inloggen

resultaten voor 'C.S. Adama van Scheltema'


126 resultaten.
Sorteren op:

Van Hollands kleur

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.106
Rood is de vlag, die wij volgen genoten! Rood is de morgen op zijn blozende kruin, Rood zijn de pannen van de daken va...

Zingende stemmen

poezie
Zachte stemmen zingen door het leven, Stromend over aller harten grond, Doch de dromen die zij ruisend weven, Doch...

Ontwaken bij regen

poezie
't Is regen, - 't regent aan mijn ruit — De regen wist mijn dromen uit En draagt mij in de droom van 't leven; Een...

Kindje

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.825
Kindje! Dat zacht met je vlasblonde popje Speelt, je rein stemmetje kan nog niet schreien, 't Lacht nu en zingt in mo...

Inkeer

poezie
3,0 met 11 stemmen 1.601
Wat lelijk heel die heide, Wat lelijk doet dat veld, Wat triest dat geen van beide Mij meer iets moois vertelt!...

Lente

poezie
2,7 met 9 stemmen 1.377
De zon is verschenen! De aarde straalt - Zij heeft een verdwenen Geluk in mijn ogen gehaald. Ik ben alles vergeten...

Herfstliedje

poezie
3,0 met 14 stemmen 3.114
De takken zijn dun, Ik ruik de run Van de eiken, - De berken zijn wit, Op een bank zit Ik te kijken. Daar klau...

Ach waar ik ga

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.655
Ach waar ik ga en wat ik leve, En wat ik schrei en wat ik lijd — ik ben datzelfde kind gebleven Van vroeger tijd!...

Wij zoeken 't ver

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.138
Wij zoeken 't ver:- Ik zoek het zuiver schone beeld, Dat kan verzoenen met dit leven: De vreemde vlinder die daar spe...

De lezer

poezie
4,0 met 8 stemmen 1.558
Gij die dit boekje zo eens openslaat, En gij die er in leest, en gij die even Aan 't lezen en aan 't blaren zijt geble...

Het kwartier

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.571
Toen viel een gat in mijn droom En een koele klok sloeg het kwartier Door de zwijgende nakende nacht, En ik voelde mi...

Stervend meisje

poezie
2,8 met 12 stemmen 2.240
Kind van wonden, Dat een stonde Als een bleke sterre beeft, Voor wier luister ’s Werelds duister Gene nacht meer...

Weemoed

poezie
3,4 met 18 stemmen 4.517
Wat is 't nog dat mijn hart behoeft? Wat is dit wonderlijk verdriet - Ik voel mij doof en diep bedroefd, En zit en zi...

Herfstregen

poezie
3,2 met 5 stemmen 2.188
De regen kust mijn vensters weer, De donkre winden sollen Het droeve liedje van weleer Langs alle huizebollen; Een...

Hitte

poezie
3,1 met 8 stemmen 2.889
Hoog staat het stralend witte zonjuweel En slaat zijn hete licht op 't land te gruis, De zilvren vlammen laaien uit ...

Bekentenis

poezie
3,7 met 21 stemmen 4.535
Wij zijn ijdele mensen, Verward in ijdele strijd - Wij rekenen met wensen En nooit met een werkelijkheid. Doch in...

HET VENSTER

poezie
4,6 met 7 stemmen 3.449
Door de drukke straat Voor mijn glazen ruiten Gaat menig, menig gelaat — Menig ziel gaat daarbuiten Voorbij het...

December

poezie
3,0 met 19 stemmen 4.234
Al de bladers zijn verdronken In het water, in de regen, En het donker bos staat open En de droppelende stronken Sta...

Muziek

poezie
3,8 met 12 stemmen 3.413
Als 't avond is, avond aan 't strand en de zee, En de hemel aan flarden van goud en van zwart, En de dreunende golve...

Verloren dromer

poezie
3,0 met 10 stemmen 3.449
Ik dwaalde eens de wereld binnen - De wereld zag mij nijdig aan, Ik wilde ‘t leven goed beginnen - Maar ‘t was zo...

Moed

poezie
3,3 met 21 stemmen 4.674
O zon gij komt mij weer genezen! O geurenvolle zomerwind Ik wil in U gelukkig wezen - Een diep-gelukkig mensenkind!...

De tocht naar de ster

poezie
3,3 met 10 stemmen 3.241
- marslied - Rep uit de schemer uw schuchtere voeten, Rijs uit het dal om 't licht te begroeten. Dat zegenrijk val...

Dat is die minne die ewelic minnet

poezie
3,4 met 27 stemmen 7.894
Wat dauwt daar zo waar de Zon ondergaat -? Kind, de zon doet de aarde In nachtgewaad. Wat zijn dat voor dingen...

De duiker

poezie
3,4 met 10 stemmen 2.552
Op 't bergvlak peinsde ik bij de diepe bron, Ik mijmerde over 't beeld van 't eigen leven, En tuurde in 't grondlo...

De avondwolken

poezie
3,9 met 15 stemmen 2.872
Toen zag ik uit in de avond En keek in de wuivende hemel, Zoals een plant in de avond Alleen op een zonnige heuvel,...

Kerkhof

poezie
3,0 met 17 stemmen 4.999
Om 't grauw-rood dak en de oude torentronk Der kerk vlotte de vroege nacht, - veraf Ging 'n boerenpaard, waarvan de...