inloggen

resultaten voor 'wier'


757 resultaten.
Sorteren op:

LIED VOOR DE BRIEVENRIJDER

poezie
4,3 met 3 stemmen 862
... merk; Gij ziet angstvallig naar mij uit, Eer gij met moed een handel sluit. Wat mensen help ik uit de droom, Wier wens mijn komst voldoet! 'k Meld d' een de dood van neef of oom, Van wie hij erven moet; 'k Breng d' ander...

Moeder

poezie
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontvangen Na de la...

Zangstukje

poezie
5,0 met 2 stemmen 756
...mijn eigendom. Verberg, verberg die heuvels van albast, Die uw bevrozen borst met levend ijs bevrachten! En op wier sneeuwen top 't verruklijk kersje wast, Dat Lente en zomergloed aan 't lustgraag oog doet wachten. Maar geef mi...

Moeder

poezie
4,0 met 3 stemmen 870
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontvangen Na de...

Het echte leven

hartenkreet
elke avond nodigt hij hen uit zijn glazen kameraden en geliefden wier stemmen door zijn kamer rinkelen en als een vriend van vlees en bloed met hem wil praten weert hij hem af met e...
Serval22 jan. 2017Lees meer…

Lente

gedicht
...et riet en twee huishoge populieren. Zij eet een broodje kaas, en morst een beetje. Een dood hondje tussen het wier verderop. Twee koppen melk in het gras. Alles is heel gewoon. Windkracht drie beweegt mijn krant en de mansh...

STILTE

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.318
...en effen, stond de onbewogen Oceaan. Daar streefde ’t vaartuig onbekommerd de blauwe baan der baren door, bij wier door niets gestoorden vrede het weekste hart zijn vrees verloor, het moedigste vergeefs een voorwerp ter koeling...

Liedje.

poezie
2,5 met 2 stemmen 339
... gloeien In de ambergele kluis, Die lauwe geure' omvloeien En nachtgeruis. Zó is mijn ziel een bloeme, Wier fulpen urn omvat Wat mensentong niet roeme: Haar zonneschat.

Ballade van de goede vrouwen

poezie
3,8 met 4 stemmen 386
...ugd zoals een vrouw dat doet. Ja, wild en stil, zoals mijn eigen bloed, En wijkend, als 'k u noemde als de ene Wier glans mij in haar allen is verschenen, En gaven vreugd zoals een vrouw dat doet. Want God geeft dit de vrouwen ...

Mijn Stille Dicht Nu en Voorheen

poezie
..... Och arm, alsof ik baat zou vinden Bij stem uit onbezorgd voorheen; Wàt baat me? o immer meer beminde! Wier dood me aan al uw leed blijft binden, Wier nagedacht'nis vraagt - of weldoend lied of geen.

Een zee vol gevaren

hartenkreet
Dood bij de zee; een zee vol gevaren. Mijn regenboog eindigt hier. Op zoek naar het levende wier van de woelige baren neemt een fles mijn s.o.s.-oproep met zich mee. Dood bij de zee; een zee vol gevaren. ...

Aan New-York (2)

poezie
...zijn geest zijn God vereerde; Neen, allen schuilplaats heeft geboôn, Tot zelfs die stugge Pelgrimsvaad'ren, Wier lof uw dichtrenschaar vermeldt, Wier deugd ge in uw historieblaad'ren Voor 't nakroost onbereikbaar stelt, - ...

Aan New-York. (1)

poezie
1 O ongelijkbre Stedenmaagd! Wier trots een grootser hulde vraagt Dan de offers door twee watergoden, - Het paar dat u zo willig draagt, - Om s...

Vlinderpelgrimage

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 220
...g monarchies voort? Aan de oevers van Cape Cod melancholiek Zwaait Bas Jan af in zijn triptiek De levende have wier onbesuisd weesgegroet In zijn uppie voor de Zefier uitgaat De opgang tegemoet Schier Atlantisch overschrijden...

Waar in 't bronsgroen eikenhout..

netgedicht
3,7 met 7 stemmen 124
In de appendix van ons drassig stukje grond daar lopen heel wat dikgebuikte bazen rond wier levens innig met elkander zijn verstrengeld omdat er altijd wel een vettig worstje bengelt dat in de toekomst lu...

LENTEWEELDE.

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.908
Geen pelzen meer van node, Geen vlammen in d haard! De lieve lenteboden Doorzwieren beemd en gaard: Ze zoeken onder 't zingen, Waar 't jeugdig nestje stond, De kleine bannelingen Terug op d'...

