inloggen

biografie: Carel Vosmaer

1826 - 1888

[Den Haag 1826 - Territet (Montreux) 1888]

Vosmaer studeerde rechten te Leiden.

Vanaf 1873 leefde hij als ambteloze geletterde in Den Haag. Hij hing een vrijzinnig liberalisme aan. Hij bewonderde Multatuli. In de Spectator gaf hij ruimte aan Perk, Paap, Kloos en Van Eeden.

Als overgangsfiguur heeft hij een eigen plaats in de Nederlandse literatuurgeschiedenis.


Inzendingen van deze schrijver

9 resultaten.

Iets geniaal

poezie
3,3 met 11 stemmen 1.775
Iets geniaals heeft toch Piet Prul in ’t eind bedreven,
Want wat hij nooit bezat, hij heeft de geest gegeven....

HET EILAND MELOS.

poezie
4,0 met 3 stemmen 411
Kleine smaragd in de kring van de edele stenen, die blinkend
Sieren de golvende plooien van 't kleed der Aigaiïsche waatren,
Ligt er het groenende Melos, het vuurontsprotene eiland,
Waar zich de gloed van Hefaistos in spleten en dampende bronnen...

OCHTENDGLOREN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 943
Langzaam sleept de heilge nacht haar sluier,
IJler, doorschijnend aan d' uiterste slippen,
Weg van de aard', en de laatste sterre
Dooft hare glans....

Aqua-forti

poezie
4,0 met 2 stemmen 451
Weet gij wat etsen is ? — Het is flaneren
Op 't koper; 't is in 't zomerschemeruur
Met malse vedelsnaren fantaseren.
't Zijn hartsgeheimpjes, die ons de natuur ...

Drang tot drinken

poezie
2,0 met 8 stemmen 1.358
De donkre aard drinkt vochten,
Uit d’aarde drinken bomen,
De zee drinkt uit de wolken.
Het zonlicht drinkt de zeeplas,...

Een treurende es

poezie
3,9 met 15 stemmen 2.361
Een treurende es zweept ruisend
Het hangende loof om het puin.
Stil koestert een teder viooltje
Zijn geluk in het mosrijk duin....

MELANCHOLIA

poezie
4,0 met 14 stemmen 2.827
Als men ten laatste heeft gevonden
Waar heel de ziel naar smacht,
Dan is ’t te laat, de dag verzwonden,
Reeds valt de nacht....

Het raapt al kogels

poezie
4,2 met 12 stemmen 2.909
De vorsten spelen 't hoge spel,
't Plunderende, volkenmoordende spel,
Waar 't krijt gekozen is, wordt al
Wat oogst beloofde...

Zondagmorgen aan het strand

poezie
3,4 met 11 stemmen 2.957
Blauw wolkloos welft zich de hemel
Boven de wijdgestrekte zee.
Van zongloed wemelt de tintlende dampkring;
Parelkleurig rust het zeevlak,...