gedichten.nl
Gebruikersnaam of e-mail:  Wachtwoord:    Registreren
start rijmen vragen forum links zoek contact gastenboek inhouddichtwoordenboek

gedichten.nl: biografie

Guido Gezelle

Guido Gezelle [Brugge  1830 – 1899]

Belgisch Nederlandstalig schrijver, een van de grote figuren van de moderne lyriek.

Opgegroeid als zoon van een tuinier  droeg hij in zich de tegenstrijdige trekken van zijn opgeruimde vader en zijn introverte, hypergevoelige en godvruchtige moeder. In 1854 werd hij priester gewijd en benoemd tot leraar aan het klein-seminarie te Roeselare, waar hij de hoogste klassen had afgemaakt (1846–1849) en waar hij de  droom had gekoesterd missionaris in Groot-Brittannië te worden. Als romanticus schiep hij als leraar een sfeer van religieus, poëtisch en Vlaams-nationaal idealisme om zich heen. Een aantal leerlingen legde hij vast voor het leven (Hugo Verriest, Eugeen van Oye, K. de Gheldere e.a.) en aan zijn optreden in het West-Vlaamse stadje Roeselare dankt de Vlaamse culturele wedergeboorte een van haar sterkste impulsen. Hij nam deel aan de neogotische beweging (J. Alberdingk Thijm) maar zijn poging een christelijke dichterschool tot stand te brengen, mislukte.

 Des te interessanter  is zijn eigen poëzie, die zich weldra van de gangbare opvattingen bevrijdde en haar karakteristieke klank vond: een spontaan en verfijnd, diep in de gewesttaal van West-Vlaanderen en in de volkse expressiemiddelen reikend spel van woord, ritme, rijm en beeld,  vaak ook psychisch gespannen en bewogen in zijn uitingen van vriendschap, zondebesef en ontmoediging. De poëzie van deze jaren is gebundeld in Kerkhofblommen (1858), Vlaemsche dichtoefeningen (1858), XXXIII Kleengedichtjes (1860), Gedichten, gezangen en gebeden (1862).

Wegens de moeilijkheden die hij met zijn anti-conventionele opvattingen als leraar  verwekte, werd Gezelle van Roeselare overgeplaatst naar Brugge, waar hij mededirecteur werd van een nieuw Engels College, dat  korte tijd bestond (1860–1861), leraar in de wijsbegeerte en onderrector aan het Seminarium Anglo-Belgicum (1861–1865), en ten slotte onderpastoor in de St.-Walburgisparochie (1865–1872). Zijn dichterlijke productiviteit nam aanzienlijk af. Daarentegen ontwikkelde hij een grote bedrijvigheid op het gebied van de volks- en oudheidkunde, de geschiedenis, de taalkunde, als  verteller in het door hem opgerichte geïllustreerde weekblad  Rond den Heerd (1865–1871) en als gedreven politiek journalist in zijn behoudsgezinde, anti-liberale weekbladen 't Jaer 30 (1864–1870) en 't Jaer 70 (1870–1872). Ook de Brugse periode eindigde met een fiasco. In opspraak gebracht in politieke polemieken, financieel gecompromitteerd, uitgeput en op de rand van een burn-out ging hij in Kortrijk als kapelaan waarnemen.

Daar herstelde hij  spoedig en vond de vroegere romanticus een harmonischer verhouding tot de wereld. In het voorjaar van 1873 hervatte hij zijn journalistieke activiteit in De Vryheid,  waarna hij vooral aan de Gazette van Kortrijk  medewerking verleende.

 Rond 1877 was zijn lyriek in haar tweede bloei getreden. De hoogtepunten lagen in de jaren 1880–1883 en 1890–1897. Zij omvat de lijvige bundels Tijdkrans (1893), Rijmsnoer (1897) en Laatste verzen (1901). Een belangrijk deel bestaat uit natuurgedichten, die een hoogtepunt van de impressionistische poëzie uitmaken. Daarnaast komen zijn diepste religieuze gedichten en mijmeringen over leven, dood en eeuwigheid voor. De uitstorting van gevoelens heeft in deze tweede periode plaatsgemaakt voor lyrische constructies en bewuster dan voorheen instrumenteert en experimenteert deze poésie pure met het woord, waardoor zij sinds meer dan een halve eeuw tot de avant-garde behoort

