inloggen

resultaten voor 'wier'


755 resultaten.
Sorteren op:

Het MENSELIJK VERSTAND

poezie
2,9 met 14 stemmen 3.152
...preidt, Dan 't donker van de onwetendheid, Te dom, om smaaklijk gift voor voedsel op te dissen! o Dwalingen, wier tal en maat Het zand der zee te boven gaat, En vasthoudt aan elkaar als saamgekleefde klissen; Gij door die s...

Zoutelande

hartenkreet
3,7 met 3 stemmen 34
...olle licht De golven rollen over het strand Waarbij ze het mulle zand verdicht De waterlijn, ligt bezaait met wier en restanten van wat we hier laten De zee brengt ze met de vloed naar hier tot ze met eb ons weer gaan verlaten ...

Een dolende gids

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.973
Wat wil die dolle jong'lingtrits, Zich dwaas'lijk noemend 'Nieuwe Gids'? Wier schaamt'loze opgeblazenheid Ons ergert en ten hemel schreit. Eerst waagden zij het in de bladen De dichtkunst...

Kinderpartij

poezie
3,3 met 37 stemmen 3.342
...uw gestrengelde rondedans; als enkele bladen, sprenkelbladen aan kronen stil gerijpt, geglipt van kelken, door wier wanden heen het net en weefselwerk verscheen der aren en hoe het was geribd, nu dat het licht er toegang had;...

De drie vluchtelingen

poezie
1,8 met 74 stemmen 7.582
...n mijn land. In de ene hand het pakket gewikkeld in vaal papier; ter rechter met rode baret een mager meisje, wier verwilderde ogen ontzet vroegen: wat doe ik hier? Het leek of de man wat zei aan de vrouw, die voor hen liep....

Avond (Glencoe)

netgedicht
een krijsende kleine burgemeester zwiert sierlijk boven het droogvallend wier in de monding van de rivier zoeken eenden gelaten naar voedsel op de ner...

Ach

gedicht
4,0 met 2 stemmen 2.264
Ach ik weet wat water is het wier van schaamte en tijdloosheid van terloops plezier. Het haakwerk van liefde is een schichtig motief terna...

Gevoel

poezie
2,8 met 23 stemmen 3.680
... Die mij tot dichter maakte! Die in mijn rusteloos gemoed Sinds de eerste kindsheid blaakte! Gij zijt die min, wier zaal'ge smart Mijn eerste zuchten riepen, Toen in 't nog pas ontluikend hart Der driften stormen sliepen. G...

LIED

poezie
4,5 met 4 stemmen 914
... Zijn daartoe neergezet. Maar ik, die de grote trompet niet ken, Zing met een zalig oor Naar de kleine trompet wier vreugd ik ken, En waaraan ik mijn leed verloor. 1926

Lente

poezie
3,6 met 15 stemmen 3.383
...e twijgen Ons gadeslaat, En ’t oog dat nimmer wordt gesloten Dat alles ziet, De kleine zanger en de grote, Wier lofgezangen samenvloten, In gunst bespiedt. Mijn lied zou vrome zielen treffen, Daar ’t woorden gaf Aan wat...

Ontmoeting

poezie
Onder lichtend vonkgedierte Komen algen tot bezinking. Diep is 't stil; langs lange slierten Wier trekt walm op van ontbinding. Plots doortrekken van de polen Alle kringen huiveringen; Reeds gezonken drenkel...

Het binnenste van uitzicht

netgedicht
...n vlucht toelaat. Ontmoet ijsvogels, begin te begrijpen. Hoor een die zich in verten zingt. Praat met flamingo's wier stijl betovert en vind ja zelfs een alter ego zwevend tussen zang en droom. Op jacht? Een instinctief expansie...

Maart.

poezie
4,0 met 4 stemmen 278
...lt, In 't voorjaar dat uw moed zal dragen, Uw onder-gang en op-tocht beeldt In de gedaante van de dagen, Wier ring in u zijn orde herschept. O gij! gedenk de stille maaier, Die vroeg genoeg zijn voeten rept! - Zie! zie!...

Zonsondergang op 't meer

poezie
4,0 met 2 stemmen 251
In 't meer, omkranst met wilgen en platanen, Wier top de bodem peilt, staart avond-gloed En spiegelt zich: de wind wiekt aan, en spoedt Zich naar de kim.... En...

