gedichten.nl
Gebruikersnaam of e-mail:  Wachtwoord:    Registreren
start rijmen vragen forum links zoek contact gastenboek inhouddichtwoordenboek

gedichten.nl: biografie

Guido Gezelle

Guido Gezelle [Brugge  1830 – 1899]

Belgisch Nederlandstalig schrijver, een van de grote figuren van de moderne lyriek.

Opgegroeid als zoon van een tuinier  droeg hij in zich de tegenstrijdige trekken van zijn opgeruimde vader en zijn introverte, hypergevoelige en godvruchtige moeder. In 1854 werd hij priester gewijd en benoemd tot leraar aan het klein-seminarie te Roeselare, waar hij de hoogste klassen had afgemaakt (1846–1849) en waar hij de  droom had gekoesterd missionaris in Groot-Brittannië te worden. Als romanticus schiep hij als leraar een sfeer van religieus, poëtisch en Vlaams-nationaal idealisme om zich heen. Een aantal leerlingen legde hij vast voor het leven (Hugo Verriest, Eugeen van Oye, K. de Gheldere e.a.) en aan zijn optreden in het West-Vlaamse stadje Roeselare dankt de Vlaamse culturele wedergeboorte een van haar sterkste impulsen. Hij nam deel aan de neogotische beweging (J. Alberdingk Thijm) maar zijn poging een christelijke dichterschool tot stand te brengen, mislukte.

 Des te interessanter  is zijn eigen poëzie, die zich weldra van de gangbare opvattingen bevrijdde en haar karakteristieke klank vond: een spontaan en verfijnd, diep in de gewesttaal van West-Vlaanderen en in de volkse expressiemiddelen reikend spel van woord, ritme, rijm en beeld,  vaak ook psychisch gespannen en bewogen in zijn uitingen van vriendschap, zondebesef en ontmoediging. De poëzie van deze jaren is gebundeld in Kerkhofblommen (1858), Vlaemsche dichtoefeningen (1858), XXXIII Kleengedichtjes (1860), Gedichten, gezangen en gebeden (1862).

Wegens de moeilijkheden die hij met zijn anti-conventionele opvattingen als leraar  verwekte, werd Gezelle van Roeselare overgeplaatst naar Brugge, waar hij mededirecteur werd van een nieuw Engels College, dat  korte tijd bestond (1860–1861), leraar in de wijsbegeerte en onderrector aan het Seminarium Anglo-Belgicum (1861–1865), en ten slotte onderpastoor in de St.-Walburgisparochie (1865–1872). Zijn dichterlijke productiviteit nam aanzienlijk af. Daarentegen ontwikkelde hij een grote bedrijvigheid op het gebied van de volks- en oudheidkunde, de geschiedenis, de taalkunde, als  verteller in het door hem opgerichte geïllustreerde weekblad  Rond den Heerd (1865–1871) en als gedreven politiek journalist in zijn behoudsgezinde, anti-liberale weekbladen 't Jaer 30 (1864–1870) en 't Jaer 70 (1870–1872). Ook de Brugse periode eindigde met een fiasco. In opspraak gebracht in politieke polemieken, financieel gecompromitteerd, uitgeput en op de rand van een burn-out ging hij in Kortrijk als kapelaan waarnemen.

Daar herstelde hij  spoedig en vond de vroegere romanticus een harmonischer verhouding tot de wereld. In het voorjaar van 1873 hervatte hij zijn journalistieke activiteit in De Vryheid,  waarna hij vooral aan de Gazette van Kortrijk  medewerking verleende.

 Rond 1877 was zijn lyriek in haar tweede bloei getreden. De hoogtepunten lagen in de jaren 1880–1883 en 1890–1897. Zij omvat de lijvige bundels Tijdkrans (1893), Rijmsnoer (1897) en Laatste verzen (1901). Een belangrijk deel bestaat uit natuurgedichten, die een hoogtepunt van de impressionistische poëzie uitmaken. Daarnaast komen zijn diepste religieuze gedichten en mijmeringen over leven, dood en eeuwigheid voor. De uitstorting van gevoelens heeft in deze tweede periode plaatsgemaakt voor lyrische constructies en bewuster dan voorheen instrumenteert en experimenteert deze poésie pure met het woord, waardoor zij sinds meer dan een halve eeuw tot de avant-garde behoort

