inloggen

resultaten voor 'C.S. Adama van Scheltema'


126 resultaten.
Sorteren op:

De avondwolken

poezie
3,9 met 15 stemmen 2.876
Toen zag ik uit in de avond En keek in de wuivende hemel, Zoals een plant in de avond Alleen op een zonnige heuvel,...

Kerkhof

poezie
3,0 met 17 stemmen 5.001
Om 't grauw-rood dak en de oude torentronk Der kerk vlotte de vroege nacht, - veraf Ging 'n boerenpaard, waarvan de...

Chrysanten

poezie
2,7 met 20 stemmen 4.850
Er is iets erg pleizierigs: - De rook van mijn pijp Heeft vanavond iets zwierigs, Dat 'k heel goed begrijp. Kijk m...

Gij zult uwe gaven ontginnen

poezie
2,7 met 10 stemmen 2.653
Ken uwe rijkdom en rang, zoek gestadig uw zuiverste gaven, Hun sluimer wacht in uw ziel - geen ander die ze u zegt; Pl...

Luchtgevecht

poezie
3,8 met 10 stemmen 3.852
De zon die blaast een lustige schalmei En stuurt haar lichte troep de wolken tegen De steigerende luchten schoon te ve...

Maart

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.632
Nou is de Winter weggeruimd. Die aan de aard zat vastgevroren, Nou is het vuil er afgeschuimd En komt de blote grond...

VERLANGEN

poezie
3,8 met 17 stemmen 3.311
De avond ruist door de akkerlanden En draagt met ene zoete zucht Uit mijne warme stille handen De geuren naar de verr...

Iris

poezie
3,4 met 9 stemmen 3.317
Over het grauwe golvend bergland joegen De angstig zwangre wolke' hun nacht, - de wilde Donder loeide - en de doffe e...

Klacht

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.925
Bij de dood van C.F.L. De Zomer stroomt van de glanzende lovers, En staat op als een bruid uit de zingende velden,...

Bitter is de smaak van het leven...

poezie
4,2 met 9 stemmen 2.395
Bitter is de smaak van het leven Als van wilde vruchten in herfsttijd - Iedere vrucht wekt toch nog even De hoop op w...

Mijn Hospita

poezie
3,5 met 12 stemmen 2.072
Mijn hospita is weduwe Van Duitse middenstand, - Zij zellef komt uit Schwabenland, Haar man kwam van de Veluwe. Mi...

Morgen in de bergen

poezie
3,1 met 8 stemmen 2.264
De zilvren morgen steeg over het dal, Het leek of aan de stenen rozen bloeiden, De bleke nevels weke'...

MEISJE...

poezie
3,4 met 24 stemmen 4.193
Meisje weet je wat ik – wat ik zeggen wou -? ‘k Wou je zeggen dat ik – dat ik van je hou, - En dan wou ik sc...

Zomer

poezie
3,2 met 36 stemmen 8.370
De grote zomerdag staat open En bouwt zijn weelde over de aarde, Het malse moes lacht in de gaarde Bij 't sappig gro...

SEPTEMBER

poezie
3,0 met 7 stemmen 3.080
September blaas uw gouden vlammen Door al de wijde wereld heen! Blaas van nog boordevolle stammen Het kwijnend afval...

De verovering der gouden vloot

poezie
3,8 met 17 stemmen 6.825
Dag vader! dag moeder! ik ga der op uit! Ik laat me door geen zon koeieneren, Dit wordt de strijd der gebakkene peren...

Antwoord

poezie
3,1 met 14 stemmen 3.430
Ach kind: waarheid en leugen Zijn altijd wat verward, Want geen van beide deugen Ze alleen voor 'n mensenhart....

KINDERGEDACHTEN

poezie
3,0 met 19 stemmen 4.369
Het regent - o, wat regent het! Ik hoor het uit mijn warme bed, Ik hoor de regen zingen, - Het regent, regent dat het...

Vergeten

poezie
4,1 met 18 stemmen 3.876
Het was 't einde van de dag, Die was aan het bezwijken - Ik was alleen en lag Er stil naar te kijken. Ik voelde...

Na de regen

poezie
3,1 met 12 stemmen 3.916
Na de regen straalde de avond En breidde zijn blauwe armen wijduit En hief het lachend gelaat van de aarde Door de du...

De schoonheid

poezie
3,1 met 23 stemmen 4.453
Toen ik heden opzag van mijn leven, Uit de schaduw van mijn stille zorgen, Zag ik, tot de witte diepe verte, Weer de...

Liedje voor de geestelijke middenstand

poezie
3,6 met 18 stemmen 3.458
Neem gij het leven Zoals het is - Een beetje onrechtvaardig, Een beetje boosaardig, Maar ook wel eens aardig En som...

KLEINOOD

poezie
3,9 met 11 stemmen 3.235
Toen eens die grote schilder De wereld verven zou, Klom hij eerst in de hemel - De hemel maakte hij blauw. Drie d...

Fabrieksrook

poezie
3,6 met 8 stemmen 3.582
Zoals een zuil van rook haar klim in 't steile Zo groots waant, wijl de lucht haar roerloos draagt, En van benee haar...

Dat bloemetje

poezie
4,0 met 48 stemmen 8.600
Daar bloeide 'ns eenmaal Een bloempje op de hei - Het was nog geen lente, Het was nog geen Mei. In 't heel vro...

Avondgebed

poezie
3,2 met 19 stemmen 4.082
De avond is gevallen, De dag gaat dood, - De bomen worden allen Wonderlijk groot. In de verte, in de landen, D...

Vrede

poezie
3,9 met 27 stemmen 3.814
Vrede, spreid gij uw zachte vleugels Over de donkere aarde heen - Over de moeden en de gewonden, Over de duizenden, d...

Socialistenmars

poezie
4,3 met 11 stemmen 3.602
Maats! laat je borrel en pint er eens staan: Wij moeten wat zieltjes gaan winnen, Hier valt nog iets meer dan uit vrij...

Tussen de jaloezieën door

poezie
3,9 met 21 stemmen 2.942
Tussen de jaloezieën door, Die wiegen in de wind, Zie ik de fonklende zon In de wuivende tuinen. En maar één da...