gedichten.nl
Gebruikersnaam of e-mail:  Wachtwoord:    Registreren
start rijmen vragen forum links zoek contact gastenboek inhouddichtwoordenboek

gedichten.nl: biografie

Guido Gezelle

Guido Gezelle [Brugge  1830 – 1899]

Belgisch Nederlandstalig schrijver, een van de grote figuren van de moderne lyriek.

Opgegroeid als zoon van een tuinier  droeg hij in zich de tegenstrijdige trekken van zijn opgeruimde vader en zijn introverte, hypergevoelige en godvruchtige moeder. In 1854 werd hij priester gewijd en benoemd tot leraar aan het klein-seminarie te Roeselare, waar hij de hoogste klassen had afgemaakt (1846–1849) en waar hij de  droom had gekoesterd missionaris in Groot-Brittannië te worden. Als romanticus schiep hij als leraar een sfeer van religieus, poëtisch en Vlaams-nationaal idealisme om zich heen. Een aantal leerlingen legde hij vast voor het leven (Hugo Verriest, Eugeen van Oye, K. de Gheldere e.a.) en aan zijn optreden in het West-Vlaamse stadje Roeselare dankt de Vlaamse culturele wedergeboorte een van haar sterkste impulsen. Hij nam deel aan de neogotische beweging (J. Alberdingk Thijm) maar zijn poging een christelijke dichterschool tot stand te brengen, mislukte.

 Des te interessanter  is zijn eigen poëzie, die zich weldra van de gangbare opvattingen bevrijdde en haar karakteristieke klank vond: een spontaan en verfijnd, diep in de gewesttaal van West-Vlaanderen en in de volkse expressiemiddelen reikend spel van woord, ritme, rijm en beeld,  vaak ook psychisch gespannen en bewogen in zijn uitingen van vriendschap, zondebesef en ontmoediging. De poëzie van deze jaren is gebundeld in Kerkhofblommen (1858), Vlaemsche dichtoefeningen (1858), XXXIII Kleengedichtjes (1860), Gedichten, gezangen en gebeden (1862).

Wegens de moeilijkheden die hij met zijn anti-conventionele opvattingen als leraar  verwekte, werd Gezelle van Roeselare overgeplaatst naar Brugge, waar hij mededirecteur werd van een nieuw Engels College, dat  korte tijd bestond (1860–1861), leraar in de wijsbegeerte en onderrector aan het Seminarium Anglo-Belgicum (1861–1865), en ten slotte onderpastoor in de St.-Walburgisparochie (1865–1872). Zijn dichterlijke productiviteit nam aanzienlijk af. Daarentegen ontwikkelde hij een grote bedrijvigheid op het gebied van de volks- en oudheidkunde, de geschiedenis, de taalkunde, als  verteller in het door hem opgerichte geïllustreerde weekblad  Rond den Heerd (1865–1871) en als gedreven politiek journalist in zijn behoudsgezinde, anti-liberale weekbladen 't Jaer 30 (1864–1870) en 't Jaer 70 (1870–1872). Ook de Brugse periode eindigde met een fiasco. In opspraak gebracht in politieke polemieken, financieel gecompromitteerd, uitgeput en op de rand van een burn-out ging hij in Kortrijk als kapelaan waarnemen.

Daar herstelde hij  spoedig en vond de vroegere romanticus een harmonischer verhouding tot de wereld. In het voorjaar van 1873 hervatte hij zijn journalistieke activiteit in De Vryheid,  waarna hij vooral aan de Gazette van Kortrijk  medewerking verleende.

 Rond 1877 was zijn lyriek in haar tweede bloei getreden. De hoogtepunten lagen in de jaren 1880–1883 en 1890–1897. Zij omvat de lijvige bundels Tijdkrans (1893), Rijmsnoer (1897) en Laatste verzen (1901). Een belangrijk deel bestaat uit natuurgedichten, die een hoogtepunt van de impressionistische poëzie uitmaken. Daarnaast komen zijn diepste religieuze gedichten en mijmeringen over leven, dood en eeuwigheid voor. De uitstorting van gevoelens heeft in deze tweede periode plaatsgemaakt voor lyrische constructies en bewuster dan voorheen instrumenteert en experimenteert deze poésie pure met het woord, waardoor zij sinds meer dan een halve eeuw tot de avant-garde behoort

Hij zette zijn taalkundig en volkskundig werk  voort, o.a. in zijn eigen taalkundig tijdschrift Loquela (1881–1895), in zijn Duikalmanak(ken) (1885–1899) en in Biekorf (1890–). Hij publiceerde zijn meesterlijke vertaling van Longfellows Hiawatha (1886). Zijn aanzien steeg inmiddels in West-Vlaanderen, waar hij ‘Heer ende meester’ werd genoemd, en ook daarbuiten. In april 1899 keerde hij naar Brugge terug als rector van het aristocratische klooster van kanunnikessen, het English Convent. Hij overleed er in november.

