inloggen

resultaten voor 'Jan Prins'


46 resultaten.
Sorteren op:

HET LICHT.

poezie
4,0 met 2 stemmen 306
Wij zaten aan het kalme plein, voor 't open venster van ons klein vertrek, de avond te beschouwen. Wij zagen hoe de h...

Het lijsternest

poezie
2,0 met 10 stemmen 1.181
Een lijsternest, onder mijn dak, Had zich tot een gezin ontwikkeld. De moeder, geel en bruin gespikkeld, De vader in...

Het Vergezicht

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.297
De wereld ligt met haar gewemel, - één niet te omvatten vergezicht, - onder de welving van de hemel als onder een g...

Het verschiet

poezie
3,0 met 3 stemmen 506
Tot in de donkerste spelonken Van levens alverlorenheid Heeft mij uw zuiver licht geblonken, Mij uw gedachtenis verbl...

IK DENK AAN U

poezie
2,2 met 6 stemmen 1.105
Ik denk aan u zoals gij waart, toen de eerste maal ik uw gestalte donker op zag komen tegen het licht gewemel in de fe...

Levensweelde

poezie
4,5 met 2 stemmen 577
Lopen door de bezonde velden, drinken in de gloeiende lucht, dromen, — en het geluks-ontstelde zingende hoofd in vr...

MEIDAG IN MAART

poezie
4,5 met 6 stemmen 831
Ik dacht wel, dat zij komen zou lang voor het iemand wist, en hebben we ons niet werkelijk een maand of wat ver...

Molen op Tessel

poezie
2,7 met 6 stemmen 1.248
De grauwe reus die, gans een bezig leven, tot elke wind zijn hoogmoed heeft gewend, staat, ogenschijnlijk nog bij krac...

Morgenzee

gedicht
2,3 met 14 stemmen 4.514
Onder de hemel, bleek om Dag´s nadering, drijvend gewemel binnen de kring. Dromende spiegel zwijgend en afge...

Rotterdam

poezie
3,1 met 14 stemmen 2.394
Te Rotterdam ben ik geboren onder de adem van de Maas en liep in mijn eigen stilte te midden van het straatgeraas. V...

Soerabaja

poezie
3,7 met 9 stemmen 1.382
Onder de bruggen van Soerabaja slingert zich donker en diep de rivier, en door zijn straten, en door zijn stegen wrin...

Tulpen

poezie
2,2 met 18 stemmen 2.070
Gij die, op uw steel gestegen, schijnt te zijn uit zon gedegen, die met uw doorvlamd gewaad Drachtig in de velden sta...

Weldaad

poezie
2,6 met 12 stemmen 1.429
Onbeschrijfelijk weldadig is het, uw genegenheid in ons innigst uur genadig over mij te zien gespreid, is het, in de...

Winterhout

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.473
Alom, aan de ronde zomen van het rustig vergezicht, aan de lage damp ontkomen, aan de oever van het licht, achter 't...

Zoals gij in de schaduw zat

poezie
4,0 met 13 stemmen 1.437
Zoals gij in de schaduw zat En al de glans in de armen had, Die fijngesponnen, wonderbaar Geweven lag in 't ha...

Zwarte hoofden

poezie
3,3 met 15 stemmen 1.527
Ik houd zo van die lage palissaden, die van de kust de grote zee ingaan, alsof veel mensen van de oever traden en tot...