inloggen

resultaten voor 'Jan Prins'


46 resultaten.
Sorteren op:

De bruid

poezie
3,9 met 21 stemmen 5.665
De lucht, over de jonge dag, Was helderder dan ooit. Iets ongewoon-verblijdends lag In weide en veld gestrooid. De t...

Morgenzee

gedicht
2,8 met 12 stemmen 4.530
Onder de hemel, bleek om Dag´s nadering, drijvend gewemel binnen de kring. Dromende spiegel zwijgend en afge...

Rotterdam

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.615
Te Rotterdam ben ik geboren onder de adem van de Maas en liep in mijn eigen stilte te midden van het straatgeraas. V...

De mist

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.155
De mist, onzeker, dan grauw, dan bleker hangt om ons heen. De schim van stranden, van lage landen, verzonk, verdwee...

Tulpen

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.136
Gij die, op uw steel gestegen, schijnt te zijn uit zon gedegen, die met uw doorvlamd gewaad Drachtig in de velden sta...

Het Dansende Meisje

poezie
3,5 met 14 stemmen 1.597
Alleen met de overschenen wemeling der golven, met die langdeinende bewogenheid alleen, onder de volte van het middagl...

Zwarte hoofden

poezie
4,4 met 12 stemmen 1.549
Ik houd zo van die lage palissaden, die van de kust de grote zee ingaan, alsof veel mensen van de oever traden en tot...

Geboortestad

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.494
Is dit mijn stad? De welvaart is voorbij, De schepen liggen rottend in de haven En door het touwwerk vliegen zwarte...

Winterhout

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.474
Alom, aan de ronde zomen van het rustig vergezicht, aan de lage damp ontkomen, aan de oever van het licht, achter 't...

Zoals gij in de schaduw zat

poezie
4,4 met 12 stemmen 1.443
Zoals gij in de schaduw zat En al de glans in de armen had, Die fijngesponnen, wonderbaar Geweven lag in 't ha...

Weldaad

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.439
Onbeschrijfelijk weldadig is het, uw genegenheid in ons innigst uur genadig over mij te zien gespreid, is het, in de...

De Paarden

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.422
In 't Zuiden, in Zuid-Beveland, waar over alle dijken, waar dicht over de waterkant de neveldiepten wi...

Soerabaja

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.408
Onder de bruggen van Soerabaja slingert zich donker en diep de rivier, en door zijn straten, en door zijn stegen wrin...

Het lijsternest

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.370
Een lijsternest, onder mijn dak, Had zich tot een gezin ontwikkeld. De moeder, geel en bruin gespikkeld, De vader in...

Het Vergezicht

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.299
De wereld ligt met haar gewemel, - één niet te omvatten vergezicht, - onder de welving van de hemel als onder een g...

De wagen

poezie
3,6 met 10 stemmen 1.299
Kom, de sluier omgeslagen en het al omhullend kleed: buiten is de wonderwagen met zijn driftig hart gereed, om ons r...

De vulkanen

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.287
Als donkere onverganklijkheden Van stilte, als werelden van rouw Tussen het uitgestrekte blauw Des hemels en het land...

De zon

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.273
Lieve meid, de lucht is dronken, want die schandelijke zon heeft een wonderwijn geschonken uit de hoge hemelspon en...

Molen op Tessel

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.249
De grauwe reus die, gans een bezig leven, tot elke wind zijn hoogmoed heeft gewend, staat, ogenschijnlijk nog bij krac...

Liefdes Hof

poezie
3,1 met 7 stemmen 1.134
Wie liefdes hof betreedt, de wonder- wonderschone, wie om daarin te wonen het verdere vergeet, wie 't ogenblik bemin...

IK DENK AAN U

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.107
Ik denk aan u zoals gij waart, toen de eerste maal ik uw gestalte donker op zag komen tegen het licht gewemel in de fe...

De zomerdag

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.091
De zomerdag, onder zijn dak van licht, en met zijne uren, die onafzienbaar diep en strak in de uitgestr...

De Kust

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.084
Eens, op hun tocht vanuit het Oosten, kwamen de mensen bij de kust en dronken, als om zich te troosten, de ogen zich...

Afscheid

poezie
3,5 met 8 stemmen 1.075
Nog eenmaal wil ik gaan door open weiden tot waar de zee van ‘t onbewogen licht de val ontvangt in wiegelend evenwic...

De schuiten hebben de dag volbracht.

poezie
3,3 met 7 stemmen 1.072
De schuiten hebben de dag volbracht. Zij drijven terug naar de goede haven. Achter de kim ligt de zon begraven on...

Augustus

poezie
3,5 met 10 stemmen 1.026
Zwijgend lover hangt te dromen, van geleden jeugd vermoeid. Kleurentrossen, moegebloeid, schuilen onder lommerige b...

HET GEURIGE VELD

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.015
Amangkoe Rat heeft meer dan dertig jaren in 't oude rijk Mataram geregeerd, en meer dan onder Soeltan Agent waren in...

De stad

poezie
De stad ligt in de avondgloed: de torens en de tinnen blinken, maar 't laag gedaalde zonlicht doet wat kleurig was i...

De Beek

poezie
3,8 met 5 stemmen 937
Van de hoog omgroeide toppen naar de vlakte, - als uit een kreek van geheimenis en duister en verborgen koelte, - ble...

Het dansende meisje

poezie
4,0 met 2 stemmen 895
Alleen met de overschenen wemeling der golven, met die langdeinende bewogenheid alleen, onder de volte van het middagl...