inloggen

resultaten voor 'P.C. Boutens'


87 resultaten.
Sorteren op:

Sponsae aeternae

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.486
Ik weet dat gij mij nog verschijnen zult, Zo zeker als de bloemen wederkomen: Der dingen dove dek hebt gij genomen, H...

Oude wijn

poezie
3,5 met 13 stemmen 2.835
Oude wijn van vreugd gekelderd, Die, mijn late lust en lied, Daaglijks op mijn tafel heldert In verkristallijnd verdr...

Op de thuisreis

poezie
2,9 met 20 stemmen 3.459
In het stergedoofde Zuiden, In het vroeg ondiepe licht Bleekt een grote wassen maan, Als een droom niet meer te d...

Nacht-stilte

poezie
3,8 met 16 stemmen 2.315
Stil, wees stil: op zilvren voeten Schrijdt de stilte door de nacht, Stilte die der goden groeten Overbrengt naar lag...

Rosengarten

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.258
Berlijn Ik heb iets bijna schoons aanschouwd Hier waar de jacht der oppervlakkigheid Al schone dingen veil voor g...

Geven en nemen

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.702
Zo komt er nooit een eind aan ‘t geven: Ik geef maar wat ik geef, blijft mijn… De wondre dingen van dit leven Wil...

De maan is al boven de seringen

poezie
3,9 met 12 stemmen 3.667
De maan is al boven de seringen; De stralen hellen de kruinen langs... De nachtegaal houdt zich stil van zinge...

Sterrenhemel

poezie
3,2 met 10 stemmen 2.157
Nu kunt gij veilig slapen gaan, Nu al de heemlen openstaan: Ziel, wier verlangen elke donkre wand In ster aan ster do...

De wolken spieglen

poezie
3,3 met 9 stemmen 2.098
De wolken spieglen in de zee. Het is geen avond en geen nacht: Geen schijn van zon of maan of ster...

Solus in aedibus amoris *

poezie
3,5 met 12 stemmen 3.667
Daar steekt de nacht op en de zwarte wind - En open vind Ik als mijn eigen Uw woning wier beveiligd zwijgen Me o...

Daar ruimt de wind...

poezie
3,0 met 14 stemmen 3.250
Daar ruimt de wind en vaagt de heemlen schoon. Vanavond nog zult gij verheerlijkt zijn Wanneer de winden sluimren...

Mag ik...

poezie
3,0 met 6 stemmen 2.426
Mag ik uit de wilde spelen van dit wisslend licht en donker, uit de wankle op- en neergang der verblo...

De hoge zon

poezie
3,6 met 12 stemmen 3.130
De hoge Zon heeft heden schoon bevonden De bleke Herfst. Dalend tot waar zij zat, Heeft hij uit nevelsluier teer ontwo...

OKTOBER

poezie
4,5 met 6 stemmen 2.471
Getij van Westerstorm en stille wolkendagen, Van zondoorvloeide nevel, mistvergulde dauw, - Alleen de blijdschap van e...

Het geredde kind

poezie
2,7 met 11 stemmen 2.085
'Gij kunt niet raden met wat liefde wonderbaar De grote diepe zee ik minnen moet, Sinds, vader, gij met eigen lijfs...

NAMEN

poezie
3,2 met 18 stemmen 5.017
Wat is u of mij een naam, Werelds prijs of werelds blaam, Als de ziel de dingen weet en mint Dieper dan hun naam, mij...

Sonnet

poezie
3,8 met 17 stemmen 5.169
Sponsae aeternae* Ik weet dat gij mij nog verschijnen zult, Zo zeker als de bloemen wederkomen: Der dingen dove dek...

Wanhoop

poezie
3,8 met 10 stemmen 5.617
Niet meer hoop ik uit dit schemerduister licht: Al de heemlen sloten achter uw vervluchten luister dicht. Wat bedo...

Lethe *

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.873
‘Hoe over 't brandend blind bazalt Vind ik de weg naar Lethe? - O alles te vergeten Eer de avond valt! Ik...

Laat aan mijn nederlaag...

poezie
3,6 met 9 stemmen 2.449
Laat aan mijn nederlaag geen twijfel over! Niets liever wil ik dan verslagen zijn! Een zegevierder was ik hier tot n...

IN MEMORIAM

poezie
3,0 met 3 stemmen 2.533
Vanavond sluit de zomertijd Met winst vóór maanden ingeboet: Een vol uur nachtrust komt tegoed Aan wie zich braa...

Een luttel aarde, een luttel hemel

poezie
3,0 met 14 stemmen 3.012
Een luttel aarde, een luttel hemel Heeft ziel als haar bezit gewonnen, Een luttel aarde, een luttel hemel Tot eigen h...

Bij de lamp

poezie
2,9 met 14 stemmen 2.449
Bij de lamp blijf ik alleen. Waar uw kus en lach verdween, Sluit de stilte rond mij heen Tot de effen gla...

Nacht

poezie
4,2 met 6 stemmen 2.190
Vind ik u eindlijk, broeder Nacht? Hoe heb ik dag en nacht gesmacht Naar 't water uwer ogen. Wel viel de dauw der...

Rijk gemis

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.728
Als onwisselbare schat Draagt de ziel heur rijk gemis Door de bonte wildernis Van de grote mensenstad:...

De ziel spreekt

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.600
Lijd getroost; want ik zal klaren, Eer uw tranen zijn vervuld, Tot de lach die al uw jaren In zijn éne luiste...

HART EN LAND

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.367
Mijn hart wou nergens tieren En nergens vond het vree Dan tussen uw rivieren Nabij uw grote zee, Mijns harten eig...

IN MORTEM MATRIS*

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.268
Hoe hebt Ge Uw uur vooruit geweten, En stil Uw taak daarnaar gericht! Elk krijgt zijn deel, elk krijgt zijn plicht...

UITBLIJVENDE LENTE

poezie
2,0 met 2 stemmen 1.541
Wanneer komt de Westenregen? En de zoele zonneschijn daarop? Honderd wonderen winterlijk verzwegen Wachten hartedie...

THUISKOMST IN HOLLAND

poezie
2,9 met 17 stemmen 2.690
O land van bergen, in wat drang naar vreugde Mijn wilde stroom door uw valleien snelde: Een diep stil water dat in '...