start rijmen vragen forum links zoek contact gastenboek inhoud

 gedichten.nl: forum - taal / spellingAuteurBericht
 
redactieGeplaatst op: 18:26:00 | 30-09-2001

Wij willen graag de 'nieuwe' spelling ter discussie stellen:
We hebben immers slechts één hart, één ruggemerg, één ziel en toch moeten we het nu spellen als 'hartenkreet' en 'ruggenmerg' en 'zielenheil'
En wat dachten jullie van: 'pannenkoeken'? Doet ons denken aan koeken op dakpannen.
Geert KruiderenGeplaatst op: 22:12:28 | 01-10-2001

Het fenomeen tussen-n is achter een bureau bedacht door z.g. taalkundigen die hun salaris denken waar te moeten maken door regels te bedenken die helemaal niet bestaan. Taalregels bestaan namelijk niet, die speur je op.
Woorden als RUGSPRAAK, PANKOEK, ZONSCHIJN "bekken" niet goed. In de spreektaal maakt men er dan RUGGESPRAAK, PANNEKOEK EN ZONNESCHIJN van. Een taalfarizeeër met een academische titel bedenkt er een theoretisch regelmodel bij dat niets met levende taal te maken heeft. Daar is maar één antwoord op: anarchie. Niet dode doctorandussen maar levende mensen maken de taal!
Gerwout van der VeenGeplaatst op: 23:29:47 | 01-10-2001

Je moet niet vergeten dat het uiteindelijk de bedoeling is dat de regels van de taal consequenter toegepast kunnen worden.
In eerste instantie zal het even wennen zijn en natuurlijk zijn er altijd weer uitzonderingen te bedenken op de 'vernieuwde' regels.
Toch is het niet te voorkomen, sinds het ontstaan van taal zijn er steeds weer wijzigingen in ontstaan om wat voor reden dan ook.
Geert KruiderenGeplaatst op: 23:43:44 | 01-10-2001

Dat is dus precies wat ik bedoel: taal verandert in de praktijk, in het gebruik, niet achter een bureau.
Ter vergelijking: De Engelse taal kun je toch wel een sterke taal noemen. Maar er zijn weinig Engelssprekenden en taalkundigen die zich druk maken om spelling. Juist die soepelheid maakt de Engelse taal zo "gebruiksvriendelijk". Lees Bill Bryson er maar eens op na (Mother Tongue, The English Language)
Vraag: wat dragen de regels betreffende tussen-ennen bij aan de duidelijkheid? Begrijpt iemand niet wat ik bedoel als ik "pannekoek" schrijf?
En wie zegt er "pannenkoek"?
Sonja van MansveltGeplaatst op: 00:47:52 | 03-10-2001

Ben het helemaal met je eens Geert: Taal ontwikkelt zichzelf, kan en mag niet van bovenaf opgelegd worden.
Tussen-ennen voegen niets toe aan de duidelijkheid. Ik heb zo'n vermoeden dat ze bedacht zijn door mensen, die niets begrijpen van de logica van taal.
Blijf me verbazen dat zelfs de dikke Van Dale zich ertoe leent woorden als "zielenheil, ruggenmerg en hartenkreten" op te nemen en men ook de autocorrectie in computerprogramma's klakkeloos volgt.
Sonja van MansveltGeplaatst op: 17:27:11 | 03-10-2001

"spinnenweb"
Ooit meer dan één spin één web zien maken?
Geert KruiderenGeplaatst op: 10:21:21 | 04-10-2001

Toch is een tussen-n soms wel zinvol:
"Hondenpoep is mensenwerk" want teveel mensen hebben meer dan één hond.
C.J. BlaauwendraadGeplaatst op: 10:58:16 | 04-10-2001

Gelukkig is de spelling volgens het 'Groene Boekje' niet wettelijk verplicht. Dus in principe mag iedereen zelf weten hoe hij of zij spelt. Wettelijk vastgelegd is alleen dat alle schoolboeken die in het onderwijs worden gebruikt, de spelling van het Groene Boekje volgen.Geert KruiderenGeplaatst op: 11:05:51 | 04-10-2001

