inloggen
inzending toevoegen

resultaten voor 'Jan Prins'


46 resultaten.
Sorteren op:

De bruid

poezie
3,5 met 23 stemmen 5.443
De lucht, over de jonge dag, Was helderder dan ooit. Iets ongewoon-verblijdends lag In weide en veld gestrooid. De t...

Morgenzee

gedicht
2,3 met 14 stemmen 4.509
Onder de hemel, bleek om Dag´s nadering, drijvend gewemel binnen de kring. Dromende spiegel zwijgend en afge...

Rotterdam

poezie
3,1 met 14 stemmen 2.320
Te Rotterdam ben ik geboren onder de adem van de Maas en liep in mijn eigen stilte te midden van het straatgeraas. V...

De mist

poezie
2,2 met 19 stemmen 2.090
De mist, onzeker, dan grauw, dan bleker hangt om ons heen. De schim van stranden, van lage landen, verzonk, verdwee...

Tulpen

poezie
2,2 met 18 stemmen 2.050
Gij die, op uw steel gestegen, schijnt te zijn uit zon gedegen, die met uw doorvlamd gewaad Drachtig in de velden sta...

Het Dansende Meisje

poezie
2,2 met 20 stemmen 1.595
Alleen met de overschenen wemeling der golven, met die langdeinende bewogenheid alleen, onder de volte van het middagl...

Zwarte hoofden

poezie
3,3 met 15 stemmen 1.514
Ik houd zo van die lage palissaden, die van de kust de grote zee ingaan, alsof veel mensen van de oever traden en tot...

Geboortestad

poezie
1,5 met 11 stemmen 1.490
Is dit mijn stad? De welvaart is voorbij, De schepen liggen rottend in de haven En door het touwwerk vliegen zwarte...

Winterhout

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.473
Alom, aan de ronde zomen van het rustig vergezicht, aan de lage damp ontkomen, aan de oever van het licht, achter 't...

Zoals gij in de schaduw zat

poezie
4,0 met 13 stemmen 1.435
Zoals gij in de schaduw zat En al de glans in de armen had, Die fijngesponnen, wonderbaar Geweven lag in 't ha...

De Paarden

poezie
2,3 met 11 stemmen 1.418
In 't Zuiden, in Zuid-Beveland, waar over alle dijken, waar dicht over de waterkant de neveldiepten wi...

Weldaad

poezie
2,6 met 12 stemmen 1.411
Onbeschrijfelijk weldadig is het, uw genegenheid in ons innigst uur genadig over mij te zien gespreid, is het, in de...

Soerabaja

poezie
3,7 met 9 stemmen 1.348
Onder de bruggen van Soerabaja slingert zich donker en diep de rivier, en door zijn straten, en door zijn stegen wrin...

Het Vergezicht

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.294
De wereld ligt met haar gewemel, - één niet te omvatten vergezicht, - onder de welving van de hemel als onder een g...

De vulkanen

poezie
2,9 met 11 stemmen 1.277
Als donkere onverganklijkheden Van stilte, als werelden van rouw Tussen het uitgestrekte blauw Des hemels en het land...

De zon

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.268
Lieve meid, de lucht is dronken, want die schandelijke zon heeft een wonderwijn geschonken uit de hoge hemelspon en...

Molen op Tessel

poezie
2,7 met 6 stemmen 1.248
De grauwe reus die, gans een bezig leven, tot elke wind zijn hoogmoed heeft gewend, staat, ogenschijnlijk nog bij krac...

Het lijsternest

poezie
2,0 met 10 stemmen 1.180
Een lijsternest, onder mijn dak, Had zich tot een gezin ontwikkeld. De moeder, geel en bruin gespikkeld, De vader in...

Liefdes Hof

poezie
1,4 met 12 stemmen 1.130
Wie liefdes hof betreedt, de wonder- wonderschone, wie om daarin te wonen het verdere vergeet, wie 't ogenblik bemin...

IK DENK AAN U

poezie
2,2 met 6 stemmen 1.105
Ik denk aan u zoals gij waart, toen de eerste maal ik uw gestalte donker op zag komen tegen het licht gewemel in de fe...

De zomerdag

poezie
2,5 met 11 stemmen 1.087
De zomerdag, onder zijn dak van licht, en met zijne uren, die onafzienbaar diep en strak in de uitgestr...

De Kust

poezie
2,8 met 10 stemmen 1.075
Eens, op hun tocht vanuit het Oosten, kwamen de mensen bij de kust en dronken, als om zich te troosten, de ogen zich...

Afscheid

poezie
2,6 met 10 stemmen 1.074
Nog eenmaal wil ik gaan door open weiden tot waar de zee van ‘t onbewogen licht de val ontvangt in wiegelend evenwic...

De schuiten hebben de dag volbracht.

poezie
2,0 met 10 stemmen 1.071
De schuiten hebben de dag volbracht. Zij drijven terug naar de goede haven. Achter de kim ligt de zon begraven on...

De wagen

poezie
2,6 met 11 stemmen 1.044
Kom, de sluier omgeslagen en het al omhullend kleed: buiten is de wonderwagen met zijn driftig hart gereed, om ons r...

Augustus

poezie
2,8 met 12 stemmen 1.024
Zwijgend lover hangt te dromen, van geleden jeugd vermoeid. Kleurentrossen, moegebloeid, schuilen onder lommerige b...

HET GEURIGE VELD

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.012
Amangkoe Rat heeft meer dan dertig jaren in 't oude rijk Mataram geregeerd, en meer dan onder Soeltan Agent waren in...

De stad

poezie
3,5 met 2 stemmen 956
De stad ligt in de avondgloed: de torens en de tinnen blinken, maar 't laag gedaalde zonlicht doet wat kleurig was i...

De Beek

poezie
3,8 met 5 stemmen 937
Van de hoog omgroeide toppen naar de vlakte, - als uit een kreek van geheimenis en duister en verborgen koelte, - ble...

Het dansende meisje

poezie
4,0 met 2 stemmen 890
Alleen met de overschenen wemeling der golven, met die langdeinende bewogenheid alleen, onder de volte van het middagl...