Hij zette zijn taalkundig en volkskundig werk  voort, o.a. in zijn eigen taalkundig tijdschrift Loquela (1881–1895), in zijn Duikalmanak(ken) (1885–1899) en in Biekorf (1890–). Hij publiceerde zijn meesterlijke vertaling van Longfellows Hiawatha (1886). Zijn aanzien steeg inmiddels in West-Vlaanderen, waar hij ‘Heer ende meester’ werd genoemd, en ook daarbuiten. In april 1899 keerde hij naar Brugge terug als rector van het aristocratische klooster van kanunnikessen, het English Convent. Hij overleed er in november.

Brugge heeft voor Gezelle een standbeeld opgericht (1930) en zijn geboortehuis is sinds 1926 ingericht als Gezellemuseum.


Inzendingen van deze schrijver

Titel Tabblad Schrijver Datum
1.WIEROOK poezieGuido Gezelle19-10-2016
2.DE WILDE WIND poezieGuido Gezelle02-10-2016
3.V U I S T R E C H T poezieGuido Gezelle28-05-2016
4.MeidagpoezieGuido Gezelle10-05-2016
5.TERUGpoezieGuido Gezelle24-04-2016
6.DE WAGEN DES TIJDS poezieGuido Gezelle04-04-2016
7.CanteclaarpoezieGuido Gezelle22-12-2015
8.PEREN poezieGuido Gezelle12-10-2015
9.Maak pompen van kanonspoezieGuido Gezelle06-09-2015
10.HEBT GIJ TINELpoezieGuido Gezelle13-02-2015
11.Slapende bottenpoezieGuido Gezelle03-01-2015
12.‘t Viel water nu genoeg, of nooit!poezieGuido Gezelle07-12-2014
13.Een dreupel poësijpoezieGuido Gezelle10-11-2014
14.DE VLAAMSE TALE IS WONDERZOETpoezieGuido Gezelle15-09-2014
15.De ProfundispoezieGuido Gezelle29-08-2014
16.DrankpoezieGuido Gezelle01-08-2014
17.DE WERELD IS EEN ZEE poezieGuido Gezelle09-07-2014
18.AanroepingepoezieGuido Gezelle20-06-2014
19.SPREEUWEN.poezieGuido Gezelle29-05-2014
20.Ach licht en is het lot van alpoezieGuido Gezelle15-05-2014
21.Het kruispoezieGuido Gezelle18-04-2014
22.HALF APRIL poezieGuido Gezelle06-04-2014
23.Tempus edax... poezieGuido Gezelle16-02-2014
24.De macht ontvalt de mense aleer hij 't weetpoezieGuido Gezelle14-02-2014
25.Door ongebaande sneeuw te gaanpoezieGuido Gezelle11-01-2014
26. Missus est Angelus...poezieGuido Gezelle02-01-2014
27.HETE POOTJESpoezieGuido Gezelle19-12-2013
28.Gebenedijd zijt gij poezieGuido Gezelle08-12-2013
29.'t I S S T I L L EpoezieGuido Gezelle30-11-2013
30.AllerzielenpoezieGuido Gezelle01-11-2013
31.MietjepoezieGuido Gezelle30-09-2013
32.'k Zat bij nen boom te lezenpoezieGuido Gezelle28-06-2013
33.Beziet die boze kattepoezieGuido Gezelle12-06-2013
34.MEIDAG poezieGuido Gezelle07-05-2013
35.Half-aprilpoezieGuido Gezelle08-04-2013
36.De eerde doomtpoezieGuido Gezelle01-02-2013
37.'t Nieuwjaar! Och! 't Is altijd 't oudepoezieGuido Gezelle31-12-2012
38.JaargetijdepoezieGuido Gezelle02-11-2012
39.o Perenboom belaênpoezieGuido Gezelle26-09-2012
40.Gelukkig kindpoezieGuido Gezelle02-09-2012
41.Weldadig zonneweerpoezieGuido Gezelle08-03-2012
