inloggen

resultaten voor 'Nicolaas Beets'


100 resultaten.
Sorteren op:

Uitersten

poezie
Soms wil men oud zijn vòòr zijn tijd; Maar wordt het tijd om oud te wezen, Die fraaie wil slaat om tot vrezen, En k...

Duivelen wijsheid

poezie
4.0 met 3 stemmen 1.263
1. DIEN SLECHTS EEN ENIG GOD. Zo zij 't! Voor twee heeft niemand lust of tijd. 2. KNIEL VOOR GESNEDEN BEELDEN...

In het bos

poezie
Dichter: Hef aan, hef aan toch, nachtegaal! Indien ik door dees bossen dwaal, Is 't om uw lieve stem te horen! La...

Oost west, thuis best

poezie
In hoven en hoeven, in Oost of in West, Moog 't goed zijn te toeven: thuis is het best. Geen plekje zo heilig, Gee...

Jong blijven

poezie
Het hart blijft jong en wordt niet oud, Wanneer 't zich fris en open houdt, Om al wat mensli...

Jan logica

poezie
Jan lag te slapen in zijn wagen. Schelmen komen En spannen Blesje uit, en tijgen op de rit. Ten laatste, Jan ontwaakt....

Poëzie

poezie
4.0 met 2 stemmen 1.763
De Poëzie zit in de geest. Voor hem Die aan wat is niets van het zijne toe kan voegen, Is heel de wereld dof en zonde...

De Leidse visser en het Haarlemmer meer in 1852

poezie
3.0 met 2 stemmen 1.261
Nu is het Meer niet meer; Het moet zijn water missen; Het krijgt het nimmer weer - En nog wil Caubes vissen. H...

Madelieven

poezie
Madelieven zijn er altijd, En die ze wil zoeken die vindt er; We zijn ze slechts een ogenblik kwijt, In 't barste va...

Meidag.

poezie
2.7 met 3 stemmen 1.175
Nu draaide 't windje, met de zon, Door 't oosten heen naar 't zuiden; Dat is zo goed als 't wezen kon, Voor boer e...

IN DE LENTE

poezie
3.1 met 8 stemmen 1.318
Onze oude moeder heeft verheugd Haar nieuwe mantel omgeslagen, En is zo schoon als in de dagen, De dagen van haar pri...

Zij zeggen

poezie
1.8 met 9 stemmen 2.299
Zij zeggen : „Laat uw dwaas vooroordeel varen! Daar is geen God, die antwoordt op gebeên; 't Oud Bijgeloof had tem...

Kindermin.

poezie
3.4 met 13 stemmen 1.527
Vroeg en veel, en altijd nog - Zou het ooit vermindren? - Minde ik jonge kindren; Zieltjes zuiver van bedrog; Oogjes...

Het sterfbed

poezie
2.8 met 5 stemmen 1.762
Met zorg hield ons bedroefde kring De adem in, om acht te geven Hoe in haar borst de stroom van 't leven Nog flauwtj...

AAN ARABELLA.

poezie
4.0 met 3 stemmen 907
Wanneer gij lacht, dan tintelen uw ogen Van zachte gloed, die koestert en verheugt; En, lieflijk beeld der onbezorgde...

Rijmelarij

poezie
3.2 met 4 stemmen 2.200
Zo veel Het filomeel- gekweel Verschilt van ’t schorre meeuw- geschreeuw En ’t rauw gekras Van ’t ravenras,...

NOG EENS MEI.

poezie
4.2 met 9 stemmen 1.768
Daar is mijn groene wereld weer, Met al haar tinten zacht en teer, In 't licht der zonnestralen. Of zacht gedommeld...

Aan een vriend

poezie
3.5 met 18 stemmen 3.540
o, Vraag mij niet, vraag mij nooit naar mijn smart! Kondt gij mijn leed en mijn jammer waarderen? 'k Zou slechts de m...

Ach, blijf met Uw genade

poezie
3.4 met 10 stemmen 3.167
Ach, blijf met Uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des boze heerschappij! Licht Gij ons met...

Aan een pessimist

poezie
2.9 met 8 stemmen 2.668
Als `t regent, daar de zon bij schijnt, Ziet gij alleen de regen ; Ik vestig op de zon mijn oog En op die lieve regen...

Gij weent

poezie
2.6 met 9 stemmen 4.642
I. Gij weent - o God! wat doet u wenen? spreek? Van waar die tranen op die lieve wangen, bleek Als marmer en van dood...

Reciteren

poezie
2.9 met 11 stemmen 2.833
Laat schone verzen glad van effen lippen vloeien, Maar gil, noch galm, noch kwaak, noch bulder woest en luid; Weerhoud...

ERNST

poezie
3.7 met 17 stemmen 4.199
De toon van echte ernst is waardig, kalm en zacht; Niet hartontzettend zwaar, noch pijnlijk scherp in de oren. Een mid...

TAAL-CENSUUR

poezie
2.4 met 9 stemmen 2.215
Verkiesbaar zijt gij naar de wet; Het dagblad doet dit daaglijks lezen. Maar onze taal is nauwgezet; Dat blijkt in de...

LACHEBEKJE

poezie
2.9 met 10 stemmen 2.766
Lachebekje, die men acht Eens zo mooi, wanneer gij lacht, Als zich in uw malse konen ’t Aardig putje komt vertonen,...

Verzen

poezie
1.8 met 9 stemmen 2.056
De verzen zijn bokalen, Waarin een dichter zijn gedachten giet. Een vers is goed of niet, Naarmate ’t vol is tot de...

Tussen de regels

poezie
3.2 met 13 stemmen 2.998
Tussen de regels lezen staat u vrij; Maar daar niet naar te luisteren, staat aan mij. Vervalsing is ‘t, of louter fa...

TACTIEK

poezie
3.7 met 11 stemmen 2.331
Waar ik ’t niet winnen kan, en niet verliezen mag, Al pruttelt die mij volgt, daar lever ik geen slag....

EENVOUD

poezie
3.3 met 7 stemmen 2.410
Wat elk behaagt op d’ eerste blik En aantrekt op den duur, Is Eenvoud, wars van kwik en strik, Is Eenvoud en Natuur...

Echtpaar

poezie
2.2 met 16 stemmen 2.669
De vrouw is voor de man, wat voor de boog, de pees, Zij buigt hem, maar gehoorzaamt hem; zij trekt, maar dient hem ste...