inloggen

resultaten voor 'Nicolaas Beets'


100 resultaten.
Sorteren op:

Najaarslied

poezie
4,0 met 2 stemmen 803
Ik ken geen schoner kleuren Dan die van 't Hollands bos In bruine najaarsdos; Ik ken geen zoeter geuren, Dan die ui...

GERMANISMEN.

poezie
2,5 met 2 stemmen 713
Gij hebt mij, lieve Buren! Uw t o o n s t u k niet te sturen; Ik zing niet gaarne op D u i t s; Houdt, daar gij mij d...

Wij zijn kindren van ons land.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.034
Volkslied. Wij zijn kindren van ons land, Vrije Batavieren! Bloemen van de waterkant Ons de hoed versieren....

Lelijk? mooi?

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.553
‘Lelijk!’ zegt gij. - Neen voorwaar! Veel moge aan dit schoon ontbreken: De adel van een ziel is daar, Die van...

Het putje van Heiloo.

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.274
Hoe lieflijk ligt het klein Heiloo Van 't hoge bos beschut; Een kerk zeer oud staat daar gebouwd, Daar achter is e...

Uitersten

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.730
Soms wil men oud zijn vòòr zijn tijd; Maar wordt het tijd om oud te wezen, Die fraaie wil slaat om tot vrezen, En k...

Duivelen wijsheid

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.307
1. DIEN SLECHTS EEN ENIG GOD. Zo zij 't! Voor twee heeft niemand lust of tijd. 2. KNIEL VOOR GESNEDEN BEELDEN...

In het bos

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.631
Dichter: Hef aan, hef aan toch, nachtegaal! Indien ik door dees bossen dwaal, Is 't om uw lieve stem te horen! La...

Oost west, thuis best

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 2.491
In hoven en hoeven, in Oost of in West, Moog 't goed zijn te toeven: thuis is het best. Geen plekje zo heilig, Gee...

Jong blijven

poezie
4,0 met 1 stemmen 2.068
Het hart blijft jong en wordt niet oud, Wanneer 't zich fris en open houdt, Om al wat mensli...

Jan logica

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.933
Jan lag te slapen in zijn wagen. Schelmen komen En spannen Blesje uit, en tijgen op de rit. Ten laatste, Jan ontwaakt....

Poëzie

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.802
De Poëzie zit in de geest. Voor hem Die aan wat is niets van het zijne toe kan voegen, Is heel de wereld dof en zonde...

De Leidse visser en het Haarlemmer meer in 1852

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.299
Nu is het Meer niet meer; Het moet zijn water missen; Het krijgt het nimmer weer - En nog wil Caubes vissen. H...

Madelieven

poezie
3,0 met 1 stemmen 1.314
Madelieven zijn er altijd, En die ze wil zoeken die vindt er; We zijn ze slechts een ogenblik kwijt, In 't barste va...

Meidag.

poezie
2,7 met 3 stemmen 1.209
Nu draaide 't windje, met de zon, Door 't oosten heen naar 't zuiden; Dat is zo goed als 't wezen kon, Voor boer e...

IN DE LENTE

poezie
3,1 met 8 stemmen 1.352
Onze oude moeder heeft verheugd Haar nieuwe mantel omgeslagen, En is zo schoon als in de dagen, De dagen van haar pri...

Zij zeggen

poezie
1,8 met 9 stemmen 2.335
Zij zeggen : „Laat uw dwaas vooroordeel varen! Daar is geen God, die antwoordt op gebeên; 't Oud Bijgeloof had tem...

Kindermin.

poezie
3,4 met 13 stemmen 1.553
Vroeg en veel, en altijd nog - Zou het ooit vermindren? - Minde ik jonge kindren; Zieltjes zuiver van bedrog; Oogjes...

Het sterfbed

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.799
Met zorg hield ons bedroefde kring De adem in, om acht te geven Hoe in haar borst de stroom van 't leven Nog flauwtj...

AAN ARABELLA.

poezie
4,0 met 3 stemmen 938
Wanneer gij lacht, dan tintelen uw ogen Van zachte gloed, die koestert en verheugt; En, lieflijk beeld der onbezorgde...

Rijmelarij

poezie
3,2 met 4 stemmen 2.239
Zo veel Het filomeel- gekweel Verschilt van ’t schorre meeuw- geschreeuw En ’t rauw gekras Van ’t ravenras,...

NOG EENS MEI.

poezie
4,1 met 10 stemmen 1.795
Daar is mijn groene wereld weer, Met al haar tinten zacht en teer, In 't licht der zonnestralen. Of zacht gedommeld...

Aan een vriend

poezie
3,5 met 18 stemmen 3.574
o, Vraag mij niet, vraag mij nooit naar mijn smart! Kondt gij mijn leed en mijn jammer waarderen? 'k Zou slechts de m...

Ach, blijf met Uw genade

poezie
3,4 met 10 stemmen 3.210
Ach, blijf met Uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des boze heerschappij! Licht Gij ons met...

Aan een pessimist

poezie
2,9 met 9 stemmen 2.694
Als `t regent, daar de zon bij schijnt, Ziet gij alleen de regen ; Ik vestig op de zon mijn oog En op die lieve regen...

Gij weent

poezie
2,6 met 9 stemmen 4.666
I. Gij weent - o God! wat doet u wenen? spreek? Van waar die tranen op die lieve wangen, bleek Als marmer en van dood...

Reciteren

poezie
2,9 met 11 stemmen 2.867
Laat schone verzen glad van effen lippen vloeien, Maar gil, noch galm, noch kwaak, noch bulder woest en luid; Weerhoud...

ERNST

poezie
3,7 met 17 stemmen 4.228
De toon van echte ernst is waardig, kalm en zacht; Niet hartontzettend zwaar, noch pijnlijk scherp in de oren. Een mid...

TAAL-CENSUUR

poezie
2,4 met 9 stemmen 2.243
Verkiesbaar zijt gij naar de wet; Het dagblad doet dit daaglijks lezen. Maar onze taal is nauwgezet; Dat blijkt in de...

LACHEBEKJE

poezie
2,9 met 10 stemmen 2.793
Lachebekje, die men acht Eens zo mooi, wanneer gij lacht, Als zich in uw malse konen ’t Aardig putje komt vertonen,...