inloggen

resultaten voor 'Albert Verwey'


130 resultaten.
Sorteren op:

Ik heb mijn hart ú tot een huis gewijd

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.387
Ik heb mijn hart ú tot een huis gewijd, En midden in het binnenst heiligdom, Waar de outerkaars in 't donker gloeit,...

Ik ben een dichter en der Schoonheid zoon

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.503
Ik ben een dichter en der Schoonheid zoon. Alles wat schoon is, is me een vreugd altijd. Mijn hart is menslijk, maar o...

HERFSTAVOND.

poezie
3,8 met 4 stemmen 756
Op 't donkre buiten Boomkruinen ruisen; Stormwolken drijven: In 't lamplicht huis en Voor donkre ruiten, Zit '...

Nieuwe reis

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.329
De zilvren eilanden van Denemarken, In 't zomers-vroege licht waar ik ze zag, Lagen als perken in de w...

DE LUCHTSCHIPPER

poezie
3,7 met 10 stemmen 967
Als de luchtschipper, mee met de wolken, Drijft boven de bergen, En, hoger nog, opstijgt in 't licht, Ziet hij dan d...

DE FORELLENVISSER

poezie
3,7 met 3 stemmen 429
Werp uw snoer op de stroom en vertrouw dat de buit Bijt, door de gunst van een god. Of hij de angelroe spant - vier de...

Wie in de loopgraaf ligt...

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.238
Wie in de loopgraaf ligt, wie hoop op leven En liefde en lust voor goed heeft opgegeven, Kan zich niet langer troosten...

ANNA PAVLOVA

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.275
‘n Enkele lijn is genoeg en ik zag u van teen tot schedel : ’t Verende gaan, de heup, het teruggeworpen lijf. Vuri...

Mijn God is enkel gloed en donkerheid

poezie
3,6 met 16 stemmen 2.154
Mijn God is enkel gloed en donkerheid, Schoon om te zien, - een wonder te verstaan; - Daar is niet één als Hij, - do...

KRISTAL EN FONTEIN

poezie
3,6 met 10 stemmen 1.433
Het is zo weinig wat ik heb: Dit éne leven, dit kristal Waaruit ik straal en vormen schep Van ’t wijd heelal. Dit...

Sta op, mijn lief, de zon schijnt door de bomen

poezie
3,5 met 13 stemmen 2.598
Sta op, mijn lief, de zon schijnt door de bomen, De vogels vliegen al om voedsel uit, De visser achter 't huis sleept...

Bij de dood van een kind

poezie
3,5 met 2 stemmen 763
Zij kwam een poos en zag met open oog De wereld aan. Toen is zij heengegaan. Wij wisten nooit wat haar het meest bewo...

Granada: droomstad

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.541
De straten van Granada waar in 't donker Gitaren gonzen en van 't lang gefluister Van minnaars aan de traliën de du...

Gelijk een vader zijn onwillig kind

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.753
Gelijk een vader zijn onwillig kind Bestraft met schijnb're toorn, maar smart in 't hart, En, schoon kastijdend, zel...

Droomtij

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.221
Hoe is de hemel zo nabij! Ben ik in hem of hij in mij? Laat los! Mijn vaartuig nu voor stroom, Voelt zich getrokken...

Psychologieën I

poezie
3,5 met 18 stemmen 1.768
I Een koud vermoeden rilt mij door het brein: Ik zie mijzelf en weet thans wie ik ben: - Ik ben Erinn'ring van vee...

BADERS HARTEWENS

poezie
3,4 met 11 stemmen 2.956
Dwars door de tuinen Van roos en ranken Zich ’t pad te banen, Dan door de lanen Van zand en dennen Vluchtig te re...

Droomstad

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.198
De straten van Granada waar in 't donker Gitaren gonzen en van 't lang gefluister Van minnaars aan de traliën de du...

Rouw om het jaar

poezie
3,4 met 37 stemmen 6.851
Maanden, komt, brengt bloemen aan, De lucht is bleek met de laatste maan, En het jaar, het jaar is dood! Het jaar is...

De gevangene

poezie
3,4 met 5 stemmen 733
Gij moet niet wachten tot ik kom. Ik ben gekerkerd en geboeid. Maar vensters heb ik om en om En zie hoe alles groeit...

Vrouwen

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.209
De lieflijkheid van vrouwen houdt verbonden Wat mannendrift of mannenwijsheid scheidt. Zij voelen achter gronden die...

Volk en mensheid

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.381
Knapen met bebloemde helmen Reizen lachend naar de grenzen, Sterven zalig voor de leuzen Die zij van hun ouders leerd...

DE ROERGANGER

poezie
3,3 met 3 stemmen 479
Zal ik zijn als gij mij wenst, Varend tussen weerzijds banken, Als een schok de schuit doet wanken En het schuim de p...

Van de wilde man

poezie
3,3 met 6 stemmen 916
't Was of in visioen ik zag Een wonder dat ik u nu mag Vertellen, zodat gij 't zult verstaan. Mij docht ik was uit...

Aarde

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.285
Als 'k u zo lief niet had, mijn aarde, zou ik Zo niet begere' u in een droom te vieren, Maar al uw steden en al uw r...

WANNEER IK DENK AAN U, DIE MIJ BEMINT

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.515
Wanneer ik denk aan u, die mij bemint, Bloeien bij ’t eerst ontluikende geluid Mijn schone rijmen naar elkander uit...

Engelenzang

poezie
3,3 met 6 stemmen 2.503
Van verre komt het als een schoon gerucht Daar is een kind geboren in Bethlems stal - Zijn naam is Zaligmaker, want Hi...

Op de oorlogsgrens

poezie
3,3 met 13 stemmen 2.011
Duizenden lijken, die de landen mesten, Tienduizenden die ziek en kreupel zijn, Veelhonderdduizend die in nood en pijn...

Onrust

poezie
3,3 met 15 stemmen 1.980
Dichter die uw laatste vragen Stellen zult wanneer gij sterft, Antwoord zonder zelfbehagen Welk een leed uw geest doo...

DE HANDDRUK

poezie
3,2 met 4 stemmen 850
Er is zoveel waar 't wonderlijk begeren Ongaarn naar reikt; want wij zijn zo gemaakt Dat wij niet enkel wat ons scha...