inloggen
voeg je poëzie toe

Poëzie

1522 - 1590

poëzie (nr. 3.092):

GEESTELIJKE ZIN OP DE MUZIEKE

Als had de menigvuldige gedachten
Met alle 's mensen begeerlijke krachten
't Verstand gehoorzamen gelieke,
En reden dan de mate daar slaat
Met ene voorzichtige rijpe raad,
Waar vindt men lieflijker muzieke.

Als Heren, Vorsten, landen ende steden
Eendrachtelijk leven in goede vrede
En d'arme hem neret van de Rike.
Als d'overheid goede wetten geeft,
De gemeente dan in gehoorzaamheid leeft,
Waar vindt men lieflijker muzieke.

Als veel goei herten die 't kwade bedwingen
Eenmoedelijk Gode een lofzang zingen
En stichten elk met weldoens blike.
Zo dan haar meester de Wet des Heren,
Haar stemmen ineen doet accorderen,
Waar vindt men lieflijker muzieke.

Maar als Gods kindren door Jesum bevrijd
Eenmoedig God loven en prijzen altijd
Verenigd door des Geests practieke:
En zingen in der Liefden gilde
Met vreugde zonder maat in 't wilde
Men vindt geen lieflijker muzieke.

--------------------------------------
de oorspronkelijke tekst:

Gheestelyke zin opte Muzyke

[Op de wyze: O Koning van Vranckryck wel lieve Neve.]

Als al de menighvuldighe ghedachten
Met alle smenschen begheerlicke krachten
tVerstant ghehoorzamen ghelyke,
En reden dan de mate daar slaat
Met een voorzichtighen rypen raad
Waar vintmen Lieflicker muzyke.

Als Heren, Vorsten, landen ende steden
Eendrachtelick leven in ghoede vreden
En d'arme hem neret vanden Rycke.
Als d'overheyd ghoede Wetten gheeft
De ghemeynte dan in ghehoorzaamheyd leeft
Waar vintmen lieflicker muzyke.

Als veel ghoey herten die tquade bedwingen
Eenmoedelick Gode een lofzang zingen
En stichten elck met wel doens blyke.
Zo dan haar meester de Wet des heren,
Haar stemmen in een doet accorderen
Waar vintmen lieflicker Muzyke.

Maar als Goods kindren door Iesum ghevryt
Eenmoedigh God loven en pryzen altyd
Vereenicht door des Gheests practyke:
En zingen inder Liefden ghilde
Met vruechden zonder maat int wilde
Men vint gheen lieflicker Muzyke.

Lied-boeck (1575)

Schrijver: D.V. Coornhert
Inzender: Han Messie, 24 sep. 2013


Geplaatst in de categorie: muziek

4,0 met 2 stemmen 477

Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)