42.Tot wederzien, tot wederzienpoezieGuido Gezelle29-02-2012
43.Ik wensche u...poezieGuido Gezelle01-01-2012
44.Mijn hart is als een blomgewaspoezieGuido Gezelle13-12-2011
45.KerkhofblommenpoezieGuido Gezelle31-10-2011
46.Zo spreke en poezieGuido Gezelle17-10-2011
47.Het wezenkind van SinapoezieGuido Gezelle31-08-2011
48.Ik wense upoezieGuido Gezelle31-12-2010
49.VOL NAALDEN VLIEGT DE LUCHTpoezieGuido Gezelle25-12-2010
50.Hoe schoonepoezieGuido Gezelle08-12-2010
51.R.I.PpoezieGuido Gezelle01-11-2010
52.OneigenepoezieGuido Gezelle15-10-2010
53.'T WAS 'N WARE!poezieGuido Gezelle23-09-2010
54.PERELSpoezieGuido Gezelle15-07-2010
55.O Here maak mijn herte sterkpoezieGuido Gezelle29-06-2010
56.Gelukkig KindpoezieGuido Gezelle24-01-2010
57.Ik wens upoezieGuido Gezelle01-01-2010
58.Daar liep een dichtjepoezieGuido Gezelle11-12-2009
59. IN 'T RIET poezieGuido Gezelle30-08-2009
60.ALS DE ZIELE LUISTERTpoezieGuido Gezelle07-06-2009
61.Leu XXme siècl...!poezieGuido Gezelle05-06-2009
62.De profundispoezieGuido Gezelle05-05-2009
63.AAN DE LINDEBOOMpoezieGuido Gezelle12-04-2009
64.'K ZAL MIJ VAN TE DICHTEN ZWICHTENpoezieGuido Gezelle26-02-2009
65.De bladerloze bomenpoezieGuido Gezelle04-02-2009
66.Ik, de al oude verzenvinderpoezieGuido Gezelle02-01-2009
67.Heilige Maria die daar zijtpoezieGuido Gezelle25-12-2008
68.HEB MEELIJEN poezieGuido Gezelle14-12-2008
69.VAN DE OUDE BOOMpoezieGuido Gezelle07-12-2008
70.Het borelingskepoezieGuido Gezelle14-11-2008
71.ANTWOORDE AAN EEN VRIENDpoezieGuido Gezelle19-10-2008
72.TERUGpoezieGuido Gezelle25-09-2008
73.WIE IS ALS GOD! poezieGuido Gezelle20-09-2008
74. 'k Versta de eindeloze rouwepoezieGuido Gezelle07-09-2008
75.Het levenpoezieGuido Gezelle15-08-2008
76.DE RAMENpoezieGuido Gezelle03-08-2008
77.EEUWELINGEN poezieGuido Gezelle24-07-2008
78.WenenpoezieGuido Gezelle20-05-2008
79.'t LaatstepoezieGuido Gezelle14-05-2008
80. HALF APRILpoezieGuido Gezelle29-04-2008
81.GoevrijdagpoezieGuido Gezelle21-03-2008
82.IRREQUIETUM.... *poezieGuido Gezelle10-02-2008
83.Hoor 't is de windpoezieGuido Gezelle25-01-2008
84.Vlucht maar, vogelspoezieGuido Gezelle21-12-2007
85.OP KRUKKEN poezieGuido Gezelle18-12-2007
86.HET WINTERSPOOKpoezieGuido Gezelle15-12-2007
87.IN TE SPERAVI *poezieGuido Gezelle08-12-2007
88.DE REGENBUIEpoezieGuido Gezelle04-12-2007
89.BLOOTAKKER poezieGuido Gezelle22-11-2007
90.STERVENpoezieGuido Gezelle03-11-2007
91.HOE ZERE VALLEN ZE AFpoezieGuido Gezelle01-11-2007
92.'VADER OVERLEDEN'poezieGuido Gezelle20-10-2007
93.Z A A I D H E D E poezieGuido Gezelle13-10-2007
94.JAM SOL RECEDIT *poezieGuido Gezelle11-09-2007
95.De zwarte dorenhagen.poezieGuido Gezelle19-08-2007
96.Gij bad op ene berg alleenpoezieGuido Gezelle14-08-2007
