inloggen

resultaten voor 'Hendrik Marsman'


84 resultaten.
Sorteren op:

De overtocht

poezie
3,6 met 7 stemmen 4.538
De eenzame zwarte boot vaart in het holst van de nacht door een duisternis, woest en groot, de dood, de dood tegemoet...

Dooi

poezie
3,7 met 6 stemmen 3.048
Ik zit voor het open raam van de kroeg. Het is zonnig, het is nog vrij vroeg. En zeer, zeer vroeg was vanmorgen het...

De bruid

poezie
3,0 met 9 stemmen 3.688
Ik dacht dat ik geboren was voor verdriet -- en nu ben ik opeens een lied aan 't worden, fluisterend door het ijle m...

De hand van de dichter

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.888
Glazen grijpen en legen; veel jagen en reizen; vrouwen omhelzen en strelen; strijden op felle paarden en blinkende w...

Toren van Babel

poezie
3,5 met 14 stemmen 4.285
Ik zat op school en kreeg weer te horen Dat de toren van Babel als een ton in duigen had moeten vallen omdat de...

Maannacht

poezie
3,3 met 15 stemmen 5.178
De maan breekt de wolken uiteen; en stromende uit die wel breken kolken en kreken, gletschers en meren naar alle vert...

Vrouw

poezie
2,7 met 13 stemmen 4.833
Lichaam, wentelend al-leven. gedrochtelijk staan wij en massaal geheven tegen de rottend-paarse hemel van verlangen...

Zonnige septembermorgen

poezie
3,6 met 11 stemmen 3.832
De zomer en de late rozen zijn zacht ontblaadrend uitgebloeid; het bloedend vuur, het hete blozen tot oud oktoberg...

De voortekenen

poezie
2,8 met 8 stemmen 2.442
Soms was zij heel de dag met zichzelve alleen. langzaam boog zij zich dan af naar de wand en zij verdween in onzichtba...

Ontmoeting in het donker

poezie
3,6 met 18 stemmen 5.003
Vaag, geheimzinnig en groots gaat de avond over in nacht - alle grens en gloed wordt gedoofd en het donker regen...

Breek op

poezie
4,1 met 7 stemmen 2.142
Breek op en verdwijn in de nacht; zie niet om naar het huis van uw hart. laat uw leven liever vergaan en verbloeden...

Zonder weerklank

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.965
Volk, ik ga zinken als mijn lied niet klinkt; ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt; verzwelg mij, smeek ik - ma...

Bloesem

poezie
3,6 met 7 stemmen 3.058
Oneindig zijn de vloeren van de nacht – en dromend bruine vrede, deint, o akkeraarde, dit donkre nachtland in uw war...

Bergland

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.846
Dwalend over de hoogten gaat het lichaam zijn zwaarte vergeten; vaag herinnert het zich, dat in de spleten halverw...

Herman Gorter

poezie
3,6 met 33 stemmen 3.905
Hij was van vuur. een golf, een vlam, een stromend stuk natuur, blinkend als water in de zomerdag. nooit, sinds ik h...

Annie

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.892
Haar lichaam golfde in het bed - de herten traden uit het woud van berkenzon en beukengoud - en in het deinen van haa...

Brief aan een vriend

poezie
3,7 met 19 stemmen 4.048
Tracht, na uw vijftigste jaar, langzaam te leren, dat het goed is als de bladeren vallen; zeg tot u-zelf: 'ik wil pa...

Paestum

poezie
4,4 met 13 stemmen 2.855
De zuilen zijn vluchtig verguld. een oeroud zwijgen heeft zich opgericht uit de getijden der vergankelijkheid. en...

Afscheid II

poezie
3,7 met 13 stemmen 4.076
Ik ga op weg en laat mijn huis verdonkren in het avondrood - o, ga niet weg, de nacht is groot. Ik kan niet bl...

HOLLAND

poezie
3,2 met 12 stemmen 4.427
De hemel groots en grauw. daaronder het geweldig laagland met de plassen; bomen en molens, kerktorens en kassen, verk...

DOODSSTRIJD

poezie
4,2 met 12 stemmen 4.050
Ik lig zwaar en verminkt in een hoek van de nacht, weerloos en blind: ik wacht op de dood die nu eindelijk komen moet....

DE STERVENDE

poezie
4,3 met 11 stemmen 3.460
Van hare handen die zijn hoofd namen en het wegborgen binnen haar schoot is toen het kale glanzende strelen begonnen...

AFSCHEID VAN HET DORP

poezie
3,1 met 18 stemmen 3.200
De verte lokt. de zee en 't bronzen duin die golfden om mijn jeugd versmalden langzaam tot de kleine tuin waarin mij...

Vooruitzicht

poezie
3,3 met 6 stemmen 2.885
Over enkele dagen zal het verleden zijn. om te vergeten zal ik mij overgeven aan de warme schijn van wijn en hartst...

Baai bij avond

poezie
3,2 met 10 stemmen 2.840
De schemering valt. een grote, rode maan stijgt langzaam uit de golven aan de oosterrand der nauwlijks ademende avon...

HERFST

poezie
3,2 met 11 stemmen 3.382
De avonden donkeren al. dit is het regenende jaargetijde waarin wij haar eenmaal ten grave droegen; ook toen sloegen...

CRUCIFIX

poezie
3,8 met 10 stemmen 2.441
Tussen het venster en de donkre wand een eenzaam man, een kruisbeeld in de hand. zijn hart wordt stil en bovenwere...

HEERSER

poezie
3,6 met 7 stemmen 3.060
Hij schreed en ruimte was hem soepel kleed aan 't koele lijf. de gladde luchten spatten uit elkander en rode ster...

Vrees

poezie
3,4 met 11 stemmen 2.568
Ik vraag mij af hoe lang het nog duren zal dat ik als een bal heen en weer word geslingerd en van vrezen verval tot...

Wie zegt mij dat het verraad

poezie
4,1 met 11 stemmen 2.418
"Wie zegt mij dat het verraad niet herleeft in een ander land? waarom vluchten uit weerzin en leed, waarom hopen dat...