Brugge heeft voor Gezelle een standbeeld opgericht (1930) en zijn geboortehuis is sinds 1926 ingericht als Gezellemuseum.


Inzendingen van deze schrijver

Titel Tabblad Schrijver Datum
1.Pasen, PasenpoezieGuido Gezelle01-04-2018
2.o Vrijdag, die de mens gemaaktpoezieGuido Gezelle30-03-2018
3.'T LAATSTEpoezieGuido Gezelle12-01-2018
4.Ach hemellawerkepoezieGuido Gezelle31-12-2017
5.Hoe zoet is 't tussen broederen twee te wandelenpoezieGuido Gezelle06-12-2017
6.WINTERMUGGENpoezieGuido Gezelle21-11-2017
7.Schuldeloos blommeke liefpoezieGuido Gezelle15-11-2017
8.DE NAVOND KOMT ZO STILpoezieGuido Gezelle28-09-2017
9.HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALDpoezieGuido Gezelle13-06-2017
10.Brand los, mijn hertpoezieGuido Gezelle25-05-2017
11.De koning is gekommen!poezieGuido Gezelle27-04-2017
12.DUIVEN poezieGuido Gezelle17-04-2017
13.‘k Hore tuitend' hoornenpoezieGuido Gezelle17-03-2017
14.WIEROOK poezieGuido Gezelle19-10-2016
15.DE WILDE WIND poezieGuido Gezelle02-10-2016
16.V U I S T R E C H T poezieGuido Gezelle28-05-2016
17.MeidagpoezieGuido Gezelle10-05-2016
18.TERUGpoezieGuido Gezelle24-04-2016
19.DE WAGEN DES TIJDS poezieGuido Gezelle04-04-2016
20.CanteclaarpoezieGuido Gezelle22-12-2015
21.PEREN poezieGuido Gezelle12-10-2015
22.Maak pompen van kanonspoezieGuido Gezelle06-09-2015
23.HEBT GIJ TINELpoezieGuido Gezelle13-02-2015
24.Slapende bottenpoezieGuido Gezelle03-01-2015
25.‘t Viel water nu genoeg, of nooit!poezieGuido Gezelle07-12-2014
26.Een dreupel poësijpoezieGuido Gezelle10-11-2014
27.DE VLAAMSE TALE IS WONDERZOETpoezieGuido Gezelle15-09-2014
28.De ProfundispoezieGuido Gezelle29-08-2014
29.DrankpoezieGuido Gezelle01-08-2014
30.DE WERELD IS EEN ZEE poezieGuido Gezelle09-07-2014
31.AanroepingepoezieGuido Gezelle20-06-2014
32.SPREEUWEN.poezieGuido Gezelle29-05-2014
33.Ach licht en is het lot van alpoezieGuido Gezelle15-05-2014
34.Het kruispoezieGuido Gezelle18-04-2014
35.HALF APRIL poezieGuido Gezelle06-04-2014
36.Tempus edax... poezieGuido Gezelle16-02-2014
37.De macht ontvalt de mense aleer hij 't weetpoezieGuido Gezelle14-02-2014
38.Door ongebaande sneeuw te gaanpoezieGuido Gezelle11-01-2014
39. Missus est Angelus...poezieGuido Gezelle02-01-2014
40.HETE POOTJESpoezieGuido Gezelle19-12-2013
41.Gebenedijd zijt gij poezieGuido Gezelle08-12-2013
42.'t I S S T I L L EpoezieGuido Gezelle30-11-2013
43.AllerzielenpoezieGuido Gezelle01-11-2013
44.MietjepoezieGuido Gezelle30-09-2013
45.'k Zat bij nen boom te lezenpoezieGuido Gezelle28-06-2013
46.Beziet die boze kattepoezieGuido Gezelle12-06-2013
47.MEIDAG poezieGuido Gezelle07-05-2013
48.Half-aprilpoezieGuido Gezelle08-04-2013
49.De eerde doomtpoezieGuido Gezelle01-02-2013
50.'t Nieuwjaar! Och! 't Is altijd 't oudepoezieGuido Gezelle31-12-2012
