inloggen

biografie: Carel Scharten

1878 - 1950

Scharten, Carel (Theodorus)

Nederlands romanschrijver en dichter (Middelburg 14.3.1878-Florence 30.10.1950). Debuteerde als dichter in na-tachtiger trant. Werkte als criticus sinds 1903 mee aan De Gids.

Hij maakte vooral naam met een aantal romans, in samenwerking met zijn vrouw geschreven, o.a. Een huis vol menschen (1908) en de populair geworden trilogie De jeugd van Francesco Campana (1924-1925). Door zijn tamelijk pretentieuze stijl en zijn wijsgerig-religieuze bezinning is Scharten als criticus verwant met Dirk Coster. Sinds 1924 woonachtig in Florence ondergingen de Schartens talrijke Italiaanse invloeden; daar hun latere werk literair zwak is en niet geheel vrij van fascistische sympathieën, verloren zij in de jaren dertig grotendeels de waardering van het Nederlandse publiek.

 

Werken:

Voor-Hal (1901); De krachten der toekomst (1909); Kroniek der letteren, 3 dln. (1916-1920);De bloedkoralen doekspeld (1921); De zonde van koning David (1933); De schatten van Groot-Griekenland (1939); Verborgen schoonheid van Toscane en Umbrië (1948); Het verloren paradijs. Kinderherinneringen (1949). Samen met Margo Scharten-Antink o.a.: De vreemde heerschers (1911); Typen en curiositeiten uit Italië (1917); 't Geluk hangt als een druiventros(1919); De nar uit Maremmen, 3 dln. (1927-1929); Het wonder der liefde (1931); De gave gulden (1934); De groote Zorzi (1938).


Inzendingen van deze schrijver

6 resultaten.

Het Smeulend Vuur

poezie
4,0 met 3 stemmen 233
Ik min u, smeulend vuur,
ik min uw stille dichtheid,
waarin het sluim'rend licht leit
te wachten op zijn uur!...

L1CHT-SPEL1NG.

poezie
Het noodweer week, en onderdoor de donkere,
zo dikke wolken-dam, dat de avond scheen
gezonken in de vroege middag, blonk er 'n
reep wit-blakende zonne-hemel heen!...

Volste lente.

poezie
4,2 met 4 stemmen 397
Gans de Dag is klare kracht,
late lente - zware vracht
groen de bomen dragen -
klaar de blauwe lucht op 't sterk...

HET SCHONE STERVEN

poezie
4,0 met 5 stemmen 761
Als in de stemm'ge stad het herfst-tij weeft
Zijn gouden waas over de oude grachten
En onder 't gulden loof een stemming zweeft
van sterven in deze oude en gouden prachten,—...

O dagen van oktober

poezie
3,0 met 2 stemmen 392
O dagen, dat weer d'eerste
chrysanten stralen
en geuren met de teêrste
en koelste geur, o dagen...

Zij komt...

poezie
3,0 met 2 stemmen 563
Ik zit geboge' en schrijf, - muf-geel
duft het papier en rins ruikt de inkt;
de lamp zingt hoog en treurig ... klinkt
dit kirrend schreien niet tot heel...