97.Slaapt, slaapt, kindje slaaptpoezieGuido Gezelle24-07-2007
98.DE OUDE BREVIERpoezieGuido Gezelle05-06-2007
99.'T IS STILLEpoezieGuido Gezelle12-05-2007
100.‘K EN HORE U NOG NIET poezieGuido Gezelle08-04-2007
101.TRANENpoezieGuido Gezelle28-02-2007
102.WINTERSTILTEpoezieGuido Gezelle22-01-2007
103.WINTERNACHTpoezieGuido Gezelle07-01-2007
104.HEI DA LIEVE DREUPEL WATER poezieGuido Gezelle09-12-2006
105.O LIEDpoezieGuido Gezelle07-10-2006
106.RIJMRAMpoezieGuido Gezelle15-06-2006
107.DE AVONDTROMPEpoezieGuido Gezelle10-06-2006
108.MEZEN poezieGuido Gezelle01-06-2006
109.GOD GAF HET ONS poezieGuido Gezelle26-03-2006
110.TUSSEN DE TWEE *poezieGuido Gezelle05-03-2006
111.DE NAVOND KOMT ZO STILpoezieGuido Gezelle16-02-2006
112.'t IS NIEUWJAAR OVERALpoezieGuido Gezelle01-01-2006
113.Zielsgedichtjes (XLVIII)poezieGuido Gezelle15-12-2005
114.Mortis imago (een beeld van de dood)poezieGuido Gezelle30-10-2005
115.'s AvondspoezieGuido Gezelle20-09-2005
116.Gij zegt dat 't vlaams te niet zal gaanpoezieGuido Gezelle08-07-2005
117.In de blanke lonken*poezieGuido Gezelle20-06-2005
118.Heer, mijn hart is boos en schuldigpoezieGuido Gezelle29-03-2005
119.DE NACHTEGALE poezieGuido Gezelle23-02-2005
120.DE WERELD IS EEN ZEE poezieGuido Gezelle29-01-2005
121.CasselkoeienpoezieGuido Gezelle26-01-2005
122.TE BRUGGE IN DE OUDE VADERSTADpoezieGuido Gezelle15-01-2005
123.ARM HUISGEZIN poezieGuido Gezelle04-01-2005
124.WIE IS ALS GOD ! poezieGuido Gezelle24-12-2004
125.KerstnachtpoezieGuido Gezelle05-12-2004
126.N E V E L D U I S T E R N I S poezieGuido Gezelle03-12-2004
127.Mij spreekt de blomme poezieGuido Gezelle28-11-2004
128.Ego vigilabo*poezieGuido Gezelle19-11-2004
129.'T KRUISKEpoezieGuido Gezelle15-06-2004
130.JannekepoezieGuido Gezelle09-05-2004
131.De zonne zitpoezieGuido Gezelle26-03-2004
132.MoederkepoezieGuido Gezelle16-03-2004
133.HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALDpoezieGuido Gezelle07-03-2004
134.IS HONDERD JAAR GELEÊNpoezieGuido Gezelle19-02-2004
135.RUWRIJMpoezieGuido Gezelle29-01-2004
136.EENZAAM OM MIJ ALLENTWEGENpoezieGuido Gezelle25-12-2003
137.EN DURFT GIJ MIJpoezieGuido Gezelle15-12-2003
138.O VRIEND WAT SCHAADTpoezieGuido Gezelle22-11-2003
139.'S AVONDS ZIE 'K DE STERREN GERENpoezieGuido Gezelle07-11-2003
140.VOL NAALDEN VLIEGT DE LUCHTpoezieGuido Gezelle01-11-2003
141.'t L A A T S T EpoezieGuido Gezelle22-10-2003
142.HETE POOTJES poezieGuido Gezelle06-10-2003
143.O VRIJE VLAAMSE POESISpoezieGuido Gezelle30-08-2003
144.BONTE ABELEN*poezieGuido Gezelle12-07-2003
145.A B E L E N poezieGuido Gezelle11-07-2003
146.B O M E N poezieGuido Gezelle11-07-2003
147.W E D E R W I J V E N* poezieGuido Gezelle09-07-2003
148.M I E T J E poezieGuido Gezelle09-07-2003