Ik denk aan U

gedicht
4,5 met 4 stemmen 9.585
... makker, en geen kwelgeest. Ik denk aan U o mergelende dronkaards die uw lach te vroeg verleerd hebt en wier vlees, door ziekt' of ander ongemak, verteert tot gij uw ‘Nooit meer’ nooit meer zweert.

Lissette lief

netgedicht
...g voelen bewegen tussen twee objecten het zal de wind niet zijn, sneeuwvlokken jagen Een woord weglaten als wier en kiezen voor wiens vervolgens studentes veranderen in studenten Laat het begin nu maar, het zaaien van ...

Restanten

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.068
...r nu prefereert men de cocktail-garçonnes, Die vloeken als kerels en roken. En minachtend neerzien op vrouwen, wier handen Nog rood zijn van werken en koken. De wereld is een warenhuis, Restanten, restanten. De laatste ser...

De vroege graven.

poezie
...ijn blonde lokken vloeit, En hij, zacht en jeugdig blozend, naar de top des heuvels spoeit. O gij Ed'len, om wier sterven nog mijn oog zo dikwerf weent, Ernstig mosdekt reeds de rustplaats van uw sluimerend gebeent'! O hoe z...

Het Lichte Beeld

poezie
4,5 met 2 stemmen 830
...cht Zal, lief, mijn hand uw naaktheid strelend raken, Uw zachte leden en uw aangezicht. En al de dagen naar wier stil genaken Zo lang ons droef verbeiden was gericht Zullen wij samen zoete vreugden smaken En fluistrend gaa...

Zoals lang geleden - deel 5 epiloog

hartenkreet
Zoals lang geleden de Piggelmee's deden; het dwergenpaartje aan de zee, wier leven weer tevreden kabbelde bij eb tij; en bij vloed tij spoelde er nog wel eens wroeging voorbij. Hun harten b...

AAN MIJN VADER

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.031
... Vaderen, die, met Oosters vuur doorgloeid, daar, waar Taag en Ibex vlieten, eenmaal schitterden op de aard, en wier grootheên ons verlieten; doch - hun eer bleef nog bewaard! God beschouwt het uit den hogen, wat Gij voor mij ...

ONDERWEG

hartenkreet
...aarsblauwe berg waarboven een oranje zon schijnt die afkoelt bij dalend duister als een reusachtige ster blinkt wier onderste straal de top raakt Christus' genadevolle liefde toont voor wellicht moeizaam leven op aarde een onvoo...

Aan het kasteel van Antwerpen

poezie
...lijn, Demp met uw lijken-tal de gracht, Verpletter met uw overmacht De heldenschaar, die u weerstaat, En in wier gutsend bloed ge u baadt; Gelijk de voet van d'olifant, Een leeuwenwelp vertrapt in 't zand. Hecht, daar ge ...

De immigrant

hartenkreet
...hillend van taal en volksaard voelen zich een met wat hun moederland nog voor hen heeft bewaard. Twee mannen wier stappen opklinken in een vreemd land praten samen over wat hun emoties zo nu en dan overmant. Twee mannen in hu...

Dropsteen

poezie
3,7 met 3 stemmen 384
...der flambouw, Welks walmen tranen teelt bij 't krinklend stijgen, Zie 'k spichtig kegels stijgen, pegels nijgen, Wier blijde blankheid werd tot wenend grauw. Het dropt, het dropt, van spits tot spits; aanschouw, Hoe langzaam drop...

Nacht

poezie
4,0 met 3 stemmen 289
...nest gedoken; De leeuwerik bij zijn gade in ’t veld. Zijn strelend wiekje omschut de leden Van haar, wier blijd ontwaakte goed Weldra de scheemring met hem groet, In ’t zoet van ’t ogenblik tevreden. ’...

De Hoge en Verhevene

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 85
...om hen doodden, in donkere holen JA…”ONDER ALLEN GROENEN BOOM “! Hij zal ze troosten de treurende kinderen wier levens compléét zijn verward- wier onschuld verwoest werd door de goddelozen, de móórders van een kinderhart!

Zee en zand (2)

hartenkreet
4,4 met 5 stemmen 410
...art verzacht Te lang gedacht dat ik jullie niet meer zou zien Mijn vrienden zeester en schelpen krabben en wier die mij begroeten na een lange reis van een donkere bodem waar wij elkaar zagen vandaag begroeten wij elka...