inloggen

resultaten voor 'zoele'


99 resultaten.
Sorteren op:

De dood van een jaar

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.676
...land, En lopen in de zonneschijn, En zeggen: neen, dat kan niet zijn, Dat dit jaar stierf in zonneglans En zoele winden; - En zal 'k dan toch u aan den kant Van 't pad dat 'k loop, langs 't ruige duin, Als slapende, o...

WACHTEN

poezie
...kon. Koele woudgeur woei van verre bomen, 't Gouden zandveld stuivelde in de zon. 'k Dronk mij zalig aan de zoele aromen. 't Blauw omvloeide me als een weeldebron. Heden, stralend, zou de liefste komen! 't Ware leven sproo...

Kom, lieve mei.

poezie
... 't kale land, die als een vogelrover zijn wondernetten spant, die lokt met gulle zangen en streelt met zoele wind, om 't jonge hert te vangen, dat hij vol liefde vindt. O, schone mei wil komen, wil komen, schone ...

de zoele wind

netgedicht
de zoele wind van je gedachten waait overal heen op weg naar haar 't duurt maar even voor hij haar bereikt, haar w...

Zomergedicht

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 217
zoele nacht vol bloemengeur zie hoe de nacht met sterrenlichten gloeit in diepe flonkerschijn rijpe muskadellen de mu...

Mooie zomer

hartenkreet
De zoele zomerwind omarmt de bomen. De meanderende stroom spiegelt zich in het zonnelicht. Ik ruik het pas gedroo...

DICHTERWIJDING

poezie
5,0 met 2 stemmen 292
...imlachende in zijn slaap, Lag in zijn lokken 't blanke godenkind. Door 't open venster woei de lentewind, Vol zoele geur van bloemen en van gras. De lucht was licht, of ze àl van zilver was. Toen zweefde een engel door 't om...

In krankte.

poezie
4,0 met 2 stemmen 254
...k en peinzend dwaal, Roept hij mij toe, in zoete taal: 'Wel-op, mijn kranke vriend, wees blij, Daar is het zoele Jaargetij! - Ook in Uw ziel is melodij: Och! 'k bid-je, spiegel u aan Mij! 'Al blijf ik kort, al zing ik k...

Nazomer

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 85
... in de lome stilte van het late zonlicht, de nazomer legt haar vermeende onschuld af, trilt in mij na, de zoele wind die boven het brakke water waait, kleeft mijn gedachten aan de vlindervleugels van een langsfietsend ...

Uitzien naar

hartenkreet
...stralen die koninklijk bestaan doorpriemen met een glans vol harde verkenningsdrift zij verkiezen de zachte zoele schaduw binnen de dichte struiken van minder bekend-zijn de troonopvolger zoekt in druk stadsleven kijkt na...

Toekomstig weerbericht

netgedicht
Wandelen op kerstdag zonder overjas. De zoele wind speelt in de haren van de kinderen. Niets winters heeft het blauw der lucht en voelen doe je reeds de kra...

Heerlijk Heidens

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 523
...n voor zijn levensdoel door Toen hij ze kuste in de nacht Zodat een gevoel van zotheid Hem drogeerde met een zoele waas Wilskrachtig over zijn hartstochten de baas Als door een toverspreuk geleid Dook hij haar balzaal naar b...

VEILIGHEID

hartenkreet
Kikkergekwaak klinkt dapper in de zoele nacht: vér van die eenden!

Burgerhuisje.

poezie
...an 't gewoon, Niet meer bespeurde, daaglijks zelfde, tinklen, En zong ge, telkens weer, de uren door... De zoele wind en 't heldre spelen wiegden Mijn ziel in sluimring, makend zon en bloemen, Gras-rand en pad tot kleurig d...

HET WONDER

poezie
4,0 met 3 stemmen 412
...st verfoeit, Mij schrijnt haar luidheid die 'k niet kan verduren. Ik zoek haar niet: ik wil alleen de pure En zoele droom van u die niet vermoeit. Dat waarde droeg weleer is lang vervlogen, Geen boos en goed weet meer mijn m...

Laatste Wens

poezie
3,7 met 3 stemmen 482
...m Men plante een schaduwrijke boom, En bloemen, bont van kleuren; Ik heb de bloemen steeds bemind; En in de zoele avondwind Hoe zoet zijn bloemengeuren! En in der bomen kruin, hoe zacht, Geheimvol klinkt de liefdeklacht,...

