inloggen

resultaten voor 'Willem de Mérode'


163 resultaten.
Sorteren op:

DE „EERSTE DAME"

poezie
4,8 met 4 stemmen 599
Ik ben de bloemtak die het huis versiert. Van een zeer oude stam ben ik gerukt. Mijn heer vereert mij als zijn eerst b...

Engelen I

poezie
4,0 met 3 stemmen 481
Zó gezwind kan nooit een vogel vliegen, Als hij stort door alle heemlen heen. Maar hij voelt zijn vallen als een wieg...

VISITE

poezie
4,0 met 2 stemmen 370
In de avond dempen zich de stemmen. Men mompelt maar wat voor zich heen. Doch vol van leven niet te temmen Blijft de...

VOORJAAR

poezie
4,0 met 2 stemmen 508
De hagelbuien raatlen door de hemel. De bamboestangen klapperen luidruchtig. De wilde ganzen trekken krijsend verder....

DE ZONDARES

poezie
4,0 met 2 stemmen 561
O Heer, ik ken die zaalge zondares; Het was mijn ziel, die wenend voor U bukte, Die met haar liefde Uw minnend hart ve...

Voorjaar

poezie
In wildernissen en plantsoenen Begint het lentelijk geluid Van nestelen, en de blazoenen Van alle bomen hangen uit....

Ik kus uw lippen

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.095
Ik kus uw lippen en uw ogen, Ik kus uw haren en uw mond, Ik kus mij moede en gezond; Kussende ben ik rondgetogen....

O dit ontroeren om een klein gezicht

poezie
O dit ontroeren om een klein gezicht, vredig en goed, onder donkre haren, bruin met goudglans, die de zware streling...

In de moskee

poezie
4,0 met 2 stemmen 703
Hij wandelt daaglijks tussen de pilaren En de klimrozen en de ruisfontein. Hij kent: de groene vanen en het plein Waa...

De Zaligen

poezie
3,0 met 2 stemmen 565
De gele rozen lichten langs ‘t terras. In diepe stoelen liggen zij te rusten, De zaligen, die elkaar gelukkig kust...

Verliefd en dronken zijn wij, groot en klein

poezie
Verliefd en dronken zijn wij, groot en klein. De kroeg vereent wat hoog is en gemeen. Vorder daarom geen rekenschap va...

De Hulst

poezie
3,0 met 2 stemmen 533
Hij is vol waardigheid de dorpsschoolmeester, Staat glanzend aan de rand der maatschappij, Betuttelt alles en hoort ne...

Klacht om Abisag

poezie
2,0 met 3 stemmen 536
Hoe zult gij hier kunnen rusten? Al de onnut gespaarde lusten Stromen nog met zacht geruis Door uw ongerepte leden,...

Ik heb zo vaak…

poezie
3,0 met 6 stemmen 995
Ik heb zo vaak, wanneer de schemer hing Over de grachten en de hoge bomen, Dicht aan het raam gedrukt zitten te dromen...

Luieren

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.031
Ik lig de hele dag zalig languit Te dromen en gerust op u te wachten. Verlangen heeft mijn denken iets gekruid, Preci...

Eenheid

poezie
1,8 met 4 stemmen 812
Hoe helderder licht, hoe duisterder. Hoe duisterder hoe meer sterren. Hoe meer sterren hoe groter heelal. Hoe groter...

Gebed

poezie
2,6 met 5 stemmen 883
O Heer, hoe vreeslijk zijn de dagen, Nu heel de wereld schreeuwt van nood, Naar uwe hemel waaien vlagen Kreten om blo...

Finis

poezie
3,0 met 3 stemmen 577
Wij weten niet wat komen zal. Het hart gedenkt wat is geweest: De vrede van een stille geest, Vervreemding, duister,...

Wintermorgen

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.238
De tuin is toegesneeuwd; 't gazon Ligt onder 't hoge witte duin bedolven. Maar veilig in hun warme strooien kolven Wa...

Schemerliedje

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.080
In de schemering Is er een fluisteren: Lieveling, lieveling! De hemelen duisteren, Maar klaar glanst hopen en her...

Zijn ziel en adem was doorgeurd van wijn

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.004
Zijn ziel en adem was doorgeurd van wijn. Hij leunde in zijn verscheurde kaftan tegen De deur der kroeg en stamelde ve...

De appelboom

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.680
Na warme dagen volgen koude nachten. Als lakens ligt de dauw op bleek en haag Versteven naar wat zonneschijn te wachte...

In memoriam

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.469
Er is een schaduwspel van twijgen en knoppen over 't zonnig grind, en bloemengeur en licht en wind verzaligen het gr...

Stil dorp

poezie
2,9 met 8 stemmen 1.066
De molen heft zijn armen stil In de blauwe zonnige najaarslucht En laat ze vallen met een zucht, Als een moe man, teg...

De eenzame

poezie
2,7 met 11 stemmen 2.043
En elke dag opnieuw, bij het ontwaken, Keert hij zich droevig in zijn bedde om, Terwijl zijn handen, in nerveus gefrom...

SLEDEVAART

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.361
Herinnering aan vrijdagmorgen, 28 dec. 1923 Dit is het laatst geluk geweest, Dat u en mij op aard' verbindt: Ee...

De veroordeelde

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.151
Ik zit in een subliem vertrek, Geraffineerd verzorgd, alleen. Mijn ruwe stoppelbaard verdween En uitgeschoren is mij...

Hoe stralend zijn de rozen weer herboren!

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.479
Hoe stralend zijn de rozen weer herboren! Hoe vaak werd ons hun zoet geheim onthuld. Gij hebt zo vaak gelachen en gedu...

Oktober

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.415
Oktober met uw donkerblauwe dagen, Uw koesterende warmte en koelend licht. ’t Hart kan uw heerlijkheid haast niet dr...