Hij zette zijn taalkundig en volkskundig werk  voort, o.a. in zijn eigen taalkundig tijdschrift Loquela (1881–1895), in zijn Duikalmanak(ken) (1885–1899) en in Biekorf (1890–). Hij publiceerde zijn meesterlijke vertaling van Longfellows Hiawatha (1886). Zijn aanzien steeg inmiddels in West-Vlaanderen, waar hij ‘Heer ende meester’ werd genoemd, en ook daarbuiten. In april 1899 keerde hij naar Brugge terug als rector van het aristocratische klooster van kanunnikessen, het English Convent. Hij overleed er in november.

Brugge heeft voor Gezelle een standbeeld opgericht (1930) en zijn geboortehuis is sinds 1926 ingericht als Gezellemuseum.


Inzendingen van deze schrijver

Titel Tabblad Schrijver Datum
1.DE NAVOND KOMT ZO STILpoezieGuido Gezelle28-09-2017
2.HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALDpoezieGuido Gezelle13-06-2017
3.Brand los, mijn hertpoezieGuido Gezelle25-05-2017
4.De koning is gekommen!poezieGuido Gezelle27-04-2017
5.DUIVEN poezieGuido Gezelle17-04-2017
6.‘k Hore tuitend' hoornenpoezieGuido Gezelle17-03-2017
7.WIEROOK poezieGuido Gezelle19-10-2016
8.DE WILDE WIND poezieGuido Gezelle02-10-2016
9.V U I S T R E C H T poezieGuido Gezelle28-05-2016
10.MeidagpoezieGuido Gezelle10-05-2016
11.TERUGpoezieGuido Gezelle24-04-2016
12.DE WAGEN DES TIJDS poezieGuido Gezelle04-04-2016
13.CanteclaarpoezieGuido Gezelle22-12-2015
14.PEREN poezieGuido Gezelle12-10-2015
15.Maak pompen van kanonspoezieGuido Gezelle06-09-2015
16.HEBT GIJ TINELpoezieGuido Gezelle13-02-2015
17.Slapende bottenpoezieGuido Gezelle03-01-2015
18.‘t Viel water nu genoeg, of nooit!poezieGuido Gezelle07-12-2014
19.Een dreupel poësijpoezieGuido Gezelle10-11-2014
20.DE VLAAMSE TALE IS WONDERZOETpoezieGuido Gezelle15-09-2014
21.De ProfundispoezieGuido Gezelle29-08-2014
22.DrankpoezieGuido Gezelle01-08-2014
23.DE WERELD IS EEN ZEE poezieGuido Gezelle09-07-2014
24.AanroepingepoezieGuido Gezelle20-06-2014
25.SPREEUWEN.poezieGuido Gezelle29-05-2014
26.Ach licht en is het lot van alpoezieGuido Gezelle15-05-2014
27.Het kruispoezieGuido Gezelle18-04-2014
28.HALF APRIL poezieGuido Gezelle06-04-2014
29.Tempus edax... poezieGuido Gezelle16-02-2014
30.De macht ontvalt de mense aleer hij 't weetpoezieGuido Gezelle14-02-2014
31.Door ongebaande sneeuw te gaanpoezieGuido Gezelle11-01-2014
32. Missus est Angelus...poezieGuido Gezelle02-01-2014
33.HETE POOTJESpoezieGuido Gezelle19-12-2013
34.Gebenedijd zijt gij poezieGuido Gezelle08-12-2013
35.'t I S S T I L L EpoezieGuido Gezelle30-11-2013
36.AllerzielenpoezieGuido Gezelle01-11-2013
37.MietjepoezieGuido Gezelle30-09-2013
38.'k Zat bij nen boom te lezenpoezieGuido Gezelle28-06-2013
39.Beziet die boze kattepoezieGuido Gezelle12-06-2013
40.MEIDAG poezieGuido Gezelle07-05-2013
41.Half-aprilpoezieGuido Gezelle08-04-2013