Zo'n dag

gedicht
5,0 met 2 stemmen 3.353
...dstreek heb doorsneden. Zo'n dag. Ik deed het niet met opzet, maar ik zag zelfs het gezicht van vaag bekenden, wier naam mij bij hun leven reeds ontschoot. Ik zag mijn vader in elk handgebaar. Het regende. Waar ik mij keerde of...

De stervende pelgrim

poezie
4,0 met 2 stemmen 408
...en, 'T delirium der dorst hem zijn verstand verdwaast, Verhult hij zijn gelaat voor 't fel geloer der gieren, Wier geilheid op de buit van stervende ogen aast: De dichter, met een wijle van woorden saamgeweven, En rond zich ...

Graf

gedicht
5,0 met 2 stemmen 4.066
... wordt haar iris zacht en blind waait haar droom weg op de wind hurkt ze roerloos vastgerankt toegedekt door wier en zand. Vertaling: Gerrit Komrij. ------------------------------ uit: 'Ik herhaal je', 2000.

Griet Op de Beeck

snelsonnet
3,8 met 4 stemmen 318
...elden ben je aan de buis gekluisterd ’t Gebeurde wel in d’afgelopen week We zagen dappere Griet Op den Beeck wier leven in haar jeugd zo werd verduisterd Haar incest-trauma had ze lang verdrongen Nu eind’lijk uit haar schaa...

Iemands kind

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 137
...ee jongens die op 1 september niet meer naar school terug keren. Twee jongens die nooit man worden. Twee jongens wier dromen altijd zullen blijven….dromen. Een nachtmerrie voor al wie hen liefhad. voor hun ouders bovenal, want...

'het straks'

hartenkreet
...ijk en niet gekooid soms kijk ik uit naar die onbekenden hoor stemmen en voel de nieuwsgierige blik van mensen wier leven reeds eerder wendde kijk toch naar jezelf, krijg de hik!

Passendale

hartenkreet
3,3 met 3 stemmen 108
...orbij het prikkeldraad en de greppels voor een tijdelijk nieuw oorlogsbestand. Passendale de doden huilen nog wier bloed zo rijkelijk vloeide in de modderpoelen van de wanhoop. Weggezonken oorlogsoptimisme in het krijgsvuur van...

Nachtgodin

netgedicht
2,8 met 4 stemmen 177
...mijn vissemond zich bevinden. Is het te, dan heb je niets aan mij, maar ondertussen dein ik rustig verder, als wier op de zee, je grapt terug, ik pak je vast, zie twee literaire inktvissen elkaar bleu kussen.

kribbig

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 78
...n bijt me er doorheen plots geniet ik van ‘t moment van lijn, van vorm, van kleur van steen, van zand, van wier van stilstaan en bewegen van aan het eind omhoog van horizon en vergezicht van het weidse polderland de ruimt...

Roem.

poezie
4,0 met 2 stemmen 229
...aarop hij meende de zoen te smaken, Die gans zijn ziel met weelde en genot Zou vullen; huiverig koud de leden Wier gloed hem opnieuw beleven moest! - Ontgoocheld staat hij; zijn gans verleden, Hij heeft het u ten offer gebrach...

Stervend meisje

poezie
4,2 met 4 stemmen 255
Kind van wonden, Dat één stonde Nog als bleke sterre beeft, Voor wier luister 's Werelds duister Gene nacht meer olie heeft; Kind van vrezen, Teder wezen, Kind van loute...

LIED VOOR DE BRIEVENRIJDER

poezie
4,3 met 3 stemmen 684
... merk; Gij ziet angstvallig naar mij uit, Eer gij met moed een handel sluit. Wat mensen help ik uit de droom, Wier wens mijn komst voldoet! 'k Meld d' een de dood van neef of oom, Van wie hij erven moet; 'k Breng d' ander...

Moeder

poezie
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontvangen Na de la...

Zangstukje

poezie
5,0 met 2 stemmen 733
...mijn eigendom. Verberg, verberg die heuvels van albast, Die uw bevrozen borst met levend ijs bevrachten! En op wier sneeuwen top 't verruklijk kersje wast, Dat Lente en zomergloed aan 't lustgraag oog doet wachten. Maar geef mi...

Moeder

poezie
4,0 met 3 stemmen 813
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontvangen Na de...