inloggen

resultaten voor 'Albert Verwey'


130 resultaten.
Sorteren op:

BLAUW EN ROOD

poezie
4,0 met 2 stemmen 319
Al liepen alle vrouwen nou Op straat in blauwe japonnen, Al liepen hun mannen ertussendoor In rode pantalonnen: Ik...

Was 'k nu bedroefd

poezie
4,0 met 2 stemmen 417
Was 'k nu bedroefd, 'k zou met de droefsten schreien: Zó droef als ik kan toch geen droef mens klagen: Maar tóch z...

Gelijk een vader zijn onwillig kind

poezie
Gelijk een vader zijn onwillig kind Bestraft met schijnb're toorn, maar smart in 't hart, En, schoon kastijdend, zel...

De Wever

poezie
4,0 met 3 stemmen 323
Zij kloppen aan de deur: zij klagen Dat ik niet luister. Ik berg voor allen die mij plagen Mijn kalme luister....

De deizende sterren

poezie
De deizende sterren, zij tink'len Hun vesper mij na, waar ik rijs, Tot die tonen mijn voeten besprink'len Op de tra...

Lachen en Schreien.

poezie
4,0 met 2 stemmen 552
Ik wenste dat mij mocht gebeuren, Nu en voortaan, - Heel goed te zijn voor hen, die treuren, Nu en voortaan. W...

STUUR 'M DAN NIET HEEN

poezie
Als een mens komt met vriend'lijk ooggekijk, Mond die iets liefs vertelt, Stuur 'm dan niet been: 'keer morgen weer.'...

Plotselinge dood

poezie
De Dood zat in u en ge wist het niet, Hij scherpte ’t mes al en ge wist het niet – Gij en uw jonge vrouw, gij sche...

HET MISDRIJF

poezie
4,0 met 2 stemmen 394
Gij zijt mijn Heer, mijn Vader en mijn Vriend. Als ik misdreef dan deed ik het door u. Ik die misdreef, die van mijzel...

Parijse herfstdag

poezie
Ik heb de weemoed van uw stad verstaan. Een stad vol vreugde, zeiden zij die nooit Geneugten weten dan het vlees ont...

Oneindigheid

poezie
4,0 met 2 stemmen 533
Van honderdduizend jaren her Kwam tot mijn oog de straal van een ster, Hij kuste mij met zijn milde licht, Ik voel...

Spel en ernst.

poezie
O wij lopen in onz' gebondenheid, Met onze illusie van vrij-wils-bestaan, Hoog en onkrenkbaar 't leven gadeslaan,...

De Bergbries

poezie
4,0 met 3 stemmen 323
De bergbries rilt door 't water voort Dat rint door beek en rotsge spleet, Mos groeit op blok en vochtge boord, D...

Ik had uw hart mij tot een huis gewijd

poezie
4,0 met 2 stemmen 334
III Ik had uw hart mij tot een huis gewijd: De wierook brandde — de opgeslagen blaân Der schriften gloorden —...

Licht mijner ziel

poezie
4,0 met 3 stemmen 381
I Licht mijner ziel! ik zag u steeds van ver, En wist wel dat gij eindlijk komen zoudt; - Woorden, die ik niemand h...

De warme zon is boven mij

poezie
4,0 met 2 stemmen 478
De warme zon is boven mij, Ik wandel in de warme lucht, Mijn voeten op de warme wei Maken, alleen, haast geen geru...

DE DICHTERS

poezie
4,0 met 2 stemmen 360
Najaarszon op gele blaren Doet hen nieuw en gulden blinken: Zo zijn ook vervaalde woorden Blinkend onder nieuwe zangt...

Orfeus

poezie
4,0 met 2 stemmen 496
Had Orfeus niet Eurydice gedood Door zelf te hunkren naar haar levende ogen, Voor eeuwig had hij haar in ’t licht ge...

Noach's duif

poezie
4,0 met 3 stemmen 746
Ik rustte in 't holle van een golf, ik plooide Mijn vleugels en ik deinde: ik wist niet meer Bewoog ik mee omhoog of m...

DE TERRASSEN VAN MEUDON

poezie
De lucht is stil: op eindloos verre heuvlen Strekt zich de stad in blond en rozig licht - Ik wend mij om waar lachen k...

Ik zie de mens, maar ik begrijp hem niet

poezie
4,0 met 9 stemmen 1.157
Ik zie de mens, maar ik begrijp hem niet: – Hij eet van 't leven al wat lekker smaakt, En proeft van ál zijn passi...

De page

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.094
In ’t donkere bos hebt gij mij gevonden, Mij, mat van wonden, En mijn lippen lachten nog over mijn zonden. Op uw...

Cirkelloop

poezie
4,0 met 11 stemmen 2.126
Ik ben een vonk die doelloos, richtingloos, Geworpen in 't heelal mijn vaart begon, Toen bond me aldra aan zich een a...

De gerichte wil

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.622
Wanneer ik stierf en zij die mij beminden Rondom mijn baar staan en de een d'andre vraagt: Wat had ge...

IK SCHRIJF DEEZ' VERZE'

poezie
4,0 met 8 stemmen 1.716
Ik schrijf deez’ verze’ uit liefde tot de gele Papieren met de kreuken glad-gestreken. De inkt vloeit, de pen haak...

Delfse Vermeer, ziende naar Delft zoals hij het zal schilderen

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.530
" Een stad aan de overkant, met torens, poorten, daken, Walschoeiingen en aken, Wolkschaduw, zonnebrand. Wij zien...

LEVENSLUST

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.119
Dit leven is een marktdag: ginder bluft Een boerendokter op een stoeltje, omringd Door domme kijkers, - langs mij be...

't Liefste wat ik weet is dichten

poezie
3,9 met 7 stemmen 793
't Liefste wat ik weet is dichten, Dat is: van de innerlijke gezichten Woorden maken. Die doen ontwaken In andren wa...

TOPZIEKE RUPS

poezie
3,8 met 13 stemmen 1.650
Topzieke rups, in 't stijgen Van blad tot blad, van steel op stam, Denkt ge eindlijk te verkrijgen Het veld van blau...

De Koopman

poezie
3,8 met 19 stemmen 4.670
De koopman zit op zijn kantoor en somt bij 't walmend licht der lamp de winst van 't jaar: Hij telt zijn posten pree...