inloggen

resultaten voor 'Jacob Israël de Haan'


75 resultaten.
Sorteren op:

O, rust van Tonbridge na 't rusteloos Londen

poezie
1,8 met 25 stemmen 1.752
Aan vier Engelsche makkers, (Mickel, Clement, Sidney en Paul.) O, rust van Tonbridge na 't rusteloos Londe...

Terugkeer.

poezie
3,3 met 15 stemmen 1.859
Weet Gij nog, moeder, hoe ik jong Schatten-verlangend u verliet? Wereld en weelde lokten, mij bedwong Uw smeken ni...

Aan alle dichters

poezie
2,5 met 17 stemmen 1.426
Uw literatuur is literatuur. Waar is uw Lied, dat beeft van hartebloed? Het goud wordt gelouterd in louter vuur. En h...

Twijfel

poezie
2,8 met 11 stemmen 1.238
Wat wacht ik in dit avonduur, De Stad beslopen door de slaap, Gezeten bij de Tempelmuur; God of de Marokkaanse Knaap?...

Een vogel

poezie
2,2 met 21 stemmen 2.039
Een vogel floot en deze stoorde Stilte met zijn ongehoorde Tintelende fluit. Die vogel floot voor zich alleen Uit ha...

De taal

poezie
2,0 met 8 stemmen 1.332
Het meest verlang ik weer de taal te horen. De taal van Holland, altijd om mij heen. Hier leef ik, half verheugd en...

GRAFGEWELF

poezie
2,6 met 22 stemmen 1.473
De stenen steunen 't geweldig gewelf. En het gewelf grijpt machtig elke steen. Geen Uur. Geen Tijd. Over mijn sidd...

In de wrede zomer

poezie
2,2 met 19 stemmen 4.335
Nu doet het zoet van de zomer mij wenen En haatlijk is mijn hart zijn milde lust, Want braakte en brand zijn op de aar...

BAZAAR

poezie
2,1 met 17 stemmen 2.037
De donkere Bazaar met zijn straten. En ieder winkeltje een warme nis. Daar zitten de kooplieden zó gelaten Of handel...

De bekeerling zingt

poezie
2,3 met 23 stemmen 3.345
Thans keer ik weer : mijn God heeft mij vergeven, En Zijn genade wreekt de wegen niet, Waarlangs ik zwierf bij spel en...

God alleen

poezie
3,3 met 24 stemmen 3.290
Of God bestaat en of Hij hoort Het smeken van mijn machtloos woord, Of Hij siddert bij mijn geween, Weet God alleen....

De grafsteen

poezie
1,9 met 20 stemmen 2.649
Wrede Dood: wel hebt gij zijn jeugd gebroken, Maar zijt gij sterker dan mijn hartelied? Zolang de Taal van Holland wor...

Verlaten

poezie
2,3 met 36 stemmen 1.772
Niet één heeft zo het goede geweten. Niet één heeft zo het slechte gedaan. En nu: verlaten voor mijn vuur gezeten,...

De zegen

poezie
2,6 met 20 stemmen 1.837
Ik was dertien jaar: toen legde zijn handen Een vrome Man ten zegen op mijn hoofd. Zijn zegen heeft mij niet behoed vo...

Klacht

poezie
2,0 met 52 stemmen 2.673
Niets dwazer dan klagen om een dode. Niets dwazer dan om levenden één klacht. Voor korte tijd zijn wij genoden, D...

Afreis

poezie
2,7 met 23 stemmen 2.094
Want altijd scheiding. Altijd weer begroeten, Gedreven door verlangen en gemis. Tot aan het uur van 't eindelijk ontmo...

ONVEILIG

poezie
1,9 met 30 stemmen 2.416
In een lichte duizling leef ik. Mijn leven schuimt als de Turijnse wijn. Voor mijn ziel en zinnen beef ik. Waar zal...

Het oude lied

poezie
2,7 met 18 stemmen 1.561
Een lieve jongen en een héél lief meisje... Ik leg mijn hand op mijn hart zwaar van pijn. 't Is altijd weer dat oud...

VRIENDSCHAP

poezie
1,7 met 54 stemmen 6.798
Gedenk ons milde bloeien zonder schaamte. Schaamt zich de naakte roos in Katmons dal? Zweer mij, dat nog in uw gra...

Ontroering

poezie
2,7 met 10 stemmen 1.538
Twee sinaasappels van één tak met blaren. Ik zie schreiend het wonder aan: Neen: niet vergeefs zijn zóve...

Nacht

poezie
2,7 met 28 stemmen 1.933
De tastende ontucht van uw teedre handen. Het duister...geur van rozen en van wijn. Morgen zal wroeging weder wreder b...

RUST.

poezie
2,4 met 25 stemmen 2.268
Het ruisen van de regen hoor ik niet Door het ruisen van de Zee. Ademloos luistert mijn Lied. Soms ruist de zeewind...

IN DE TREIN

poezie
2,9 met 32 stemmen 2.447
Geen naam. Geen woord. Ik weet slechts, dat hij lachte, Hij lachte, toen hij haastig langs mij ging. Nu door de dagen...

Het ogenblik

poezie
3,0 met 20 stemmen 2.182
Het ogenblik: waarin miljoenen stralen Zich verenigen en breken vaneen. De Eeuwigheid kan zich zelve nooit herhale...

Hij las mijn liederen van smart en rouw

poezie
1,5 met 21 stemmen 1.915
Hij las mijn liederen van smart en rouw... Heeft één Dichter tegen zijn Volk misdreven Als ik misdreef door ongebo...

HETE NACHT.

poezie
2,3 met 64 stemmen 3.827
Op 't heilloos bed woelen mijn doffe leden. De hartstocht moordt en martelt mij. Daar klinkt een zilver klinglen va...

VREDE.

poezie
2,3 met 32 stemmen 3.253
Ik luister naar de Zee. Luistert de Zee naar mij? Glimlachend langs de zilvren ree Mijmert de Tijd voorbij....

ZACHTE WINTER.

poezie
2,5 met 41 stemmen 2.654
De winter brengt hier menig lentemorgen, Van zachte zonneschijn en heerlijkheid. Wat houdt het leven nog voor ons...

Die na mij komen, lezen mijn kwatrijnen.

poezie
3,1 met 26 stemmen 2.125
Die na mij komen, lezen mijn kwatrijnen. Zij zullen sidderen, als zij verstaan, Met welk een marteling van hartepijn...