inloggen

Alle inzendingen, jaar 2002, week 14

9 resultaten.

Sorteren op:

KUSJE

poëzie
3,1 met 61 stemmen aantal keer bekeken 10.518
'Gij zijt toch immer lastig! Gij wilt gestadig kussen! - Wat doet toch al dat kussen? Wat wil dat toch beteeknen?' Zo sprak mijn schone Fillis, En keek met donkere ogen, En wendde 't hoofd ter zijde. Ik greep haar lieve handjes, En zei: mijn dierbaar meisje! Mag ik u dan niet kussen!... Zij schudde 't hoofd en boog zich, En drukte met…

Een godsdienstige jeugd maakt een gelukkige ouderdom

poëzie
3,1 met 38 stemmen aantal keer bekeken 3.375
Die in zijn jeugd Het pad der deugd Heeft ingeslagen, En 't goede doet, Wacht welgemoed Zijne oude dagen. Maar die zijn tijd Onnut verslijt, Zijn frisse krachten Der zonde geeft, Moet afgeleefd, Verdriet verwachten Laat dan, o jeugd! Het pad der deugd U vroeg behagen, Dan slijt ge blij, Van wroeging vrij…

Rondje om 't station

snelsonnet
3,0 met 44 stemmen aantal keer bekeken 2.516
De venter die met koeken liep te leuren Stierf lang geleden uit op het station Maar straks komt er meer blauw op het perron Als conducteurs daar knippen en bekeuren. Bij een volgend plan voor nóg goedkoper reizen Zal de machinist zijn plaats moeten bewijzen.…

Nu weet ik wat het allerdroevigst is.

poëzie
3,5 met 40 stemmen aantal keer bekeken 4.367
Nu weet ik wat het allerdroevigst is. 't Is niet de dood of scheiding, niet het kwaad, Dat anderen ons aandoen, of 't gemis Aan aardse liefde, niet, dat ons verlaat En jeugd èn schoonheid, eer genoten is Het zoet van 't leven, niet de dwaze daad Die men beweent in rouw en droefenis; 't Is: als men leeft voor iets, dat niet bestaat En…

Pik meer arrest

snelsonnet
3,8 met 63 stemmen aantal keer bekeken 5.923
De nieuwste rage, lik-op-stuk-beleid, gericht op hufters en op asocialen die flinke boetes moeten gaan betalen, is weer een melkkoe voor de overheid. De overheid piest zelf óók naast de pot maar blijft juridisch lekker buiten schot.…

REI VAN BURGZATEN

poëzie
3,6 met 35 stemmen aantal keer bekeken 4.272
(fragment uit De Gijsbrecht van Amstel, slot van het 4e bedrijf) Waar werd oprechter trouw Dan tussen man en vrouw Ter wereld ooit gevonden? Twee zielen gloênde aaneengesmeed, Of vast geschakeld en verbonden In lief en leed. De band, die ’t harte bindt Der moeder aan het kind, Gebaard met wee en smarte, Aan hare borst met melk gevoed…

Oogstlied

poëzie
3,6 met 31 stemmen aantal keer bekeken 2.386
Sikkels klinken; Sikkels blinken; Ruisend valt het graan. Zie de bindster garen! Zie, in lange scharen, Garf bij garven staan! 't Heter branden Op de landen Meldt de middagtijd; 't Windje, moe van 't zweven, Heeft zich schuil begeven; En nog zwoegt de vlijt! Blinde Maaiers; Nijvre Zaaiers, Die uw loon ontvingt! Zit nu rustig neder…

Rust

netgedicht
3,6 met 264 stemmen aantal keer bekeken 37.663
Zittend bij mijn beste vrinden geluid klinkt stralend als een ster Verliefden die elkaar beminden 't geluk is hier, de toekomst ver Zittend in het gras vol bloemen de warmte van de zonnegloed Om me heen het zachte zoemen van de adem die me voedt Zittend bij het kleurig water in mijn hand een regenboog Zonder een gevoel van later mijn…
sephus 8 apr. 2002Lees meer…

PAPEGAAIENDEUNTJEN (1840)

poëzie
3,2 met 19 stemmen aantal keer bekeken 2.553
Wat leide ik toch een leven, Het prinsjen van de buurt! Mijn stok is bruin gewreven, Mijn kooi is glad geschuurd, En ik kan klontjes krijgen, Voor 't praten en voor 't zwijgen. Ai! Lorretje Kaporretje, Kapoe, kapoe, kapoe, Houd mij je bekjen toe! En zou ik mij dan storen Aan 't smalen van dien knaap, Die…