inloggen

resultaten voor 'Jan Jacob Slauerhoff'


144 resultaten.
Sorteren op:

Arcadia

poezie
4,7 met 3 stemmen 421
Langzaam kleedt zij zich uit in het lover, Rilt verrukt en verlangt een rover, Denkt aan nimfen en faunen. Nimfe...

Klaaglijk roepen de alcyonen

poezie
5,0 met 3 stemmen 635
KLAAGLIJK roepen de alcyonen, Schichtig fladdren de alcyonen, Boven 't woedend brandingklotsen Tegen Akashiro's...

Eer de tuin 't vertrouwen vindt

poezie
4,3 met 3 stemmen 569
Eer de tuin 't vertrouwen vindt Zich de volle bloei te geven, Staan de meisjes er in, beven, Willen wel, neen nog...

Bruiloftslied

poezie
5,0 met 1 stemmen 1.000
Mijn gade, het is goed, wij zullen toeven In een klein stadshuis, ik zal niet vertrekken, Al bleven mij veel eilande...

DE VROUW AAN HET VENSTER

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.313
Nooit opent zich de poort. 't Raam is zo hoog Dat zij eerst de aarde ziet in wijde verte: De stroom omarmt het bos...

De Vluchtelinge

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 2.064
Soms weent zij uit: dat zij niet meer kan blijven Onbevlekte in verblijven, waar bedreigen Haar offerpijn en floers,...

Novalis

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.784
Hij wist met kalme angst hoe alles moest Leven: voortleven, zalig of verdoemd. Niets wordt vernietigd, spoorloos ver...

Raadsel

poezie
4,2 met 5 stemmen 1.917
Vroeger schreef ik aan een zwaar bureau Lichtzinnige gedichten; Nu, met een plankje op mijn knie, Een lijvige roma...

De poolvulkaan

poezie
5,0 met 1 stemmen 1.300
Barre verlatenheid Duldde ik eeuwen reeds, In gelatenheid Trots en uitgebrand. Wolken sneeuwen steeds, Zwaar en e...

Kindervrage

poezie
4,2 met 9 stemmen 1.980
In de hemel staan de sterren Als kinderen in de verre Somber overwolkte heide Waar zij grazend zich verspreiden Voor...

Avond

poezie
4,5 met 6 stemmen 5.095
Het huis sliep achter zijn gesloten blinden, Wij zaten samen op de kille bank, De dag was als haar oude vader krank,...

Voor de verre prinses

poezie
4,7 met 10 stemmen 4.312
Wij komen nooit meer saam: De wereld drong zich tussenbeide. Soms staan wij beiden 's nachts aan 't raam, Maar andre...

DE ONTDEKKER

poezie
4,6 met 5 stemmen 3.518
Hij had het land waarvoor hij scheep ging lief, Lief, als een vrouw 't verborgen komende. Er diep aan denkend stond h...

Camoës

poezie
3,3 met 3 stemmen 1.555
Hij sleet zijn jeugd in 't afgelegen slot En diende een hof, geestloos wuft en verwaten. Hij vlood, wild hunkerend na...

BRIEVEN OP ZEE

poezie
4,4 met 5 stemmen 4.379
Gelezen worden ze ontelbre malen, Al was de inhoud haast vooruit geweten, Van 't zelfde levensstof in alle talen En o...

De wijze

poezie
3,0 met 3 stemmen 2.285
Mijn huis is vuil, mijn kinderen, talrijk, krijsen. De varkens wroeten ronkend in de hof. Maar bergen, blauw en ver ve...

Winter op zee

poezie
3,0 met 17 stemmen 3.762
De kim wordt wreed, de golven tuimlen wild, Van mild en groen, spoorslags hardgrijs en grauw; Eén nacht waarin de win...

DE LAATSTE HERFST

poezie
2,7 met 6 stemmen 2.972
Ver stond de strakke lucht Als een grijszijden scherm Gespannen voor de dood. Aan deze zijde een vlucht Vogelen met...

De zee

poezie
3,4 met 12 stemmen 4.563
De zee, het enige leven dat strekt Van begin tot einde - Terwijl alle andre, voor kort gewekt, Gedwee en weerloos ver...

Sterrenkind

poezie
4,0 met 7 stemmen 4.480
Een sterrennacht op de wereld geworpen, In sneeuw begraven door de wind, Houthakkers brachten naar hun...

Avond

poezie
2,8 met 5 stemmen 2.865
Het huis sliep achter zijn gesloten blinden, Wij zaten samen op de kille bank, De dag was als haar oude vader krank,...

NÉÈRE

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.239
De koele morgenwind brengt het gebloemte aan ’t trillen. Néère, naakt en blank, moet schateren en rillen, Aan de...

Oude Koreaan

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.407
Hoofddeksel met dubbele bodem: Een kalot in een doorzichtige punthoed, De tussenruimte vormt een kleine vliegenkast....

Uyemo Park, Tokio

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.237
De kindren lopen uit hun kleurig spel En laten 't park schuw en verwaarloosd achter. De vogels zwijgen om een oude...

De ochtendzon

poezie
4,0 met 9 stemmen 3.695
De flamboyants ontluiken groen en rood; Onder hun lommer zal de markt beginnen. Wijdbeens gaand, balan...

Nagoya kasteel

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.245
Als een schip in de eeuwigheid verankerd Ligt ver van de oevers het kasteel in 't meer, Der wereld afgewend, hier o...

Nieuwjaarsboudate

poezie
3,2 met 8 stemmen 2.486
Wie in deze tijd nog gedichten schrijft En zich richten wil tot een volk dat kijft, Tot een volk dat niets dan welvaar...

Herfstwind

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.872
Herfstwind verdrijft de witte wolken, Ganzen trekken langs het lege zwerk, Nog geuren chrysanten en bloeien orchideeë...

De dagen gaan

poezie
4,2 met 11 stemmen 4.773
De dagen gaan langs de aarde, lange horden - Nooit is de zon 't vermeêren moe geworden. Een koning sterft, godslaste...

Dronken in de lente

poezie
3,5 met 8 stemmen 1.943
Dronken zat ik onder de amandelboom. Blaren vielen in de plooien van mijn kleed. Ik merkte het niet, Totdat ik opston...