gedichten.nl
Gebruikersnaam of e-mail:  Wachtwoord:    Registreren
start rijmen vragen forum links zoek contact gastenboek inhouddichtwoordenboek

gedichten.nl: biografie

Isaac da Costa

†Isaac da Costa [Amsterdam 1798 - 1860]

Isaac is geboren in†een patricische Portugees-Joodse familie. Hij bezocht van 1811 tot 1815 het Athenaeum Illustre. Hij studeerde rechten en letteren te Leiden, waar hij in 1818 en in 1821 promoveerde; in 1822 liet hij zich† in de hervormde kerk dopen. Na zijn studie werd hij ambteloos burger; hij hield 1826 bijbellezingen in zijn huis op zondagavond; later ook voorlezingen, vooral over theologische onderwerpen. In de periode 1834-1838 was Da Costa redacteur van het tijdschrift Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat, Geschied- en Letterkunde.

Zijn debuut kwam in 1813 met Lof der dichtkunst, voorgedragen in het letterkundig genootschap Concordia Crescimus; zijn eerste publikatie was De verlossing van Nederland (1814). Voor zijn overgang tot het christendom nog gaf hij zijn PoŽzy (2 delen, 1821-1822) uit, waarin de strijd tegen de tijdgeest zich reeds aankondigt en die dan ook met instemming door zijn voorbeeld Bilderdijk begroet werd; zij getuigt van zijn voorliefde voor het heroÔsche (Homerus en Aeschylus). Hierna heeft hij tot 1840 slechts enkele poŽziebundeltjes uitgegeven (uitzondering: God met ons, 1826). Zijn grote 'tijdzangen', gedicht tussen 1840-1850, verschenen afzonderlijk en werden bijeengebracht in de bundel Politieke poŽzy (1854). Behalve poŽzie schreef hij theologische en historische werken, o.a. IsraŽl en de volken, een overzigt van de geschiedenis der joden tot op onzen tijd (1848-1849). Zijn laatste levensjaren besteedde hij grotendeels aan de uitgave van De dichtwerken van Bilderdijk in 15 delen (1856-1859) en zijn biografie De mensch en de dichter W. Bilderdijk (1859).

Da Costa is een van de meest vooraanstaande figuren geweest van het protestantse Rťveil. Zijn poŽzie is minder veelzijdig dan die van zijn leermeester Bilderdijk, maar wel persoonlijker. Ook de meest retorische passages maken een bezielde indruk. Na 1840 heeft hij bewust een menging van proza en poŽzie nagestreefd.

Opzien baarden zijn Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823). Dit boekje is blijkens de voorrede geschreven ter bestrijding van het vooroordeel dat de 19de eeuw alle voorafgaande overtreft. Met beslistheid wordt in tien hoofdstukken de geest van het toenmaals heersende rationalisme bestreden, de gedachtenwereld der 18de eeuw, die juist in Nederland lang voortduurde. In dit romantisch manifest, geschreven in een proza van klassieke allure, kondigt hij 'een nieuwe geest' aan; in details schoot hij het doel voorbij door alles af te keuren wat men in die tijd als tekenen van 'vooruitgang' beschouwde (bijv. de afschaffing der slavernij en†de centrale†positie van de grondwet). Bilderdijk juichte zijn leerling toe in Bezwaren tegen den geest der eeuw van Mr. I. da C. toegelicht (1823). Da Costa zette zijn aanval tegen†het modernisme†en het liberalisme voort, o.a. in De SadduceŽn (1824).

In 1839 werd Da Costa, aan wie de 'Bezwaren' allengs vergeven waren, gekozen als lid van het Koninklijk Instituut voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.†Zeer belangrijk voor de kennis van Da Costa's denkbeelden over poŽzie is de 'Voorafspraak'.

Een bijbels gedicht is 'Hagar' (1847), vervaardigd op verzoek van de uitgever Kruseman bij een van de staalgravures die voorkomen in het album Bijbelsche vrouwen (1848-1852).

Een episode uit de vaderlandse geschiedenis is het onderwerp van 'De slag bij Nieuwpoort'. De grote opgang die dit gedicht, zijn zwanezang, maakte, verklaart mede waarom de dichter bij zijn dood door velen als ťťn der grootsten geŽerd werd.


Inzendingen van deze schrijver

Titel Tabblad Schrijver Datum
1.STILTEpoezieIsaac da Costa01-12-2016
2. AAN MIJN VADERpoezieIsaac da Costa04-02-2016
3.AAN EEN JONGE VRIEND,poezieIsaac da Costa04-03-2015
4.Grafschrift voor een kind.poezieIsaac da Costa20-02-2015
5.B I D D E NpoezieIsaac da Costa04-10-2014
6.AAN DE POEZY.poezieIsaac da Costa08-03-2014
7. De kleinen gaan ons voor in 't koninkrijk des HeerenpoezieIsaac da Costa06-11-2012
8.UitboezemingpoezieIsaac da Costa26-02-2012
9.De traanpoezieIsaac da Costa07-03-2011
10.Kemel en rospoezieIsaac da Costa30-01-2011
11.HEIMWEEpoezieIsaac da Costa17-10-2009
12.Mijn zoon, mijn eersteling heeft zich een lid beledenpoezieIsaac da Costa29-03-2009
13.ZUCHT TEN HEMELpoezieIsaac da Costa05-10-2008
14.OP EEN AFBEELDSEL VAN BILDERDIJK IN 1787poezieIsaac da Costa02-09-2008
15.GevoelpoezieIsaac da Costa09-03-2008
16. UitboezemingpoezieIsaac da Costa09-06-2007
17.HET PAARDpoezieIsaac da Costa04-03-2006
18.DE GAAF DER POËZIEpoezieIsaac da Costa16-06-2005
19.AAN MIJNE EGADEpoezieIsaac da Costa31-01-2005
20.BIDDENpoezieIsaac da Costa08-11-2004
21.AAN ENE JEUGDIGE VRIENDINpoezieIsaac da Costa17-10-2004
22.AAN MIJN HEDEN ELFJARIG DOCHTERTJEpoezieIsaac da Costa13-09-2004
23.AAN EEN SCHRIJFPENpoezieIsaac da Costa02-07-2004
24.B E D EpoezieIsaac da Costa21-06-2004
25.DE BARRE ROTSpoezieIsaac da Costa07-06-2004
26.Wilt thou love such a woman?*poezieIsaac da Costa02-06-2004
27.VIJF EN TWINTIG JARENpoezieIsaac da Costa27-01-2004
28.AAN EEN DICHTER poezieIsaac da Costa21-01-2004


start  |   rijmen  |   vragen  |   forum  |   links  |   zoek  |   contact  |   gastenboek
inhoud           snelsonnet           gedichten           netgedichten
poëzie       hartenkreten       nederlands.nl
adverteren
vrijwaring