Als oud-leraar ben ik van mening dat regels als deze voor veel mensen afschrikwekkend werken en dus conta-productief zijn. Mensen die toch al taalzwak zijn schrijven helemaal niet meer uit angst fouten te maken. Dit is een ervaringsfeit!janGeplaatst op: 12:52:33 | 30-10-2001

gadverrdame wad kan ik er an doen dad ik dislebtische benSonja van MansveltGeplaatst op: 12:52:06 | 04-10-2001

Gelukkig is de spelling volgens het 'Groene Boekje' niet wettelijk verplicht? Ik kan dat niet rijmen met de verplichting dat alle schoolboeken de spelling van'het 'Groene Boekje' moeten volgen;
de schoolgaande generatie mag dan niet zelf weten hoe hij spelt?
Ik kan het ook niet rijmen met de 'autocorrectie' bij tekstverwerkers.
En wat te zeggen van het Nationaal Dictee? Alle spelling buiten het 'Groene Boekje' om wordt "fout" gerekend.
C.J. BlaauwendraadGeplaatst op: 13:52:33 | 04-10-2001

Inderdaad, de schoolgaande jeugd moet zich aan het Groene Boekje houden, maar de schoolgaande jeugd heeft wel meer verplichtingen waar de rest van Nederland gelukkig niet (meer) door geplaagd wordt. Verder staat het een ieder vrij om wel of niet aan een Groot Dictee mee te doen, het staat een ieder vrij om de autoriteit van een jury of woordenboek al dan niet te erkennen, kortom: het staat een ieder vrij om te spellen zoals hij of zij wil, zonder wettelijke repercussies. Werkgevers als de Nederlandse overheid zullen ongetwijfeld van hun werknemers verlangen dat ze zich aan de spellingsvoorschriften houden, net zoals de NS van werknemers verlangen dat ze een uniform aantrekken. Maar als ik me niet vergis heeft uitgeverij Van Oorschot destijds geweigerd de nieuwe spelling in te voeren (al weet ik niet of ze daarin nog steeds volharden) en daar hadden ze het volste recht toe. Wat de autocorrectie betreft: zet dat onding gerust uit want er worden onzinnige spellingssuggesties gedaan! De manie om overal streepjes tussen te zetten, bijvoorbeeld, komt volgens mij rechtstreeks uit de koker van dit soort programma's en vindt klakkeloos navolging. Inderdaad, die correctieprogramma's bieden stof genoeg voor een aparte forumdiscussie...Sonja van MansveltGeplaatst op: 14:02:13 | 04-10-2001

Ik ben het ermee eens dat ieder vrij is in zijn spelling. De schoolgaande generatie zal echter niet vrij zijn, omdat zij erin opgevoed worden, dat wat zij leren het enige juiste is.
Mijn automatische correctie heb ik meteen al uitgeschakeld :)
Herman MolemaGeplaatst op: 18:21:53 | 03-10-2001

Schrijf een tussen-n als het eerste deel van de samenstelling:

niet op een e eindigt en een meervoud heeft op -en: bloemenmand, leeuwendeel

een persoon aanduidt en een meervoud heeft op -en: blindeninstituut, ziekenhuis


Schrijf geen tussen-n bij:

samenstellingen waarvan het eerste deel geen meervoud heeft: gerstenat, rijstebrij

samenstellingen waarvan het eerste deel eindigt op een e en geen persoon aanduidt: gedachtegang, hoogtevrees, secondewijzer

samenstellingen waarvan het eerste deel een werkwoord is: spinnewiel, wiegelied

samenstellingen waarvan het eerste deel een verbogen bijvoeglijk naamwoord is: rodekool, sterkedrank

woorden die nauwelijks als samenstelling op te vatten zijn: kinnebak, ruggespraak

samenstellingen waarvan het eerste deel een zaak of persoon aanduidt die enig in zijn soort is: Koninginnedag, maneschijn, zonnestraal

samenstellingen waarvan het eerste deel een versterkende of waardeaanduidende betekenis heeft: beregoed, reuzefijn, stekeblind; klerefilm, klotebaan

Consequente regels? Misschien. In ieder geval onmogelijk te onthouden.
nadiaGeplaatst op: 22:40:56 | 06-01-2002

Hello
I`m from Bulgaria and want to send to somebody in Holand SMS.
How can I do this
Thank you