inloggen

biografie: C.P. Tiele

1830 - 1902

[Cornelis Petrus Tiele]

Tiele (Cornelis Petrus), geb. 16 December 1830 te Leiden, studeerde aan het Athenaeum, 1848-'51 en aan het Remonstr. Sem. te Amst., werd in 1853 predikant te Moordrecht, in 1856 te Rotterdam, en in 1873 hoogl. aan het Sem. der broederschap te Leiden en 10 Sept. 1877 tevens aan de rijks-universiteit aldaar.

Hij schreef: onder het psd. van Dr. Pronius: Augustus Borneman en de zijnen. Een eerste roman, Haarl. 1852; Gedichten, Haarlem 1863; De godsdienst van Zarathustra bij de Persen, Haarlem 1863; De gelijkenis van het vaderhuis, practisch toegelicht, Rott. 1864; De godsdienst der liefde, Amst. 1868. Vergelijkende geschiedenis der oude Godsdiensten. 1. Geschiedenis van den Egyptischen godsdienst, Amst., 1869; 2. De godsdienst van Babel en Assur, 1870; 3. De godsdiensten van Fenicië en Israël, 1870. Verder eenige preeken, redevoeringen, toespraken en artikelen in tijdschriften als De Gids en andere.

 


Inzendingen van deze schrijver

2 resultaten.

VROEG IN D' OCHTEND.

poezie
Vroeg in d' ochtend wringt de roze
zich uit de enge zwachtels los,
Eenzaam, wijl nog alles sluimert,
tooit zij zich met purpren dos;...

Zie niet om

poezie
3,7 met 3 stemmen 933
Zie niet om, maar zie vooruit!
Door geen enkle grens gestuit
Moet gij immer verder streven,
Vóór u in het blauw verschiet...