inloggen

resultaten voor 'Albert Verwey'


130 resultaten.
Sorteren op:

Nieuwe reis

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.329
De zilvren eilanden van Denemarken, In 't zomers-vroege licht waar ik ze zag, Lagen als perken in de w...

Aarde

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.285
Als 'k u zo lief niet had, mijn aarde, zou ik Zo niet begere' u in een droom te vieren, Maar al uw steden en al uw r...

DE LUCHTSCHIPPER

poezie
3,7 met 10 stemmen 967
Als de luchtschipper, mee met de wolken, Drijft boven de bergen, En, hoger nog, opstijgt in 't licht, Ziet hij dan d...

Orfeus

poezie
4,0 met 2 stemmen 493
Had Orfeus niet Eurydice gedood Door zelf te hunkren naar haar levende ogen, Voor eeuwig had hij haar in ’t licht ge...

Parijse herfstdag

poezie
Ik heb de weemoed van uw stad verstaan. Een stad vol vreugde, zeiden zij die nooit Geneugten weten dan het vlees ont...

't Liefste wat ik weet is dichten

poezie
3,9 met 7 stemmen 784
't Liefste wat ik weet is dichten, Dat is: van de innerlijke gezichten Woorden maken. Die doen ontwaken In andren wa...

Aan F. van Eeden

poezie
4,3 met 3 stemmen 240
Ik ben gestemd om een sonnet te maken, Teer-blauw als mij Japanse verzen lijken, Zo vlak als water, dat geen rimpels s...

Aan het venster te Ulm

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.007
Ik zat aan 't venster waar de Donau vloot En op mij aankwam aan mijn rechterhand En onder mij verdween. De donkre rand...

ANANGKE *

poezie
4,7 met 3 stemmen 429
Toen zag ik aan een meer, het meer des doods, Een vrouw met vaal gelaat en geluw haar, Zij schepte 't water op, maar...

ANNA PAVLOVA

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.275
‘n Enkele lijn is genoeg en ik zag u van teen tot schedel : ’t Verende gaan, de heup, het teruggeworpen lijf. Vuri...

BADERS HARTEWENS

poezie
3,4 met 11 stemmen 2.956
Dwars door de tuinen Van roos en ranken Zich ’t pad te banen, Dan door de lanen Van zand en dennen Vluchtig te re...

Bedenk hoe schoon wanneer wij zijn gestorven

poezie
4,2 met 6 stemmen 2.125
Bedenk hoe schoon wanneer wij zijn gestorven De aarde zal zijn die dan naar ons niet vraagt. Gij weet dat ze altijd ee...

Bij de dood van een kind

poezie
3,5 met 2 stemmen 763
Zij kwam een poos en zag met open oog De wereld aan. Toen is zij heengegaan. Wij wisten nooit wat haar het meest bewo...

BLAUW EN ROOD

poezie
4,0 met 2 stemmen 299
Al liepen alle vrouwen nou Op straat in blauwe japonnen, Al liepen hun mannen ertussendoor In rode pantalonnen: Ik...

Cirkelloop

poezie
4,0 met 11 stemmen 2.122
Ik ben een vonk die doelloos, richtingloos, Geworpen in 't heelal mijn vaart begon, Toen bond me aldra aan zich een a...

DE FORELLENVISSER

poezie
3,7 met 3 stemmen 429
Werp uw snoer op de stroom en vertrouw dat de buit Bijt, door de gunst van een god. Of hij de angelroe spant - vier de...

DE NOORDZEE

poezie
De Noordzee doet zijn gore golven dreunen En laat ze op 't strand in lange lijnen breken. Zijn voorjaarswater marmren...

DE REGEL

poezie
2,0 met 2 stemmen 532
Kind van man en vrouw begeren Meisje een knaap en knaap een meisje,_ Ons zolang we 't vers hanteren Neurt in 't ha...

DE ROERGANGER

poezie
3,3 met 3 stemmen 479
Zal ik zijn als gij mij wenst, Varend tussen weerzijds banken, Als een schok de schuit doet wanken En het schuim de p...

DE TERRASSEN VAN MEUDON

poezie
De lucht is stil: op eindloos verre heuvlen Strekt zich de stad in blond en rozig licht - Ik wend mij om waar lachen k...

De Bergbries

poezie
4,0 met 3 stemmen 315
De bergbries rilt door 't water voort Dat rint door beek en rotsge spleet, Mos groeit op blok en vochtge boord, D...

De boom

poezie
2,6 met 14 stemmen 1.632
Er was een boom in een vervallen tuin. De netels wiesen om zijn voet uit puin. Eerst hier, toen elders was zijn erf...

De deizende sterren

poezie
De deizende sterren, zij tink'len Hun vesper mij na, waar ik rijs, Tot die tonen mijn voeten besprink'len Op de tra...

DE DICHTERS

poezie
4,0 met 2 stemmen 353
Najaarszon op gele blaren Doet hen nieuw en gulden blinken: Zo zijn ook vervaalde woorden Blinkend onder nieuwe zangt...

DE DIENAAR

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.545
Zo ben ik dan de dienaar van mijn tijd geworden, Ik, die mijn eigen dienaar was; - Zo zwelt en slinkt de man bij ’t...

De dood van een jaar

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.640
Jaar, wat zijt ge een vreemd oud-jaar: Heet dát gaan sterven? Met bruine kransen in uw haar, Als een jong man, vo...

de gedachte

poezie
2,5 met 2 stemmen 569
o Gij, die 'k met de bittre borst der levens-wijzen, die 'k voor een eeuwigheid met zwijgen heb gevoed: wat bate? Ge...

De gerichte wil

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.613
Wanneer ik stierf en zij die mij beminden Rondom mijn baar staan en de een d'andre vraagt: Wat had ge...

De gevangene

poezie
3,4 met 5 stemmen 733
Gij moet niet wachten tot ik kom. Ik ben gekerkerd en geboeid. Maar vensters heb ik om en om En zie hoe alles groeit...

De grote hond en de kleine kat

poezie
4,2 met 22 stemmen 2.276
Een grote hond en een kleine kat, Die zaten op de kamermat; En de hond die zei: Zeg, scheelt jou wat? Scheer je weg!...