inloggen
inzending toevoegen

resultaten voor 'Jan Prins'


46 resultaten.
Sorteren op:

Levensweelde

poezie
4,5 met 2 stemmen 575
Lopen door de bezonde velden, drinken in de gloeiende lucht, dromen, — en het geluks-ontstelde zingende hoofd in vr...

MEIDAG IN MAART

poezie
4,5 met 6 stemmen 828
Ik dacht wel, dat zij komen zou lang voor het iemand wist, en hebben we ons niet werkelijk een maand of wat ver...

De Schutsluis

poezie
4,3 met 3 stemmen 421
De tjalken schieten aan tussen de strakke dijken en vullen 't glad kanaal met driftig schuimgedruis, totdat zij met...

De Lichten

poezie
4,2 met 4 stemmen 481
Een leven ligt verbeeld in de enkele gedichten, Die bij 't verstrijken van de jaren schaars ontstaan: Zij liggen w...

HET LICHT.

poezie
4,0 met 2 stemmen 296
Wij zaten aan het kalme plein, voor 't open venster van ons klein vertrek, de avond te beschouwen. Wij zagen hoe de h...

De schuiten hebben de dag volbracht.

poezie
De schuiten hebben de dag volbracht. Zij drijven terug naar de goede haven. Achter de kim ligt de zon begraven onder...

Aan een Dichter

poezie
4,0 met 5 stemmen 371
Dichter, van uw zachte woorden waar gij omgaat begeleid, aan de nooit betreden boorden zwervend uwer eenzaamheid,...

Een vers

poezie
4,0 met 2 stemmen 637
Een vers, al zijn de woorden nog zo klein, wil dagen lang in ons gedragen zijn met zachtheid en bewaakt in stil beraad...

Het dansende meisje

poezie
4,0 met 2 stemmen 890
Alleen met de overschenen wemeling der golven, met die langdeinende bewogenheid alleen, onder de volte van het middagl...

De Parel

poezie
4,0 met 4 stemmen 722
De wereld, zoals onze geest die kent ligt in de schoot van toekomst en verleden het onvergankelijke toegewend, dat zi...

Zoals gij in de schaduw zat

poezie
4,0 met 13 stemmen 1.435
Zoals gij in de schaduw zat En al de glans in de armen had, Die fijngesponnen, wonderbaar Geweven lag in 't ha...

De zon

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.269
Lieve meid, de lucht is dronken, want die schandelijke zon heeft een wonderwijn geschonken uit de hoge hemelspon en...

De Beek

poezie
3,8 met 5 stemmen 937
Van de hoog omgroeide toppen naar de vlakte, - als uit een kreek van geheimenis en duister en verborgen koelte, - ble...

De Kust

poezie
3,8 met 4 stemmen 611
Eens, op hun tocht vanuit het Oosten, kwamen de mensen bij de kust en dronken, als om zich te troosten, de ogen zich...

Soerabaja

poezie
3,7 met 9 stemmen 1.361
Onder de bruggen van Soerabaja slingert zich donker en diep de rivier, en door zijn straten, en door zijn stegen wrin...

Winterhout

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.473
Alom, aan de ronde zomen van het rustig vergezicht, aan de lage damp ontkomen, aan de oever van het licht, achter 't...

De bruid

poezie
3,5 met 23 stemmen 5.448
De lucht, over de jonge dag, Was helderder dan ooit. Iets ongewoon-verblijdends lag In weide en veld gestrooid. De t...

De stad

poezie
3,5 met 2 stemmen 957
De stad ligt in de avondgloed: de torens en de tinnen blinken, maar 't laag gedaalde zonlicht doet wat kleurig was i...

HET GEURIGE VELD

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.013
Amangkoe Rat heeft meer dan dertig jaren in 't oude rijk Mataram geregeerd, en meer dan onder Soeltan Agent waren in...

De Zeewind en de Landwind

poezie
3,4 met 7 stemmen 856
De zeewind komt, een blonde schone, de verten toegesneld van 't land. Ze wil het scheemrend blauw bewonen, dat oprijs...

Zwarte hoofden

poezie
3,3 met 15 stemmen 1.515
Ik houd zo van die lage palissaden, die van de kust de grote zee ingaan, alsof veel mensen van de oever traden en tot...

Rotterdam

poezie
3,1 met 14 stemmen 2.334
Te Rotterdam ben ik geboren onder de adem van de Maas en liep in mijn eigen stilte te midden van het straatgeraas. V...

De zwerver

poezie
Door de lege koude akker Loopt een oude, arme stakker, Zoekend in de harde grond Of-ie geen petatters vond. Wroete...

De ploegers

poezie
3,0 met 2 stemmen 395
De trotse paarden trekken het glimmend ijzer door den grond en doen met kluiten, mals en rond, de akker zich bedekken...

Het verschiet

poezie
3,0 met 3 stemmen 503
Tot in de donkerste spelonken Van levens alverlorenheid Heeft mij uw zuiver licht geblonken, Mij uw gedachtenis verbl...

Het Vergezicht

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.294
De wereld ligt met haar gewemel, - één niet te omvatten vergezicht, - onder de welving van de hemel als onder een g...

De vulkanen

poezie
2,9 met 11 stemmen 1.277
Als donkere onverganklijkheden Van stilte, als werelden van rouw Tussen het uitgestrekte blauw Des hemels en het land...

De Kust

poezie
2,8 met 10 stemmen 1.077
Eens, op hun tocht vanuit het Oosten, kwamen de mensen bij de kust en dronken, als om zich te troosten, de ogen zich...

Augustus

poezie
2,8 met 12 stemmen 1.024
Zwijgend lover hangt te dromen, van geleden jeugd vermoeid. Kleurentrossen, moegebloeid, schuilen onder lommerige b...

Molen op Tessel

poezie
2,7 met 6 stemmen 1.248
De grauwe reus die, gans een bezig leven, tot elke wind zijn hoogmoed heeft gewend, staat, ogenschijnlijk nog bij krac...