inloggen

resultaten voor 'Herman Gorter'


124 resultaten.
Sorteren op:

Haar lichaam lijkt de volle rijke aarde

poezie
4,0 met 3 stemmen 2.152
Haar lichaam lijkt de volle rijke aarde, En als de hemel zijn haar blauwe ogen, En als de ronde bergen zijn haar hog...

De zee is één schuim.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.922
De zee is één schuim. Kokend van woede. Zij vliegt voort door zich zelf heen. Dolle koppen doelloos krulle' over...

En ik herken haar! De Geest der Poëzie

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.304
En ik herken haar! De Geest der Poëzie, Die altijd was', der Mensheid hoogst Genie, 't Streven der Mensheid naar on...

In de stad met het zilverig oogerondkijken

poezie
In de stad met het zilverig oogerondkijken, de tere omhoge volneergeblazen zachtgerande wolklucht, ’t strijkel van d...

Hare borst is zo zacht en rond en teder

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.359
Hare borst is zo zacht en rond en teder, En er om heen speelt een zo teder licht, Zij is zoals een heuvel in het ned...

Ze nam en zwolg hem in

poezie
4,7 met 3 stemmen 2.059
Ze nam en zwolg hem in, ìn hare ogen, En sprong vooruit en greep hem en gedogen wou ze niet dat hij sprak, ze drukte...

De gouden aarde

poezie
De gouden Aarde is vol en vast en klaar, De Hemel welft zich donker en zacht blauw, Het Heelal is die donkerzachte dau...

DE DAG GAAT OPEN ALS EEN GOUDEN ROOS

poezie
4,5 met 2 stemmen 2.675
De dag gaat open als een gouden roos; ik sta aan 't raam en zend mijn adem uit, het veld is stil, en nauwlijks éen g...

AAN ZEE

poezie
In 't land der dromen in het dromenland, het is als kindren badend in de zee, met het gekniel van lichtvrouw in gebee...

Voorzang

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.735
Er onstaat in mijn hart een nieuwe liefde, Stil en groot, Die, evenals een bloem verhief de Stengel en kelk, zo schoo...

AAN DE GEEST DER MUZIEK DER NIEUWE MENSHEID

poezie
2,2 met 5 stemmen 1.236
Nu dan de nederlaag geleden is, De Geest der Nieuwe Mensheid, die de hoge Geest der Muziek is, zich ver heeft onttog...

Liefde, des mensen wezen, heeft drie delen

poezie
1,4 met 9 stemmen 2.256
Liefde, des mensen wezen, heeft drie delen: Liefde voor de Mensheid, de Vrouw, zich zelve. Hoewel alle die liefden s...

Het is niet waar

poezie
3,0 met 4 stemmen 3.214
Het is niet waar dat dit het zonlicht is, Gij zijt het. Dit is ook niet de wind die over ‘t water blauwt, Die is zo...

Meiboek II

poezie
2,5 met 12 stemmen 2.044
Ik wist niet dat dit alles was zo mooi. Zo staat ook wel een meisje vol in bloei, De bruigom loopt om haar en streelt...

O als de zon schijnt

poezie
3,6 met 5 stemmen 2.951
O als de zon schijnt en de aard wegkwijnt in die luister weg in 't duister, en maar scheem'rend het hoofd opheft...

KARL LIEBKNECHT

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.318
Karl, Uwe trotse, machtige gestalte Vervult Europa met een stralend licht. Gij staat boven de massa, als boven 't di...

Zacht kijkt de avondhemel heen

poezie
3,3 met 7 stemmen 1.617
Zacht kijkt de avondhemel heen door 't broze loof der sparren. Aan 't avondlichte blauw staat één reeds van de...

De lente-ik sta midden in haar-

poezie
4,3 met 6 stemmen 1.915
De lente - ik sta midden in haar - o daar komt ze, daar, daar, daar vliegt ze op me aan, ze zoent me ze zoent me,...

Terwijl de wind scheen en de bij bromde

poezie
3,0 met 8 stemmen 1.870
Terwijl de wind scheen en de bij bromde, 'n stil ogenblik van geluk gevonden. Daarna ging de lucht op...

Een ogenblik

poezie
2,2 met 5 stemmen 3.422
'k Heb mijn oor tegen zoveel stemklokken geleend, mijn mond is door zoveel winden gegaan, ik heb toch zoveel lachen...

Verleden

poezie
4,2 met 5 stemmen 3.465
Ik zat toen heel stil te werken, de boeken waren als zerken voor me, ik wist wel wat elk graf in zich had. M...

De lucht was geel als gele chrysanthemen

poezie
3,9 met 7 stemmen 2.401
De lucht was geel als gele chrysanthemen - weien goudgroen in fonklende atmosferen - van misten - goudgesmolten horizo...

Rosa Luxemburg

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.897
Rosa, grootse, eedle, machtige Vrouw, Met uw klaar verstand, uwe reine liefde Voor de arbeidersklasse, uwe Geliefde,...

De zee, één water van vrijheid

poezie
3,6 met 15 stemmen 4.116
De zee, één water van vrijheid, Dansend oneindig licht, De lucht, één ruimte van vrijheid Zonder gewicht Zij spe...

Mei

poezie
3,8 met 8 stemmen 4.319
en midden op de glooiing lag in 't licht een vierkant veld met bloemen, opgericht, Van bekervorm. Ze maakten met elka...

Het licht is nog niet geworden

poezie
3,4 met 11 stemmen 3.228
Het licht is nog niet geworden, de hemel is bleek en vroeg, de maan en sterren verdorden, er is nog geen zon genoeg....

Stille witte blinkesneeuw

poezie
3,6 met 5 stemmen 2.411
Gij zijt een stille witte blinkesneeuw, gij zijt een blinke zee tintelzee Gij zijt een schemerwitte leliemeid, gij...

Wanneer gij ...

poezie
3,5 met 10 stemmen 3.095
Wanneer gij onder mij ligt, wij zijn stil van vuur, dan ziet uw wit gezicht mij aan van liefde, en uw ogen zijn vol tr...

Ze zat daar rechtop

poezie
2,9 met 14 stemmen 2.572
Ze zat daar rechtop en keek, de ogen op éne streek. Stil licht school daarin, een lach- of een schreibegin. Haar...

Weet iemand wat op aard het schoonste is

poezie
4,2 met 17 stemmen 4.541
''''''''''''''''''''''''''''.................. Weet iemand wat op aard het schoonste is,...