inloggen

resultaten voor 'Jan Prins'


46 resultaten.
Sorteren op:

HET LICHT.

poezie
4,0 met 2 stemmen 348
Wij zaten aan het kalme plein, voor 't open venster van ons klein vertrek, de avond te beschouwen. Wij zagen hoe de h...

Het lijsternest

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.388
Een lijsternest, onder mijn dak, Had zich tot een gezin ontwikkeld. De moeder, geel en bruin gespikkeld, De vader in...

Het Vergezicht

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.307
De wereld ligt met haar gewemel, - één niet te omvatten vergezicht, - onder de welving van de hemel als onder een g...

Het verschiet

poezie
3,0 met 3 stemmen 510
Tot in de donkerste spelonken Van levens alverlorenheid Heeft mij uw zuiver licht geblonken, Mij uw gedachtenis verbl...

IK DENK AAN U

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.117
Ik denk aan u zoals gij waart, toen de eerste maal ik uw gestalte donker op zag komen tegen het licht gewemel in de fe...

Levensweelde

poezie
4,5 met 2 stemmen 600
Lopen door de bezonde velden, drinken in de gloeiende lucht, dromen, — en het geluks-ontstelde zingende hoofd in vr...

MEIDAG IN MAART

poezie
4,5 met 6 stemmen 878
Ik dacht wel, dat zij komen zou lang voor het iemand wist, en hebben we ons niet werkelijk een maand of wat ver...

Molen op Tessel

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.253
De grauwe reus die, gans een bezig leven, tot elke wind zijn hoogmoed heeft gewend, staat, ogenschijnlijk nog bij krac...

Morgenzee

gedicht
2,8 met 12 stemmen 4.563
Onder de hemel, bleek om Dag´s nadering, drijvend gewemel binnen de kring. Dromende spiegel zwijgend en afge...

Rotterdam

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.859
Te Rotterdam ben ik geboren onder de adem van de Maas en liep in mijn eigen stilte te midden van het straatgeraas. V...

Soerabaja

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.426
Onder de bruggen van Soerabaja slingert zich donker en diep de rivier, en door zijn straten, en door zijn stegen wrin...

Tulpen

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.176
Gij die, op uw steel gestegen, schijnt te zijn uit zon gedegen, die met uw doorvlamd gewaad Drachtig in de velden sta...

Weldaad

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.453
Onbeschrijfelijk weldadig is het, uw genegenheid in ons innigst uur genadig over mij te zien gespreid, is het, in de...

Winterhout

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.478
Alom, aan de ronde zomen van het rustig vergezicht, aan de lage damp ontkomen, aan de oever van het licht, achter 't...

Zoals gij in de schaduw zat

poezie
4,4 met 12 stemmen 1.452
Zoals gij in de schaduw zat En al de glans in de armen had, Die fijngesponnen, wonderbaar Geweven lag in 't ha...

Zwarte hoofden

poezie
4,4 met 12 stemmen 1.584
Ik houd zo van die lage palissaden, die van de kust de grote zee ingaan, alsof veel mensen van de oever traden en tot...