51.JaargetijdepoezieGuido Gezelle02-11-2012
52.o Perenboom belaênpoezieGuido Gezelle26-09-2012
53.Gelukkig kindpoezieGuido Gezelle02-09-2012
54.Weldadig zonneweerpoezieGuido Gezelle08-03-2012
55.Tot wederzien, tot wederzienpoezieGuido Gezelle29-02-2012
56.Ik wensche u...poezieGuido Gezelle01-01-2012
57.Mijn hart is als een blomgewaspoezieGuido Gezelle13-12-2011
58.KerkhofblommenpoezieGuido Gezelle31-10-2011
59.Zo spreke en poezieGuido Gezelle17-10-2011
60.Het wezenkind van SinapoezieGuido Gezelle31-08-2011
61.Ik wense upoezieGuido Gezelle31-12-2010
62.VOL NAALDEN VLIEGT DE LUCHTpoezieGuido Gezelle25-12-2010
63.Hoe schoonepoezieGuido Gezelle08-12-2010
64.R.I.PpoezieGuido Gezelle01-11-2010
65.OneigenepoezieGuido Gezelle15-10-2010
66.'T WAS 'N WARE!poezieGuido Gezelle23-09-2010
67.PERELSpoezieGuido Gezelle15-07-2010
68.O Here maak mijn herte sterkpoezieGuido Gezelle29-06-2010
69.Gelukkig KindpoezieGuido Gezelle24-01-2010
70.Ik wens upoezieGuido Gezelle01-01-2010
71.Daar liep een dichtjepoezieGuido Gezelle11-12-2009
72. IN 'T RIET poezieGuido Gezelle30-08-2009
73.ALS DE ZIELE LUISTERTpoezieGuido Gezelle07-06-2009
74.Leu XXme siècl...!poezieGuido Gezelle05-06-2009
75.De profundispoezieGuido Gezelle05-05-2009
76.AAN DE LINDEBOOMpoezieGuido Gezelle12-04-2009
77.'K ZAL MIJ VAN TE DICHTEN ZWICHTENpoezieGuido Gezelle26-02-2009
78.De bladerloze bomenpoezieGuido Gezelle04-02-2009
79.Ik, de al oude verzenvinderpoezieGuido Gezelle02-01-2009
80.Heilige Maria die daar zijtpoezieGuido Gezelle25-12-2008
81.HEB MEELIJEN poezieGuido Gezelle14-12-2008
82.VAN DE OUDE BOOMpoezieGuido Gezelle07-12-2008
83.Het borelingskepoezieGuido Gezelle14-11-2008
84.ANTWOORDE AAN EEN VRIENDpoezieGuido Gezelle19-10-2008
85.TERUGpoezieGuido Gezelle25-09-2008
86.WIE IS ALS GOD! poezieGuido Gezelle20-09-2008
87. 'k Versta de eindeloze rouwepoezieGuido Gezelle07-09-2008
88.Het levenpoezieGuido Gezelle15-08-2008
89.DE RAMENpoezieGuido Gezelle03-08-2008
90.EEUWELINGEN poezieGuido Gezelle24-07-2008
91.WenenpoezieGuido Gezelle20-05-2008
92.'t LaatstepoezieGuido Gezelle14-05-2008
93. HALF APRILpoezieGuido Gezelle29-04-2008
94.GoevrijdagpoezieGuido Gezelle21-03-2008
95.IRREQUIETUM.... *poezieGuido Gezelle10-02-2008
96.Hoor 't is de windpoezieGuido Gezelle25-01-2008
97.Vlucht maar, vogelspoezieGuido Gezelle21-12-2007
98.OP KRUKKEN poezieGuido Gezelle18-12-2007
99.HET WINTERSPOOKpoezieGuido Gezelle15-12-2007
100.IN TE SPERAVI *poezieGuido Gezelle08-12-2007
101.DE REGENBUIEpoezieGuido Gezelle04-12-2007
102.BLOOTAKKER poezieGuido Gezelle22-11-2007
103.STERVENpoezieGuido Gezelle03-11-2007
104.HOE ZERE VALLEN ZE AFpoezieGuido Gezelle01-11-2007
105.'VADER OVERLEDEN'poezieGuido Gezelle20-10-2007
106.Z A A I D H E D E poezieGuido Gezelle13-10-2007
107.JAM SOL RECEDIT *poezieGuido Gezelle11-09-2007