149.TWEE HORSENpoezieGuido Gezelle07-07-2003
150.DE WILDE WINDpoezieGuido Gezelle07-07-2003
151.H E T G E R S* poezieGuido Gezelle07-07-2003
152.I N 'T R I E T poezieGuido Gezelle28-06-2003
153.HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALDpoezieGuido Gezelle08-06-2003
154.DE KONING IS GEKOMMENpoezieGuido Gezelle18-04-2003
155.O mocht ikpoezieGuido Gezelle10-04-2003
156.Gepoeft, gepaftpoezieGuido Gezelle01-04-2003
157.WELDADIG ZONNEWEER poezieGuido Gezelle23-03-2003
158.M A A G D E N G R O E NpoezieGuido Gezelle02-03-2003
159.'K ZAL MIJ VAN TE DICHTEN ZWICHTENpoezieGuido Gezelle02-02-2003
160.Zo welkom als de bie*poezieGuido Gezelle25-01-2003
161.GierzwaluwenpoezieGuido Gezelle16-01-2003
162.VERSE GRAVEN HIER EN DAARpoezieGuido Gezelle30-12-2002
163.SlaapliedpoezieGuido Gezelle25-12-2002
164.'T LIGT ALLES WEEROM WITGESNEEUWDpoezieGuido Gezelle21-12-2002
165.EENZAAM OM MIJ ALLENTWEGENpoezieGuido Gezelle30-11-2002
166.'T IS STILLEpoezieGuido Gezelle11-11-2002
167.o HEER GIJ MINT IN ONS ALLEEN poezieGuido Gezelle03-11-2002
168.Vader overledenpoezieGuido Gezelle26-10-2002
169.DICHTEN IS GEEN KUNSTEpoezieGuido Gezelle17-10-2002
170.WIT EN ZWARTpoezieGuido Gezelle11-10-2002
171.'K ZAT BIJ 'NEN BOOM TE LEZENpoezieGuido Gezelle24-09-2002
172.EGO FLOSpoezieGuido Gezelle02-09-2002
173.WEET GIJ WAAR DE WIND GEBOREN ISpoezieGuido Gezelle11-08-2002
174.DIE AVOND EN DIE ROZEpoezieGuido Gezelle03-07-2002
175.Z O M M E R poezieGuido Gezelle23-06-2002
176.O LENTEBLOMKE poezieGuido Gezelle02-05-2002
177.MezennestjepoezieGuido Gezelle17-04-2002
178.PasenpoezieGuido Gezelle30-03-2002
179.JESU WIJS EN WONDERMACHTIG poezieGuido Gezelle29-03-2002
180.‘T ER VIEL NE KEERpoezieGuido Gezelle20-03-2002
181.IK MISSE UpoezieGuido Gezelle08-03-2002
182.BOERKE NAASpoezieGuido Gezelle14-02-2002
183.Niet *(1860)poezieGuido Gezelle27-01-2002
184.God, hoe kan de mens toch boos zijn (1859)poezieGuido Gezelle23-01-2002
185.‘K BEN TEGENWOORDIG OVERROMPELD (1869) poezieGuido Gezelle05-01-2002
186.N I E U W J A A R N A C H T (1897)poezieGuido Gezelle31-12-2001
187.HET OUD JAAR IS GEKIST (01 01 1891)poezieGuido Gezelle31-12-2001
188.NIEUWJAAR (1893)poezieGuido Gezelle31-12-2001
189.VLUGGER ALS DE WIND DIE VLIEGT (1860)poezieGuido Gezelle04-12-2001
190.MIJN HERT IS ALS EEN BLOMGEWASpoezieGuido Gezelle16-11-2001
191.O 'T RUISEN VAN HET RANKE RIETpoezieGuido Gezelle24-10-2001
192.HET SCHRIJVERKEpoezieGuido Gezelle19-10-2001
193.Traagzaam trekt de witte wagenpoezieGuido Gezelle19-10-2001


start  |   rijmen  |   vragen  |   forum  |   links  |   zoek  |   contact  |   gastenboek
inhoud           snelsonnet           gedichten           netgedichten
poëzie       hartenkreten       nederlands.nl
adverteren
vrijwaring