inloggen

resultaten voor 'Herman Gorter'


126 resultaten.
Sorteren op:

Het wezen van 't heelal is energie

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.770
Het wezen van 't heelal is energie Het wezen van de mens is zijn arbeid, Door de arbeid is de mens een deel van die...

De heide is maar stil

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.462
De heide is maar stil, het overal vol licht, en als een zilverspil het zonnelicht; de wolken varen weg over...

Hare buik is zo welvende en zacht

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.367
Hare buik is zo welvende en zacht Als van de wijde zee een ronde golf, Die een oneindige lichtglans bedolf Binnen zij...

De gonsregen, regen -

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.544
De gonsregen, regen - het òpbewegen van bladen als water valt, de regen valt valt valt. Zo in me zelf gedoken...

Het is juist goed

poezie
4,0 met 4 stemmen 2.353
Het is juist goed dat ik de glorie derf, daardoor moet ik iets goeds maken voor ik sterf....

In Memoriam

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.821
Verdoemd! Allen zijn klein, Geen is er groot. Beter weg in de dood Dan verdoemd met het kleine te zijn....

Soms, als men buiten loopt in zee van zon

poezie
4,5 met 4 stemmen 2.096
Soms, als men buiten loopt in zee van zon, Of in de diepe storm, in 't diepe jaar, Of in de nacht haar laag neer vall...

Aan u dank ik deez' woorden

poezie
4,0 met 2 stemmen 953
Aan u dank ik deez' woorden, zachtste wezen, geurend en frisser dan de dauw, gij zacht als de atmosfeer. Gij hebt m...

Haar lichaam lijkt de volle rijke aarde

poezie
4,0 met 3 stemmen 2.201
Haar lichaam lijkt de volle rijke aarde, En als de hemel zijn haar blauwe ogen, En als de ronde bergen zijn haar hog...

De zee is één schuim.

poezie
4,0 met 3 stemmen 2.000
De zee is één schuim. Kokend van woede. Zij vliegt voort door zich zelf heen. Dolle koppen doelloos krulle' over...

En ik herken haar! De Geest der Poëzie

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.336
En ik herken haar! De Geest der Poëzie, Die altijd was', der Mensheid hoogst Genie, 't Streven der Mensheid naar on...

In de stad met het zilverig oogerondkijken

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.350
In de stad met het zilverig oogerondkijken, de tere omhoge volneergeblazen zachtgerande wolklucht, ’t strijkel van d...

Hare borst is zo zacht en rond en teder

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.394
Hare borst is zo zacht en rond en teder, En er om heen speelt een zo teder licht, Zij is zoals een heuvel in het ned...

Ze nam en zwolg hem in

poezie
4,7 met 3 stemmen 2.100
Ze nam en zwolg hem in, ìn hare ogen, En sprong vooruit en greep hem en gedogen wou ze niet dat hij sprak, ze drukte...

De gouden aarde

poezie
4,0 met 1 stemmen 3.015
De gouden Aarde is vol en vast en klaar, De Hemel welft zich donker en zacht blauw, Het Heelal is die donkerzachte dau...

DE DAG GAAT OPEN ALS EEN GOUDEN ROOS

poezie
4,5 met 2 stemmen 2.745
De dag gaat open als een gouden roos; ik sta aan 't raam en zend mijn adem uit, het veld is stil, en nauwlijks éen g...

AAN ZEE

poezie
3,7 met 3 stemmen 3.011
In 't land der dromen in het dromenland, het is als kindren badend in de zee, met het gekniel van lichtvrouw in gebee...

Voorzang

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.771
Er onstaat in mijn hart een nieuwe liefde, Stil en groot, Die, evenals een bloem verhief de Stengel en kelk, zo schoo...

AAN DE GEEST DER MUZIEK DER NIEUWE MENSHEID

poezie
2,2 met 5 stemmen 1.268
Nu dan de nederlaag geleden is, De Geest der Nieuwe Mensheid, die de hoge Geest der Muziek is, zich ver heeft onttog...

Liefde, des mensen wezen, heeft drie delen

poezie
1,4 met 9 stemmen 2.294
Liefde, des mensen wezen, heeft drie delen: Liefde voor de Mensheid, de Vrouw, zich zelve. Hoewel alle die liefden s...

Het is niet waar

poezie
3,0 met 4 stemmen 3.254
Het is niet waar dat dit het zonlicht is, Gij zijt het. Dit is ook niet de wind die over ‘t water blauwt, Die is zo...

Meiboek II

poezie
2,5 met 12 stemmen 2.067
Ik wist niet dat dit alles was zo mooi. Zo staat ook wel een meisje vol in bloei, De bruigom loopt om haar en streelt...

O als de zon schijnt

poezie
3,6 met 5 stemmen 2.988
O als de zon schijnt en de aard wegkwijnt in die luister weg in 't duister, en maar scheem'rend het hoofd opheft...

KARL LIEBKNECHT

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.346
Karl, Uwe trotse, machtige gestalte Vervult Europa met een stralend licht. Gij staat boven de massa, als boven 't di...

Zacht kijkt de avondhemel heen

poezie
3,3 met 7 stemmen 1.644
Zacht kijkt de avondhemel heen door 't broze loof der sparren. Aan 't avondlichte blauw staat één reeds van de...

De lente-ik sta midden in haar-

poezie
4,3 met 6 stemmen 1.953
De lente - ik sta midden in haar - o daar komt ze, daar, daar, daar vliegt ze op me aan, ze zoent me ze zoent me,...

Terwijl de wind scheen en de bij bromde

poezie
3,0 met 8 stemmen 1.899
Terwijl de wind scheen en de bij bromde, 'n stil ogenblik van geluk gevonden. Daarna ging de lucht op...

Een ogenblik

poezie
2,2 met 5 stemmen 3.447
'k Heb mijn oor tegen zoveel stemklokken geleend, mijn mond is door zoveel winden gegaan, ik heb toch zoveel lachen...

Verleden

poezie
4,2 met 6 stemmen 3.516
Ik zat toen heel stil te werken, de boeken waren als zerken voor me, ik wist wel wat elk graf in zich had. M...

De lucht was geel als gele chrysanthemen

poezie
3,9 met 7 stemmen 2.430
De lucht was geel als gele chrysanthemen - weien goudgroen in fonklende atmosferen - van misten - goudgesmolten horizo...