DE VERLOREN VROUW

poezie
...n deelt mij ooit meer van zijn deernis mee. Vroeger ben ik mijn eigen zelf ontronnen, Wellust verkoor ik boven zoele vreê. En thans, helaas! ik geef mij laf verwonnen: Ik ben een wrak op zwalpend-zwarte zee. Ach vond ik één...

Kent gij het land?

poezie
4,0 met 2 stemmen 250
Kent gij het land, waar de citroenboom bloeit, in 't donker loof de sinaasappel gloeit, een zoele wind de blauwe lucht doorgeurt, de mirte groeit, de lauwertak zich beurt: kent gij het wel? Dáárheen, dáárh...

zee - zand - zondag

netgedicht
3,3 met 10 stemmen 640
...ge zondag ziltzoete zeedromen zorgeloos zwijgen zij zijgen zij zandzeker zoenzoekend zalig zotte zoele zwoele zuchten zonnen zij zoemen zij zoetzoute zingende zeezilte zonzalige Zondag

Middelheimtanka

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 157
Middelheimtanka – zaterdag 29 maart 2014 Lente in het park. Vorm en lijn onverstoorbaar in de zoele bries. Geluk fladdert in mijn hart als prille berkenblaadjes.

Lente Liedje.

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.757
...jdschap volgen haar. o Wie zou u niet roemen! Zoudt gij niet welkom zijn! Brengt gij niet, brengt gij niet Zoele lucht en zonneschijn? Lente, zinnebeeld der jeugd, Hoe kunt gij mij behagen, Hoe kunt gij mij behagen, M...

OP 'T KERKHOF.

poezie
4,0 met 3 stemmen 420
...ts, bij 't zerkje van het arme wicht, heeft zich een eenzaam vogelijn het donzig liefdenest gesticht. De zoele lentewinden, ze koestren, onder feestgeruis, de zanger in zijn groene woon, het kindje, sluimrend onder 't k...

Sinds ik het weet...

poezie
4,7 met 6 stemmen 2.506
...Nog wèl zo liefelijk en wèl zo zoet, Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer Doorwasemd en doorgeurd van zoele togen, Het is of ieder zintuig en vermogen Nog fijner werd en scherper dan weleer, Sinds ik het weet, treed i...

HET NAAKTE MEISJE

poezie
4,0 met 4 stemmen 797
...vlaakt. Vreemd: haar figuur zo jong en fijn-gebouwd Doet niet de wilde hartstochten opbruisen Van wie haar zoele heerlijkheid aanschouwt Doch voert zijn denken naar een land van droom Waar langs een weg de hoge bomen ruis...

Levenslust

poezie
4,0 met 2 stemmen 472
... zoekt haar huisgerief; maar vindt ook menig meisje een flinke hartendief. Zo toont zich, naar gewendte, de zoele levenslust, wanneer de gulle lente de harten wakker kust.

RUIME GEEST

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 143
...jntjes welt, kijkt naar het verijlende vergezicht. Voldaan bloost de zon, moe van haar gewicht, geeft de stad zoele streling, die rust vermeldt, terwijl alles met schemerpaars versmelt. Daarin soezen verzonken werk en plicht. ...

Mijnwerkers

poezie
4,3 met 3 stemmen 791
... en schitt'rend-bont, Van zuiv're zonneschoonheid overtogen, Het land lacht in het licht, en uit den hoge Een zoele vrede nederzijgt in 't rond. Dan zinken zij in zwarte, kille mijnen, Gebogen in hun jeugd, half-wezenloos, G...

De gestrafte nieuwsgierigheid.

poezie
4,0 met 3 stemmen 865
... Ja - onze ogen stonden kwijnend; 't Haar hing achtloos golvend neer; Uw gelaat - was als de rozen In het zoele zomerweer. 'k Hield mijn arm om u geslagen; En als 'k u een lonkje gaf - Wendde gij somtijds uwe ogen Met ...

NACHTEGAAL

poezie
3,0 met 2 stemmen 608
Hoor het verheven roepen in het dagen, Nu er de nacht nog is, de geur'ge, zoele, Overal-stille nacht; door 't wellend, zwoele Gefilomeel, dat donker is als klagen. - Nu tjuikt het henen over...