inloggen

resultaten voor 'Jacob Israël de Haan'


75 resultaten.
Sorteren op:

De Dood bestaat niet.

poezie
2,9 met 42 stemmen 2.649
De Dood bestaat niet. Hij is maar geschapen Door 't Leven , dat geen Eind zonder Begin verstaat. Wees onbevreesd:...

Snel geluk

poezie
2,4 met 27 stemmen 2.908
O, pluk de donkre rozen vóór zij dorren. En kus de lentewind: hij waait snel over. Geen tweemaal wandelt gij onder...

Onrust

poezie
2,1 met 29 stemmen 2.400
Die te Amsterdam vaak zei: 'Jeruzalem' En naar Jeruzalem gedreven kwam, Hij zegt met een mijmrende stem: 'Amsterda...

Aan ene jonge visser

poezie
2,7 met 28 stemmen 2.284
Rozen zijn niet zo schoon als uwe wangen, Tulpen niet als uw blote voeten teer, En in geen ogen las ik immer meer Naa...

De zingende danser

poezie
2,0 met 21 stemmen 1.643
Wie danst zo rank, zo rap, zo zacht van zede, Met stap en stamp, buiging, handslag en kushand? Een knaap, die mijn h...

DROEFHEID.

poezie
2,2 met 37 stemmen 3.289
IJdel zijn veel, ijdel zijn weinig woorden. IJdel is 't Lied, dat ik gelukkig zing. Voor een ogenblik, dat mij fel be...

EEN MATROOS.

poezie
2,2 met 31 stemmen 2.255
Een lichtmatroos: zijn donkre haren, Zijn ogen bloeien, zijne wangen blozen. Denk niet aan de duizenden lichtmatrozen,...

Israël

poezie
2,1 met 25 stemmen 1.854
Gij kent de diepte niet der donkre dalen, Waardoor ik huiverend ben heengegaan, Had ik één taal, meer dan der mensen...

IN DE TREIN

poezie
2,1 met 21 stemmen 1.460
Geen naam. Geen woord. Ik weet slechts, dat hij lachte, Hij lachte, toen hij haastig langs mij ging. Nu door de dagen...

WEEMOED.

poezie
1,5 met 39 stemmen 2.184
Nooit zult gij weder denzelfden wijn drinken Als hedenavond. Nooit breekt gij meer open Dezelfde vruchten. Al uw lie...

VERLANGEN

poezie
1,7 met 40 stemmen 3.679
Wat brengt de Dag? Den Avond. Wat brengt het Leven? Dood. Wat wil mijn hart gehavend? Rust na nood....

DE REGENBOOG.

poezie
2,2 met 96 stemmen 4.832
Wie zal in de regenboog scheiden De regen van de zon? Zo dacht ik, dat ons beiden Niets scheiden kon....

ROME

poezie
2,2 met 47 stemmen 2.099
De Eeuwige Stad. O, Lied, wat is er eeuwig? Van Rome naar Jeruzalem reisde ik Langs zee'n diep en bergen bar en sneeu...

DE ZEGEN

poezie
1,2 met 37 stemmen 2.628
Ik was dertien jaar, toen legde zijn handen Een vrome Man ten zegen op mijn hoofd. Zijn zegen heeft mij niet behoe...

HARTERAAD

poezie
1,5 met 18 stemmen 2.517
Geniet elk ogenblik de lust, Die door uw ziel en zinnen trekt. Voor dat gij neerligt in de rust Waaruit geen God u we...