inloggen

resultaten voor 'Jacob Israël de Haan'


75 resultaten.
Sorteren op:

O, rust van Tonbridge na 't rusteloos Londen

poezie
2,7 met 19 stemmen 1.753
Aan vier Engelsche makkers, (Mickel, Clement, Sidney en Paul.) O, rust van Tonbridge na 't rusteloos Londe...

Terugkeer.

poezie
3,6 met 15 stemmen 1.996
Weet Gij nog, moeder, hoe ik jong Schatten-verlangend u verliet? Wereld en weelde lokten, mij bedwong Uw smeken ni...

Aan alle dichters

poezie
3,3 met 14 stemmen 1.448
Uw literatuur is literatuur. Waar is uw Lied, dat beeft van hartebloed? Het goud wordt gelouterd in louter vuur. En h...

Twijfel

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.240
Wat wacht ik in dit avonduur, De Stad beslopen door de slaap, Gezeten bij de Tempelmuur; God of de Marokkaanse Knaap?...

Een vogel

poezie
3,5 met 15 stemmen 2.135
Een vogel floot en deze stoorde Stilte met zijn ongehoorde Tintelende fluit. Die vogel floot voor zich alleen Uit ha...

De taal

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.409
Het meest verlang ik weer de taal te horen. De taal van Holland, altijd om mij heen. Hier leef ik, half verheugd en...

GRAFGEWELF

poezie
3,4 met 18 stemmen 1.473
De stenen steunen 't geweldig gewelf. En het gewelf grijpt machtig elke steen. Geen Uur. Geen Tijd. Over mijn sidd...

In de wrede zomer

poezie
3,7 met 13 stemmen 4.337
Nu doet het zoet van de zomer mij wenen En haatlijk is mijn hart zijn milde lust, Want braakte en brand zijn op de aar...

BAZAAR

poezie
3,3 met 12 stemmen 2.039
De donkere Bazaar met zijn straten. En ieder winkeltje een warme nis. Daar zitten de kooplieden zó gelaten Of handel...

De bekeerling zingt

poezie
4,1 met 15 stemmen 3.349
Thans keer ik weer : mijn God heeft mij vergeven, En Zijn genade wreekt de wegen niet, Waarlangs ik zwierf bij spel en...

God alleen

poezie
3,9 met 21 stemmen 3.290
Of God bestaat en of Hij hoort Het smeken van mijn machtloos woord, Of Hij siddert bij mijn geween, Weet God alleen....

De grafsteen

poezie
2,6 met 16 stemmen 2.659
Wrede Dood: wel hebt gij zijn jeugd gebroken, Maar zijt gij sterker dan mijn hartelied? Zolang de Taal van Holland wor...

Verlaten

poezie
3,2 met 28 stemmen 1.776
Niet één heeft zo het goede geweten. Niet één heeft zo het slechte gedaan. En nu: verlaten voor mijn vuur gezeten,...

De zegen

poezie
4,1 met 14 stemmen 1.838
Ik was dertien jaar: toen legde zijn handen Een vrome Man ten zegen op mijn hoofd. Zijn zegen heeft mij niet behoed vo...

Klacht

poezie
2,8 met 40 stemmen 2.676
Niets dwazer dan klagen om een dode. Niets dwazer dan om levenden één klacht. Voor korte tijd zijn wij genoden, D...

Afreis

poezie
3,5 met 19 stemmen 2.104
Want altijd scheiding. Altijd weer begroeten, Gedreven door verlangen en gemis. Tot aan het uur van 't eindelijk ontmo...

ONVEILIG

poezie
3,1 met 21 stemmen 2.417
In een lichte duizling leef ik. Mijn leven schuimt als de Turijnse wijn. Voor mijn ziel en zinnen beef ik. Waar zal...

Het oude lied

poezie
3,4 met 15 stemmen 1.561
Een lieve jongen en een héél lief meisje... Ik leg mijn hand op mijn hart zwaar van pijn. 't Is altijd weer dat oud...

VRIENDSCHAP

poezie
2,8 met 39 stemmen 6.803
Gedenk ons milde bloeien zonder schaamte. Schaamt zich de naakte roos in Katmons dal? Zweer mij, dat nog in uw gra...

Ontroering

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.539
Twee sinaasappels van één tak met blaren. Ik zie schreiend het wonder aan: Neen: niet vergeefs zijn zóve...

Nacht

poezie
3,3 met 24 stemmen 1.933
De tastende ontucht van uw teedre handen. Het duister...geur van rozen en van wijn. Morgen zal wroeging weder wreder b...

RUST.

poezie
3,2 met 20 stemmen 2.274
Het ruisen van de regen hoor ik niet Door het ruisen van de Zee. Ademloos luistert mijn Lied. Soms ruist de zeewind...

IN DE TREIN

poezie
3,8 met 26 stemmen 2.448
Geen naam. Geen woord. Ik weet slechts, dat hij lachte, Hij lachte, toen hij haastig langs mij ging. Nu door de dagen...

Het ogenblik

poezie
3,9 met 16 stemmen 2.182
Het ogenblik: waarin miljoenen stralen Zich verenigen en breken vaneen. De Eeuwigheid kan zich zelve nooit herhale...

Hij las mijn liederen van smart en rouw

poezie
3,1 met 13 stemmen 1.917
Hij las mijn liederen van smart en rouw... Heeft één Dichter tegen zijn Volk misdreven Als ik misdreef door ongebo...

HETE NACHT.

poezie
3,3 met 49 stemmen 3.829
Op 't heilloos bed woelen mijn doffe leden. De hartstocht moordt en martelt mij. Daar klinkt een zilver klinglen va...

VREDE.

poezie
3,3 met 25 stemmen 3.254
Ik luister naar de Zee. Luistert de Zee naar mij? Glimlachend langs de zilvren ree Mijmert de Tijd voorbij....

ZACHTE WINTER.

poezie
3,1 met 35 stemmen 2.656
De winter brengt hier menig lentemorgen, Van zachte zonneschijn en heerlijkheid. Wat houdt het leven nog voor ons...

Die na mij komen, lezen mijn kwatrijnen.

poezie
4,1 met 21 stemmen 2.127
Die na mij komen, lezen mijn kwatrijnen. Zij zullen sidderen, als zij verstaan, Met welk een marteling van hartepijn...