inloggen

resultaten voor 'weiden'


297 resultaten.
Sorteren op:

Gebonden

gedicht
3.0 met 6 stemmen 4.616
... en ellende om noodzakelijk brood. Want waartoe gaaft gij dan uw bosschen, heiden, Uw luchten, wateren en ruime weiden Den mensch als lokaas van zijn plichten weg? Het is het woord van velen dat ik zeg. Er zijn er meer die snakke...

De vergeet-mij-niet

poezie
2.9 met 37 stemmen 3.062
Wie kent het beekje van de weiden, Waar bloemen wenken teer en bont? Mijn liefje en ik, we plukten beiden Der bloemen puik in d’avondstond. ...

Het licht schijnt in de duisternis

netgedicht
...n kant op kunnen en blijven dromen van een vrij leven als herders en veeheren in een eigen land van grazige weiden, melk en honing de oude belofte De jonge mannen verlangen naar de mooie meisjes van het noorden terwijl zi...
Zywa 4 Jul. 2019Lees meer…

Brokken in mijn keel.

netgedicht
...an woorden als harnas waarmee ik het vege lijf wil redden, maar ook in eigen vooroordeel. ben ik de groene weiden die door de wereld wordt begraasd met de graten van de onverteerde waarheid als brokken in mijn keel? h...
Pama 4 May. 2019Lees meer…

AKKERLEVEN

poezie
3.9 met 17 stemmen 2.749
...ort loeien: Toon mij dan, o arme stad, Zulk een wellust, zulk een schat. Welige akkers, groene bomen, Malse weiden, dartel vee, Nieuwe boter, zoete meê, Klare bronnen, koele stromen, Frisse luchten: overvloed Maakt het buit...

behouden huis

netgedicht
...er gesloten muren met kleine vensters die een veilig uitzicht over het veld bieden er zijn bossen en lage weiden waar licht als vrede belegd in een krinkelende baan overtrekt het huis in kamers verdeeld lang met jare...

NACHTZANG

gedicht
3.3 met 28 stemmen 8.598
...ten mandarijn ontaardde in de verte gloeide de stad, zich ontstekend aan zichzelf wat leefde in de beijsde weiden kroop in cocons, zette stekels tegen de sterren op Alleen de hemeljagers van diamant geluidloos snijdend in...

VANG ME

hartenkreet
... eindeloze zee grijzer dan de meest grijze meeuw en ik zweef in gedachten met je mee groener dan de eindeloze weiden wie kan zoiets fraais vermijden in ieder geval niet ik kijk me aan vang me omarm me leg me vast laat me no...

Hei-leeuwerik

poezie
2.8 met 11 stemmen 2.238
...ijn gezelle de lieve morgen lank. Weet gij de meinacht nog, mijn lief? de maan scheen over ’t land, langs weiden stil en nevel-wit gingen wij hand in hand. Weer luidde ’t helle, helle, helle, hoog boven bos en hei. De kl...

TRIPTIEK

netgedicht
... en doodstil aan de lijnen, maar de regen kondigt zich ver van tevoren aan. Zij hoort wolken stommelend over de weiden gaan, waaruit het lage licht geleidelijk gaat verdwijnen. Blij met de aanblik van haar smetteloze linnen gaa...

De moderne stad

netgedicht
...ne stad lag niet langer aangemeerd aan het platteland. Hoogbouwen hakten als zonnewijzers op wijkende weiden.

Wit hing en stil...

poezie
4.2 met 13 stemmen 2.160
Wit hing en stil de dauw over de weiden. – Onwereldlijk, onwezenlijk, een schim, Stond, hoog, in ’t west wit licht boven de kim. – Niets werk’...

Het is Lente

hartenkreet
4.0 met 6 stemmen 115
...an Het is Lente Het is Lente! Paardebloemen overal Niet alleen bij paard en stal Gele bloemen in de weiden Om de mensen te verblijden Het is Lente Het is Lente! Zonnetje aan blauwe lucht Zwaluwen in vogelvl...

Wellerlooi

netgedicht
3.5 met 2 stemmen 76
...n patrouille weer leiden, wat anders na de ondoorgrondelijke voorzienigheid van een boer die aan de rivier gaat weiden?
Zywa19 Apr. 2018Lees meer…

Wachtend op wat komen gaat

netgedicht
3.2 met 4 stemmen 75
In weiden, sloten, vaarten, dreven, zijn het zwanen die verheven boven 't ganzenvolk van leken waardig op het water zwe...

