inloggen

biografie: Adriaan van der Hoop

1802 - 1841

[Rotterdam 1802 - 1841]

Adriaan van der Hoop Junior was een lid en bestuurder van het Rotterdamse letterkundige genootschap ‘Verscheidenheid en Overeenstemming’. Hij schreef vele gedichten vanaf 1830 - toen hij debuteerde - die soms niet helemaal voldoen aan de eisen die men aan een te publiceren  gedicht kan stellen.

Vele daarvan zijn vaderlandse gedichten als b.v.: de Kanonneerboot, het Nationaal Congres, Aan Holland, ook met betrekking tot het verleden als De Tiendaagsche Veldtogt, Rouwklacht bij het overlijden van Neêrlands Koningin, enz. die destijds met geestdrift zijn ontvangen.

 

Van der Hoop bezong ook Columbus: de ode waarmee het dichtstuk ‘Columbus’ besloten wordt en waarin de dichter van de beschrijvende naar de lyrische toon overgaat, is als een overwegend fraai dichtwerk ontvangen.

Hij maakte ook treurspelen als ‘Johanna Shore’.

Werk:

De togt naar Tervueren (1830)
Poëzij (1830)
De bekeerde liberaal, of Het mislukt verraad (1831)
De tiendaagsche veldtocht (1831)
Hugo en Elvire (1831)
Warschau, dichterlijke krijgstafereelen (1832)
Willem Tell, Zwitsersche tafereelen (1833)
Het slot van IJsselmonde (1834)
Johanna Shore (1834)
Een uur te laat, of het verijdeld tweegevecht (1835)
Han van IJsland (1837)
Het klaverblad (1837)
De horoscoop (1838)
De renegaat (1838)
Columbus (1839)
Ziekbed-gewaarwordingen (1839)
Napoleon (1840)
Van Speyk (1840)
Lente en herfst (1842)

Inzendingen van deze schrijver

10 resultaten.

24 Augustus 1838.

poezie
4,0 met 1 stemmen 472
Vier Neêrland, feest! 's Lands eer en steun verjaart!
Vier Neêrland, feest! Waai vrolijk driekleurstander,
Als vreugdbanier met brede golven uit!
Hoog klop' het hart van elke Nederlander!...

Inmaken

poezie
3,1 met 12 stemmen 3.874
Keulse potten, vaatjes, touwtjes,
Vleeskuip naar de eis gepikt;
Nu is 't hoogtijd voor de vrouwtjes,
't Rookt in huis, dat je er van stikt! ...

Avondromance

poezie
3,3 met 13 stemmen 1.546
Het laatste geflonker
Der zonne ging ter rust;
De beek is door ’t donker
In sluimring gekust;...

Aan het kasteel van Antwerpen

poezie
4,0 met 1 stemmen 613
Ik scheij er zo niet af, als met mijn eigen leven,
En eer ik sterref zal nog menig met mij sneven.

Vondel. Gijsbrecht van Aemstel....

Geen liefde is de eerste min gelijk.

poezie
4,0 met 1 stemmen 363
Geen liefde is de eerste min gelijk,
Hoe men zich zelf misleidt,
Geen is zo zuiver, geen zo rijk
Aan onbaatzuchtigheid....

De arend.

poezie
4,0 met 1 stemmen 501
Een aadlaar streeft steeds naar het licht,
Geen berg is hem te hoog;
Streef, kindren! zo naar eer en plicht,
Houd steeds het oog op God gericht,...

De Eenzaamheid

poezie
3,7 met 3 stemmen 953
Wie mij wenen hoort of klagen,
Vraag mij niet waarom.
Voog'len zingen in de hagen
Vinden alles wat zij vragen;...

Bede

poezie
3,4 met 15 stemmen 4.994
God van leven en van dood
Schenk verâming aan mijn boezem!
Als een afgestormde bloesem
Leg ik voor de orkanen bloot. ...

Hemel

poezie
3,6 met 31 stemmen 3.995
't Oog omhoog, het hart naar boven!
Hier beneden is het niet.

Ras doet de vreugd der aarde ons treuren; ...