inloggen

biografie: Erik Spinoy

(Aalst, 1960) is een denkende dichter die zich, waar het denken ophoudt, beroept op poëzie en taal. Als denker is hij geïnteresseerd in de grenzen van het kennen, en als dichter vraagt hij zich af of de poëzie die grens misschien zou kunnen slechten. Het gaat in Spinoys poëzie steeds om de verhouding tussen mens en werkelijkheid. Wie de werkelijkheid wil weergeven, ontkomt niet aan de leugen en het bedrog van de eigen vooringenomenheid: om de werkelijkheid te representeren moet ze tegelijkertijd ontmaskerd worden. Door haar te spiegelen aan die van een ander, bijvoorbeeld. Filosofie en literatuur zijn voor Spinoy elkaar overlappende domeinen. Het gedicht is geen weerspiegeling van iets dat al bestaat maar creëert zelf nieuwe betekenis en stelt dat proces van betekenisgeving centraal. Spinoy beschouwt de taal als een instrument waarmee je, tegen beter weten in, kunt proberen te ontsluieren wat niet ontsluierd kan worden. Spinoys poëzie is vol van weelderige klankrijkdom en dubbelzinnige betekenissen. Ze getuigt van de sympathieke neiging tot het bewaren van mooie woorden die in onbruik dreigen te raken en van een fascinatie voor orakeltaal. Maar nooit gaat de rem helemaal los. Spinoy schrijft beheerste en ironische poëzie, zoals je dat van een denkende dichter verwachten kunt. Poëzie maakt het denken lichter, zou Spinoys adagium kunnen zijn. ‘Ons past bescheidenheid tegenover het mysterie van het zijn,’ zegt hij in een interview, ‘maar wat klinkt dat verschrikkelijk zwaar. Dat wil ik in mijn gedichten niet.’

Inzendingen van deze schrijver

14 resultaten.

Je weet niet wat je zegt

gedicht
3,2 met 17 stemmen 9.973
Je weet niet wat je zegt
in welke grond het valt

of het in lentes opschiet ...

De muur

gedicht
Een composthoop en, erboven,
slierten traag vervluchtigende rook. Op
het erf een kar met groenvoer. Groene halve
staldeuren. En op de strakke, spiegelende beek ...

Oog om oog?

gedicht
3,0 met 3 stemmen 12.681
Geen denken aan:
hier is de rechterwang
en hier de linker.
Je weet...

Fuck de grizzly arend

gedicht
Fuck de grizzly arend beren van het ijs,
screw de bever in zijn burcht -
te warm is het naar vonkend
spattend water zie ik om alleen...

De smalle straat

gedicht
4,5 met 2 stemmen 5.359
De smalle straat
de meidoorn heg
het werkhuis met
machines, wipzaag, schavelingen...

Komt het?

gedicht
4,3 met 3 stemmen 2.936
Onvindbaar in de groei
van gras, een heksenkring.
Diep in het rijpen van een vrucht.
Slaat donder in de lucht....

Gesneeuwd heeft het...

gedicht
3,4 met 11 stemmen 6.343
Gesneeuwd heeft het
in deze vlakste aller vlakten
Een wolf voelt zich
geroepen tot bewegen ...

Henry Moore in Palais Auersperg*)

gedicht
2,4 met 23 stemmen 6.692
Een duif
bereikt een tak. Het klinkt
als knarsende scharnieren,
hangt in de zilveren lucht...

Een ding gestand doen is

gedicht
2,8 met 8 stemmen 7.123
Een ding gestand doen is
jezelf beliegen. Van een pop, een beeld,,
een torso luidt de saaie waarheid dat
ze dood zijn. Al wat meer lijkt...

De wind, de eindeloze wind

gedicht
2,1 met 30 stemmen 9.600
De wind, de eindeloze wind
waait waar hij wil
danst op een esdoornblad
smijt schepen heen en weer...

Een wolf

gedicht
3,0 met 93 stemmen 21.440
Een wolf
is als een huis
waarin twee gaten gapen:
een gat...

Wat die witte dan wel

gedicht
2,8 met 25 stemmen 10.930
Wat die witte dan wel
zeggen wou?
wat zegt vuurwerk
hoogtevrees...

Van ver

gedicht
3,1 met 17 stemmen 12.123
van buiten komt het
en omvademt ons
zoals een ongeziene
hallucinogene mist die...

De triestigheid 's avonds

gedicht
3,1 met 17 stemmen 6.753
Ontstaat een ritselen en geknaag.
Een roetkraai ruimt het stoppelveld.
De haagbeuk heeft zich opgemaakt.
De tuin ligt als een laken...