Zingen

poezie
4.0 met 2 stemmen 259
...rscheiden Toch hou ik van u beiden En hoor graag naar uw zoete taal Wanneer ik dwaal Door bos en veld en weiden! - En naar uw juichen en geklag Mocht ik wel luistren nacht en dag. Gij leeuwrik stort in mijn gemoed E...

Tweezaam

netgedicht
Eenzaam? nee, noem me niet eenzaam al jarenlang tezamen langs deze weiden prikkeldraad heeft ons 'in het echt' verbonden We hoeven niet voor ons vertier naar Parijs of Londen ...

Zang (Rozemond, hoor je spelen noch zingen?)

poezie
3.5 met 2 stemmen 1.001
...de vaak uit uw ogen wel kussen, Zo ‘t u lustte de dode te ruimen Om de lust van de levende pluimen. Alle weiden, alle duinen en dalen, Hunne aêm met verheugen ophalen, 't Heugelijk jaar met zijn vrolijke tijen, Is rec...

1800

gedicht
...en tussen de steden dof overstromend. Droge gronden hoeden jager en herder. Aan de oostgrens rondom de dorpen weiden; akkers met meekrap, vlas, hop, hennep. Laagveen daalde in 't water af. Soms, in de mistflarden, bij vuurvlie...

Fernando de Noronha

poezie
... Geland, maar als verdorste lijken reeds. Nooit heb ik in de neevlen van het Noorden - Die winters dempen weiden, sloten dicht, Waarin wanhopige boeren zich vermoorden, Door Godsdienst en Geweten streng gericht - Bevro...

De bonte koe

netgedicht
3.7 met 3 stemmen 256
Na het weiden van de lammeren en het werken op het land, na het tellen van de centen en het spellen van de krant….. ...

Bezichtiging der landerijen

gedicht
...het sein op dat de constellatie verraadt van de alerte apparatuur. Het kalfje slobbert uit een emmer, uit de weiden loopt op zijn gemak het vee de loopstal in. De beekjes zijn er nog, één maïsakker en dikbestoft de draai...

dageraad

netgedicht
4.3 met 3 stemmen 178
... de lucht en spreidt zich trillend lossen de strikken om de einder de grassen ontvouwen zich tot vers gesteven weiden En de horizon schuift uit elkaar van het blazen de warme adem wenkt de gordijnen opzij mensen vegen venst...

Vlaanderen

poezie
4.5 met 4 stemmen 467
't Zijn weiden als wiegende zeeën, Die groenen langs stroom en rivier. Hier, vredige dorpkens daar steeên, Die rijzen met t...

Peren

netgedicht
3.0 met 2 stemmen 75
...ltijd jong of worden we sneller oud? Als water te veel of juist niet meer durft te vloeien over akkers over weiden zullen we ons dan meer met elkaar bemoeien of gaan we elkaar juist mijden? Als sterren nog weigeren te va...
C. Ale13 Nov. 2017Lees meer…

SEPTEMBER

poezie
4.5 met 4 stemmen 252
...wuste zin in 't jaargetijde, Dat met zijn kloeke wind uw vlagge looft, Dat waait uw woord langs Hollands vlakke weiden!

Herfstcharme

hartenkreet
Als doorzichtige tule over weiden Bestrooid met stralen blinkend goud Komt vanaf ‘t water zich verbreiden Vult met zilverstralen ’t schemerw...

De stille zonne daar ik zit

poezie
4.2 met 4 stemmen 221
...ng, en in mijn hart van al de dagen 't vrome heil; een witte roze aan mijne krage, en voor mijne ogen de weiden en de Leië in lage zonne-brand; van mijne vrouwe in mij het zorgend mededogen, en van mijn zoontje op mijne ...

De Heer is mijn Herder.

hartenkreet
4.0 met 9 stemmen 242
Mij ontbreekt niets, de Heer is mijn Herder. Hij laat mij liggen in grazige weiden. Langs rustige rivieren trek ik verder; In Zijn recht spoor laat ik mij leiden. Al ga ik in een dal van diep...

Op de fiets

netgedicht
Het landschap gaat aan je voorbij als filmbeelden de dijken, weiden de dorpen, als vlekken aan de Maas waar het vee rust of graast het snelverkeer niet raast..... Nee, o...