42.De eerde doomtpoezieGuido Gezelle01-02-2013
43.'t Nieuwjaar! Och! 't Is altijd 't oudepoezieGuido Gezelle31-12-2012
44.JaargetijdepoezieGuido Gezelle02-11-2012
45.o Perenboom belaênpoezieGuido Gezelle26-09-2012
46.Gelukkig kindpoezieGuido Gezelle02-09-2012
47.Weldadig zonneweerpoezieGuido Gezelle08-03-2012
48.Tot wederzien, tot wederzienpoezieGuido Gezelle29-02-2012
49.Ik wensche u...poezieGuido Gezelle01-01-2012
50.Mijn hart is als een blomgewaspoezieGuido Gezelle13-12-2011
51.KerkhofblommenpoezieGuido Gezelle31-10-2011
52.Zo spreke en poezieGuido Gezelle17-10-2011
53.Het wezenkind van SinapoezieGuido Gezelle31-08-2011
54.Ik wense upoezieGuido Gezelle31-12-2010
55.VOL NAALDEN VLIEGT DE LUCHTpoezieGuido Gezelle25-12-2010
56.Hoe schoonepoezieGuido Gezelle08-12-2010
57.R.I.PpoezieGuido Gezelle01-11-2010
58.OneigenepoezieGuido Gezelle15-10-2010
59.'T WAS 'N WARE!poezieGuido Gezelle23-09-2010
60.PERELSpoezieGuido Gezelle15-07-2010
61.O Here maak mijn herte sterkpoezieGuido Gezelle29-06-2010
62.Gelukkig KindpoezieGuido Gezelle24-01-2010
63.Ik wens upoezieGuido Gezelle01-01-2010
64.Daar liep een dichtjepoezieGuido Gezelle11-12-2009
65. IN 'T RIET poezieGuido Gezelle30-08-2009
66.ALS DE ZIELE LUISTERTpoezieGuido Gezelle07-06-2009
67.Leu XXme siècl...!poezieGuido Gezelle05-06-2009
68.De profundispoezieGuido Gezelle05-05-2009
69.AAN DE LINDEBOOMpoezieGuido Gezelle12-04-2009
70.'K ZAL MIJ VAN TE DICHTEN ZWICHTENpoezieGuido Gezelle26-02-2009
71.De bladerloze bomenpoezieGuido Gezelle04-02-2009
72.Ik, de al oude verzenvinderpoezieGuido Gezelle02-01-2009
73.Heilige Maria die daar zijtpoezieGuido Gezelle25-12-2008
74.HEB MEELIJEN poezieGuido Gezelle14-12-2008
75.VAN DE OUDE BOOMpoezieGuido Gezelle07-12-2008
76.Het borelingskepoezieGuido Gezelle14-11-2008
77.ANTWOORDE AAN EEN VRIENDpoezieGuido Gezelle19-10-2008
78.TERUGpoezieGuido Gezelle25-09-2008
79.WIE IS ALS GOD! poezieGuido Gezelle20-09-2008
80. 'k Versta de eindeloze rouwepoezieGuido Gezelle07-09-2008
81.Het levenpoezieGuido Gezelle15-08-2008
82.DE RAMENpoezieGuido Gezelle03-08-2008
83.EEUWELINGEN poezieGuido Gezelle24-07-2008
84.WenenpoezieGuido Gezelle20-05-2008
85.'t LaatstepoezieGuido Gezelle14-05-2008
86. HALF APRILpoezieGuido Gezelle29-04-2008
87.GoevrijdagpoezieGuido Gezelle21-03-2008
88.IRREQUIETUM.... *poezieGuido Gezelle10-02-2008
89.Hoor 't is de windpoezieGuido Gezelle25-01-2008
90.Vlucht maar, vogelspoezieGuido Gezelle21-12-2007
91.OP KRUKKEN poezieGuido Gezelle18-12-2007
92.HET WINTERSPOOKpoezieGuido Gezelle15-12-2007
93.IN TE SPERAVI *poezieGuido Gezelle08-12-2007
94.DE REGENBUIEpoezieGuido Gezelle04-12-2007
95.BLOOTAKKER poezieGuido Gezelle22-11-2007
96.STERVENpoezieGuido Gezelle03-11-2007
97.HOE ZERE VALLEN ZE AFpoezieGuido Gezelle01-11-2007
98.'VADER OVERLEDEN'poezieGuido Gezelle20-10-2007