108.De zwarte dorenhagen.poezieGuido Gezelle19-08-2007
109.Gij bad op ene berg alleenpoezieGuido Gezelle14-08-2007
110.Slaapt, slaapt, kindje slaaptpoezieGuido Gezelle24-07-2007
111.DE OUDE BREVIERpoezieGuido Gezelle05-06-2007
112.'T IS STILLEpoezieGuido Gezelle12-05-2007
113.‘K EN HORE U NOG NIET poezieGuido Gezelle08-04-2007
114.TRANENpoezieGuido Gezelle28-02-2007
115.WINTERSTILTEpoezieGuido Gezelle22-01-2007
116.WINTERNACHTpoezieGuido Gezelle07-01-2007
117.HEI DA LIEVE DREUPEL WATER poezieGuido Gezelle09-12-2006
118.O LIEDpoezieGuido Gezelle07-10-2006
119.RIJMRAMpoezieGuido Gezelle15-06-2006
120.DE AVONDTROMPEpoezieGuido Gezelle10-06-2006
121.MEZEN poezieGuido Gezelle01-06-2006
122.GOD GAF HET ONS poezieGuido Gezelle26-03-2006
123.TUSSEN DE TWEE *poezieGuido Gezelle05-03-2006
124.DE NAVOND KOMT ZO STILpoezieGuido Gezelle16-02-2006
125.'t IS NIEUWJAAR OVERALpoezieGuido Gezelle01-01-2006
126.Zielsgedichtjes (XLVIII)poezieGuido Gezelle15-12-2005
127.Mortis imago (een beeld van de dood)poezieGuido Gezelle30-10-2005
128.'s AvondspoezieGuido Gezelle20-09-2005
129.Gij zegt dat 't vlaams te niet zal gaanpoezieGuido Gezelle08-07-2005
130.In de blanke lonken*poezieGuido Gezelle20-06-2005
131.Heer, mijn hart is boos en schuldigpoezieGuido Gezelle29-03-2005
132.DE NACHTEGALE poezieGuido Gezelle23-02-2005
133.DE WERELD IS EEN ZEE poezieGuido Gezelle29-01-2005
134.CasselkoeienpoezieGuido Gezelle26-01-2005
135.TE BRUGGE IN DE OUDE VADERSTADpoezieGuido Gezelle15-01-2005
136.ARM HUISGEZIN poezieGuido Gezelle04-01-2005
137.WIE IS ALS GOD ! poezieGuido Gezelle24-12-2004
138.KerstnachtpoezieGuido Gezelle05-12-2004
139.N E V E L D U I S T E R N I S poezieGuido Gezelle03-12-2004
140.Mij spreekt de blomme poezieGuido Gezelle28-11-2004
141.Ego vigilabo*poezieGuido Gezelle19-11-2004
142.'T KRUISKEpoezieGuido Gezelle15-06-2004
143.JannekepoezieGuido Gezelle09-05-2004
144.De zonne zitpoezieGuido Gezelle26-03-2004
145.MoederkepoezieGuido Gezelle16-03-2004
146.HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALDpoezieGuido Gezelle07-03-2004
147.IS HONDERD JAAR GELEÊNpoezieGuido Gezelle19-02-2004
148.RUWRIJMpoezieGuido Gezelle29-01-2004
149.EENZAAM OM MIJ ALLENTWEGENpoezieGuido Gezelle25-12-2003
150.EN DURFT GIJ MIJpoezieGuido Gezelle15-12-2003
151.O VRIEND WAT SCHAADTpoezieGuido Gezelle22-11-2003
152.'S AVONDS ZIE 'K DE STERREN GERENpoezieGuido Gezelle07-11-2003
153.VOL NAALDEN VLIEGT DE LUCHTpoezieGuido Gezelle01-11-2003
154.'t L A A T S T EpoezieGuido Gezelle22-10-2003
155.HETE POOTJES poezieGuido Gezelle06-10-2003
156.O VRIJE VLAAMSE POESISpoezieGuido Gezelle30-08-2003
157.BONTE ABELEN*poezieGuido Gezelle12-07-2003
158.A B E L E N poezieGuido Gezelle11-07-2003
159.B O M E N poezieGuido Gezelle11-07-2003
