inloggen
inzending toevoegen

resultaten voor 'Isaac da Costa'


28 resultaten.
Sorteren op:

STILTE

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.238
Geen wolkje dreef er aan de hemel, geen windje suisde er in de blaân, en als een spiegel glad en effen, stond de onb...

AAN MIJN VADER

poezie
4,0 met 2 stemmen 973
(OPDRACHT VAN DE BUNDEL ,POEZY’) Gunt gij 't, hoog vereerde Vader! dat een zoon U hulde bied' met de eerstling...

AAN EEN JONGE VRIEND,

poezie
OP ZIJN VIJFTIENDE VERJAARDAG. Verheug u, Jongeling! ten dag van uw jeugd! geen ouderlijk gemoed wraakt argeloze vre...

AAN DE POEZY.

poezie
4,0 met 2 stemmen 791
Volzoete geest der poezy! keer in mijn doffe boezem weder! Beziel opnieuw de ziel in mij, en in mijn hand de zwanenve...

Kemel en ros

poezie
3,7 met 9 stemmen 1.385
Zijn kemel! ‘t Levend schip, dat door de zandzeebaren Zijn koers houdt, rijk bevracht met keur van Oosterwaren, ‘t...

DE GAAF DER POËZIE

poezie
3,7 met 15 stemmen 4.430
Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed, Tot éne ondeelbre kracht verbonden, Tesaam gesmolten tot één gloed, En door de bo...

Grafschrift voor een kind.

poezie
3,0 met 2 stemmen 542
Een bloempje, vóór de tijd van 't oudrenhart gerukt - Neen! door der Englen hand voor 't Eden Gods geplukt! Voor w...

De kleinen gaan ons voor in 't koninkrijk des Heeren

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.958
GEDACHTEN BIJ HET GRAF VAN DEN TWAALFJARIGE HENDRIK CHRISTIAAN CAPADOSE, 28 MAART 1845. De kleinen gaan o...

Mijn zoon, mijn eersteling heeft zich een lid beleden

poezie
2,9 met 8 stemmen 2.230
AAN MIJN OUDSTE ZOON OP DE DAG ZIJNER BEVESTIGING ALS LID DER CHRISTELIJKE HERVORMDE GEMEENTE. Mijn zoon, mijn eers...

Gevoel

poezie
2,8 met 23 stemmen 3.501
O! wie beschrijft mij 'tgeen gij zijt, Gevoel van 't kloppend harte! Wiens werking vaak de ziel verblijdt, Maar mee...

DE BARRE ROTS

poezie
2,6 met 28 stemmen 3.195
Met het hoofd in de wolken, de voet in de kolken, staat bij golvengeklots naakt en eenzaam de rots Tevergeefs op zij...

Uitboezeming

poezie
2,6 met 17 stemmen 3.307
Neen, 'k was geen Zanger, stout en sterk, Wie eigen kracht naar 't ruime zwerk Op brede vleuglen uit...

Uitboezeming

poezie
2,5 met 4 stemmen 1.342
Neen, 'k was geen Zanger, stout en sterk, Wie eigen kracht naar 't ruime zwerk Op brede vleuglen uit deed schieten....

HET PAARD

poezie
2,5 met 14 stemmen 5.914
- The just mean lies in obedience, which both waits for the signal to start, and obeys it when given. - Het krijgs...

OP EEN AFBEELDSEL VAN BILDERDIJK IN 1787

poezie
2,4 met 7 stemmen 1.824
Geef eer de Strijder, in de vroeg verwoeste bloei zijns levens, toen met God en Nassaus recht in ’t harte, zijn onve...

BIDDEN

poezie
2,4 met 42 stemmen 4.034
Des harten binnenst overleg, gezegd, gezucht, gedacht! Het trillen van een stille vlam die naar de wolken trach...

De traan

poezie
2,3 met 19 stemmen 2.438
De traan, die opbruist naar onze ogen, In liefde en vriendschap, vreugde en smart, Die is de ware tolk van 't hart!...

AAN MIJNE EGADE

poezie
2,2 met 31 stemmen 4.387
Zeg het mij, herhaal het mij, Dat ik u gelukkig make, Dat de zucht, waar van ik blake, Als ik u mijn leven wij', Ni...

B E D E

poezie
2,0 met 22 stemmen 3.115
O Vader der Lichten! ik roep om genade, uit mij stikdonkre zielenood! Gij, slaat Ge in zijn vallen het muske nog gade,...

AAN EEN DICHTER

poezie
2,0 met 35 stemmen 5.177
BIJ DE GEBOORTE VAN ZIJN ZOON. Dichterlijke lier! Verhef u tot de hoogste vreugdetoon, en stort wellust in de harten...

B I D D E N

poezie
Des harten binnenst overleg, gezegd, gezucht, gedacht! Het trillen van een stille vlam die naar de wolken tracht....

ZUCHT TEN HEMEL

poezie
2,0 met 22 stemmen 3.678
Dierbaar leven van mijn leven! ziel van mijn verlaten ziel! met wie rust en zelfbewustheid aan mijn dorrend hart ontvie...

Wilt thou love such a woman?*

poezie
2,0 met 23 stemmen 3.785
Buiten draagt alleen de lucht jouw woorden Gewichtloze woorden Hier hoor ik lichter wat je zegt Tuinwoorden Als Or...

VIJF EN TWINTIG JAREN

poezie
1,8 met 44 stemmen 6.022
EEN LIED IN 1840. Kan het zijn dat de lier, die sinds lang niet meer ruiste, die sinds lang tot geen harten in dicht...

AAN MIJN HEDEN ELFJARIG DOCHTERTJE

poezie
1,7 met 17 stemmen 2.925
Rebecca, dierbaar kind! ontvang bij uw verjaren uws Vaders zegening op 't kinderlijke hoofd. En moog zich aan die bed...

AAN EEN SCHRIJFPEN

poezie
1,2 met 19 stemmen 2.400
Smaak, o mijn hart, meld, o mijn pen, de waarheid en de trouw des Heilands, Wiens ik ben!...

AAN ENE JEUGDIGE VRIENDIN

poezie
1,0 met 22 stemmen 3.340
IN HAAR ALBUM. Eén ding is nodig. Vraag de landman naar geen garven van het afgemaaide pad! Verg de appelboom g...