99.Z A A I D H E D E poezieGuido Gezelle13-10-2007
100.JAM SOL RECEDIT *poezieGuido Gezelle11-09-2007
101.De zwarte dorenhagen.poezieGuido Gezelle19-08-2007
102.Gij bad op ene berg alleenpoezieGuido Gezelle14-08-2007
103.Slaapt, slaapt, kindje slaaptpoezieGuido Gezelle24-07-2007
104.DE OUDE BREVIERpoezieGuido Gezelle05-06-2007
105.'T IS STILLEpoezieGuido Gezelle12-05-2007
106.‘K EN HORE U NOG NIET poezieGuido Gezelle08-04-2007
107.TRANENpoezieGuido Gezelle28-02-2007
108.WINTERSTILTEpoezieGuido Gezelle22-01-2007
109.WINTERNACHTpoezieGuido Gezelle07-01-2007
110.HEI DA LIEVE DREUPEL WATER poezieGuido Gezelle09-12-2006
111.O LIEDpoezieGuido Gezelle07-10-2006
112.RIJMRAMpoezieGuido Gezelle15-06-2006
113.DE AVONDTROMPEpoezieGuido Gezelle10-06-2006
114.MEZEN poezieGuido Gezelle01-06-2006
115.GOD GAF HET ONS poezieGuido Gezelle26-03-2006
116.TUSSEN DE TWEE *poezieGuido Gezelle05-03-2006
117.DE NAVOND KOMT ZO STILpoezieGuido Gezelle16-02-2006
118.'t IS NIEUWJAAR OVERALpoezieGuido Gezelle01-01-2006
119.Zielsgedichtjes (XLVIII)poezieGuido Gezelle15-12-2005
120.Mortis imago (een beeld van de dood)poezieGuido Gezelle30-10-2005
121.'s AvondspoezieGuido Gezelle20-09-2005
122.Gij zegt dat 't vlaams te niet zal gaanpoezieGuido Gezelle08-07-2005
123.In de blanke lonken*poezieGuido Gezelle20-06-2005
124.Heer, mijn hart is boos en schuldigpoezieGuido Gezelle29-03-2005
125.DE NACHTEGALE poezieGuido Gezelle23-02-2005
126.DE WERELD IS EEN ZEE poezieGuido Gezelle29-01-2005
127.CasselkoeienpoezieGuido Gezelle26-01-2005
128.TE BRUGGE IN DE OUDE VADERSTADpoezieGuido Gezelle15-01-2005
129.ARM HUISGEZIN poezieGuido Gezelle04-01-2005
130.WIE IS ALS GOD ! poezieGuido Gezelle24-12-2004
131.KerstnachtpoezieGuido Gezelle05-12-2004
132.N E V E L D U I S T E R N I S poezieGuido Gezelle03-12-2004
133.Mij spreekt de blomme poezieGuido Gezelle28-11-2004
134.Ego vigilabo*poezieGuido Gezelle19-11-2004
135.'T KRUISKEpoezieGuido Gezelle15-06-2004
136.JannekepoezieGuido Gezelle09-05-2004
137.De zonne zitpoezieGuido Gezelle26-03-2004
138.MoederkepoezieGuido Gezelle16-03-2004
139.HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALDpoezieGuido Gezelle07-03-2004
140.IS HONDERD JAAR GELEÊNpoezieGuido Gezelle19-02-2004
141.RUWRIJMpoezieGuido Gezelle29-01-2004
142.EENZAAM OM MIJ ALLENTWEGENpoezieGuido Gezelle25-12-2003
143.EN DURFT GIJ MIJpoezieGuido Gezelle15-12-2003
144.O VRIEND WAT SCHAADTpoezieGuido Gezelle22-11-2003
145.'S AVONDS ZIE 'K DE STERREN GERENpoezieGuido Gezelle07-11-2003
146.VOL NAALDEN VLIEGT DE LUCHTpoezieGuido Gezelle01-11-2003
147.'t L A A T S T EpoezieGuido Gezelle22-10-2003
148.HETE POOTJES poezieGuido Gezelle06-10-2003
149.O VRIJE VLAAMSE POESISpoezieGuido Gezelle30-08-2003
150.BONTE ABELEN*poezieGuido Gezelle12-07-2003
151.A B E L E N poezieGuido Gezelle11-07-2003
152.B O M E N poezieGuido Gezelle11-07-2003