160.W E D E R W I J V E N* poezieGuido Gezelle09-07-2003
161.M I E T J E poezieGuido Gezelle09-07-2003
162.TWEE HORSENpoezieGuido Gezelle07-07-2003
163.DE WILDE WINDpoezieGuido Gezelle07-07-2003
164.H E T G E R S* poezieGuido Gezelle07-07-2003
165.I N 'T R I E T poezieGuido Gezelle28-06-2003
166.HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALDpoezieGuido Gezelle08-06-2003
167.O mocht ikpoezieGuido Gezelle10-04-2003
168.Gepoeft, gepaftpoezieGuido Gezelle01-04-2003
169.WELDADIG ZONNEWEER poezieGuido Gezelle23-03-2003
170.M A A G D E N G R O E NpoezieGuido Gezelle02-03-2003
171.'K ZAL MIJ VAN TE DICHTEN ZWICHTENpoezieGuido Gezelle02-02-2003
172.Zo welkom als de bie*poezieGuido Gezelle25-01-2003
173.GierzwaluwenpoezieGuido Gezelle16-01-2003
174.VERSE GRAVEN HIER EN DAARpoezieGuido Gezelle30-12-2002
175.SlaapliedpoezieGuido Gezelle25-12-2002
176.'T LIGT ALLES WEEROM WITGESNEEUWDpoezieGuido Gezelle21-12-2002
177.EENZAAM OM MIJ ALLENTWEGENpoezieGuido Gezelle30-11-2002
178.'T IS STILLEpoezieGuido Gezelle11-11-2002
179.o HEER GIJ MINT IN ONS ALLEEN poezieGuido Gezelle03-11-2002
180.Vader overledenpoezieGuido Gezelle26-10-2002
181.DICHTEN IS GEEN KUNSTEpoezieGuido Gezelle17-10-2002
182.WIT EN ZWARTpoezieGuido Gezelle11-10-2002
183.'K ZAT BIJ 'NEN BOOM TE LEZENpoezieGuido Gezelle24-09-2002
184.EGO FLOSpoezieGuido Gezelle02-09-2002
185.WEET GIJ WAAR DE WIND GEBOREN ISpoezieGuido Gezelle11-08-2002
186.DIE AVOND EN DIE ROZEpoezieGuido Gezelle03-07-2002
187.Z O M M E R poezieGuido Gezelle23-06-2002
188.O LENTEBLOMKE poezieGuido Gezelle02-05-2002
189.MezennestjepoezieGuido Gezelle17-04-2002
190.PasenpoezieGuido Gezelle30-03-2002
191.JESU WIJS EN WONDERMACHTIG poezieGuido Gezelle29-03-2002
192.‘T ER VIEL NE KEERpoezieGuido Gezelle20-03-2002
193.IK MISSE UpoezieGuido Gezelle08-03-2002
194.BOERKE NAASpoezieGuido Gezelle14-02-2002
195.Niet *(1860)poezieGuido Gezelle27-01-2002
196.God, hoe kan de mens toch boos zijn (1859)poezieGuido Gezelle23-01-2002
197.‘K BEN TEGENWOORDIG OVERROMPELD (1869) poezieGuido Gezelle05-01-2002
198.N I E U W J A A R N A C H T (1897)poezieGuido Gezelle31-12-2001
199.HET OUD JAAR IS GEKIST (01 01 1891)poezieGuido Gezelle31-12-2001
200.NIEUWJAAR (1893)poezieGuido Gezelle31-12-2001
201.VLUGGER ALS DE WIND DIE VLIEGT (1860)poezieGuido Gezelle04-12-2001
202.MIJN HERT IS ALS EEN BLOMGEWASpoezieGuido Gezelle16-11-2001
203.O 'T RUISEN VAN HET RANKE RIETpoezieGuido Gezelle24-10-2001
204.HET SCHRIJVERKEpoezieGuido Gezelle19-10-2001
205.Traagzaam trekt de witte wagenpoezieGuido Gezelle19-10-2001


start  |   rijmen  |   vragen  |   forum  |   links  |   zoek  |   contact  |   gastenboek
inhoud           snelsonnet           gedichten           netgedichten
poëzie       hartenkreten       nederlands.nl
adverteren
vrijwaring