken onze zangen in de weerklank juicht ons prijzen en verlangen zien we uit als een verheugde bruid naar Hem die ons de vreugde schenkt ...

vogelijn

netgedicht
3,5 met 15 stemmen 905
. toen zachte tonen tussen huizen graag hun weerklank vonden zweefden hoog langs oude gevels kleine zomerschrijvers; elke lijn zong duizend woorden het stille ...

Hemels lijnenspel

netgedicht
4,2 met 5 stemmen 329
...eidt zich uit over de mens die dromerig geniet. De ligstoel horizon gericht ontspringt het verticale dat weerklank vindt in een gedicht waar mens en Schepper elkaar kruisen. Het licht te fel om in te kijken straalt wa...

Diepte

netgedicht
3,6 met 7 stemmen 239
...t De gedachte, verzwaard, glijdt als gewichtloos door 't water Hoe peilloos is de leegte waar sonar geen weerklank meldt De stroming, versneld, sleurt mijn kleur met zich mee Hoe kil ligt de donkerte te wachten op haar ...

Zoals jij

netgedicht
4,7 met 7 stemmen 338
...e zien en voelen wie jij bent en wat jij voelt, we leven in het nu van dit moment en van het woord als weerklank van alleen zijn in jezelf en ook verbonden met elkaar. Oorspronkelijk, zoals ik jou zie en zoals alles wa...

ijsmeer

netgedicht
3,8 met 10 stemmen 544
...klauwen van de hebber meer dat van de snaar die oude violen siert strak gespannen wacht tot hij hier een weerklank vindt

Een weerklank

netgedicht
3,3 met 26 stemmen 385
zo zoek ik vaker en nog dieper zie dan ogen zoek lippen verwacht handen met tedere vingers verlang naar e...

Zonder weerklank

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.950
Volk, ik ga zinken als mijn lied niet klinkt; ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt; verzwelg mij, smeek ik - ma...

VAARWEL

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.266
... Poësis? O! ene onvolledigheid, ene ijdelheid waarin de zielen kwijnen verdord. En toch roept de ingeboren weerklank des Vloeks die eens het wroetelend Mensdom sloeg en schreeuwt het zingend Oorbeeld tegen, en vol onbewuste ...