153.W E D E R W I J V E N* poezieGuido Gezelle09-07-2003
154.M I E T J E poezieGuido Gezelle09-07-2003
155.TWEE HORSENpoezieGuido Gezelle07-07-2003
156.DE WILDE WINDpoezieGuido Gezelle07-07-2003
157.H E T G E R S* poezieGuido Gezelle07-07-2003
158.I N 'T R I E T poezieGuido Gezelle28-06-2003
159.HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALDpoezieGuido Gezelle08-06-2003
160.O mocht ikpoezieGuido Gezelle10-04-2003
161.Gepoeft, gepaftpoezieGuido Gezelle01-04-2003
162.WELDADIG ZONNEWEER poezieGuido Gezelle23-03-2003
163.M A A G D E N G R O E NpoezieGuido Gezelle02-03-2003
164.'K ZAL MIJ VAN TE DICHTEN ZWICHTENpoezieGuido Gezelle02-02-2003
165.Zo welkom als de bie*poezieGuido Gezelle25-01-2003
166.GierzwaluwenpoezieGuido Gezelle16-01-2003
167.VERSE GRAVEN HIER EN DAARpoezieGuido Gezelle30-12-2002
168.SlaapliedpoezieGuido Gezelle25-12-2002
169.'T LIGT ALLES WEEROM WITGESNEEUWDpoezieGuido Gezelle21-12-2002
170.EENZAAM OM MIJ ALLENTWEGENpoezieGuido Gezelle30-11-2002
171.'T IS STILLEpoezieGuido Gezelle11-11-2002
172.o HEER GIJ MINT IN ONS ALLEEN poezieGuido Gezelle03-11-2002
173.Vader overledenpoezieGuido Gezelle26-10-2002
174.DICHTEN IS GEEN KUNSTEpoezieGuido Gezelle17-10-2002
175.WIT EN ZWARTpoezieGuido Gezelle11-10-2002
176.'K ZAT BIJ 'NEN BOOM TE LEZENpoezieGuido Gezelle24-09-2002
177.EGO FLOSpoezieGuido Gezelle02-09-2002
178.WEET GIJ WAAR DE WIND GEBOREN ISpoezieGuido Gezelle11-08-2002
179.DIE AVOND EN DIE ROZEpoezieGuido Gezelle03-07-2002
180.Z O M M E R poezieGuido Gezelle23-06-2002
181.O LENTEBLOMKE poezieGuido Gezelle02-05-2002
182.MezennestjepoezieGuido Gezelle17-04-2002
183.PasenpoezieGuido Gezelle30-03-2002
184.JESU WIJS EN WONDERMACHTIG poezieGuido Gezelle29-03-2002
185.‘T ER VIEL NE KEERpoezieGuido Gezelle20-03-2002
186.IK MISSE UpoezieGuido Gezelle08-03-2002
187.BOERKE NAASpoezieGuido Gezelle14-02-2002
188.Niet *(1860)poezieGuido Gezelle27-01-2002
189.God, hoe kan de mens toch boos zijn (1859)poezieGuido Gezelle23-01-2002
190.‘K BEN TEGENWOORDIG OVERROMPELD (1869) poezieGuido Gezelle05-01-2002
191.N I E U W J A A R N A C H T (1897)poezieGuido Gezelle31-12-2001
192.HET OUD JAAR IS GEKIST (01 01 1891)poezieGuido Gezelle31-12-2001
193.NIEUWJAAR (1893)poezieGuido Gezelle31-12-2001
194.VLUGGER ALS DE WIND DIE VLIEGT (1860)poezieGuido Gezelle04-12-2001
195.MIJN HERT IS ALS EEN BLOMGEWASpoezieGuido Gezelle16-11-2001
196.O 'T RUISEN VAN HET RANKE RIETpoezieGuido Gezelle24-10-2001
197.HET SCHRIJVERKEpoezieGuido Gezelle19-10-2001
198.Traagzaam trekt de witte wagenpoezieGuido Gezelle19-10-2001


start  |   rijmen  |   vragen  |   forum  |   links  |   zoek  |   contact  |   gastenboek
inhoud           snelsonnet           gedichten           netgedichten
poëzie       hartenkreten       nederlands.nl
adverteren
vrijwaring