inloggen

biografie: Gentil Antheunis

1840 - 1907

Antheunis (Gentil Theodoor), schoonzoon van H. Conscience, geb. te Oudenaarde 9 Sept. 1840, was van 1859 tot 1860 leraar in het college zijner geboortestad en in 1861 leraar te Dendermonde. Vervolgens studeerde hij aan de Hogeschool van Gent, promoveerde in 1866 en werd 1 Jan. 1868 vrederechter te Oost-Rozebeke. Van daar ging hij in dezelfde hoedanigheid naar Thourout. De 15 Juli 1877 werd hij vrederechter te Halle en vervolgens te Brussel, waar hij zijn ambt nog uitoefent.

Hij schreef in verschillende dagbladen en tijdschriften liederen en gedichten, waarvan erverscheidene door Willem Demol op muziek zijn gezet, onder anderen: Lentelied, Ik ken een lied, Droeve tijden, Bethlehem, enz. Zij zijn allen verenigd in éen bundel 1873. In 1874 werd hij door de Antwerpse Rederijkkamer de Olijftak bekroond voor een Minnelied. Verdere werken: Uit het hart, Liederen en gedichten, Dendermonde en Leiden, 1875; Liederkrans, uit de Loverkens van Hoffmann van Fallersleben, met muziek van G. Antheunis, Gent, 1877; Leven, lieven en zingen, Gent, 1879.


Inzendingen van deze schrijver

20 resultaten.

Wat is de Wereld

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.394
Er liep een dierken op mijn hand,
Zo kleen, zo bitter kleen!
Hoe was het daar wel aangeland?
Waar wilde en mocht het heen!...

Verrukking

poezie
3,2 met 4 stemmen 2.083
Ik wense geen rijkdom, geen pracht of geen weelde;
Ik wense geen macht of geen klink ende faam;
Ik dichte en ik zinge geknield voor uw voeten,
Mijn blik in uw oog en de handen te zaâm....

De Koffie

poezie
4,3 met 3 stemmen 805
In 't Oosterland zijt gij geboren,
In 't zonnig, 't weeldrig Oosterland,
O koffie, kostelijke pand,
O koffie uitverkoren....

Waar woont 't Geluk?

poezie
4,1 met 8 stemmen 1.303
Als ik laatst de Luxemburgse bergen,
Wand'lend, zingend hier en daar doorkruiste,
Trof mijn blik een huisje aan.
't Stond daar zo verwijderd, zo allene,...

Afscheid

poezie
4,8 met 4 stemmen 796
Dus is eindlijk 't uur geslagen,
't Lang gevreesde, droevig uur!
'k Voel mijn hart onstuimig jagen;
Ach! wat kost me uw afscheid duur....

Zij was zo jong

poezie
4,3 met 3 stemmen 797
Zij was zo jong en schoon, en blozend als de roze,
Zij telde nauwlijk vijftien jaar.
De doodesengel kwam en nam de vlekkeloze,
Als of 't een echte bloeme waar'....

Betlehem

poezie
4,5 met 2 stemmen 528
Kerstlied.
Aan mijne zuster Mathilde.

Rorate, coeli, desuper, et nubes pluant Justum!...

Laatste Wens

poezie
3,7 met 3 stemmen 509
Wanneer ge mij begraven zult,
Als laatst vaarwel en laatste huld,
Zal rouw noch traan mij troosten;
Wel eenzaam mag mijn grafsteê zijn,...

Waarheid

poezie
3,2 met 4 stemmen 948
Bij een hemelreine bronne,
Eer zij 't groene dal bespoelt,
Heb ik dromende eens gezeten,
En mijn hete dorst gekoeld....

Groene Ogen

poezie
4,0 met 2 stemmen 541
Wie kent er het lied of de sage,
Wie kent ze niet allebeî;
Van ene waternimfe,
Die heette Lorelei?...

Boven ons Hoofd

poezie
3,0 met 2 stemmen 605
Als de lente wederkomt,
Als het bieke op de bloemkens bromt,
Als het zonneke lacht en streelt,
Als het vogelke springt en kweelt,...

De Schuchtere

poezie
4,0 met 2 stemmen 824
Zij lonkte naar mij, zo verscholen.
Haar blik scheen te zeggen: ‘Welaan!’
Ik stond daar op brandende kolen,
En kon toch geen stapje vergaan....

Mijn kind, mijn leven

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.284
Ik weet het wel, ik weet het wel;
De liefde lokt en dwingt zo fel.
De blik der liefste is zonneschijn,
Haar adem geurt als ambrozijn,...

Verborgene Liefde

poezie
4,0 met 3 stemmen 989
Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiss,
Als heimliche Liebe, von der niemand nichts weiss.

Des Knaben Wunderhorn....

Kom! De liefde lacht

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.305
Lenteliedje wees niet bang,
Kom maar vrij naar buiten;
Alles vraagt naar klank en zang
Als de bloemen spruiten....

Tirolerlied

poezie
2,0 met 2 stemmen 1.574
Ik vlucht mijn leger, mijn vreedzame dakje;
'k heb hond noch geweer, door de nacht loop ik heen,
Mijn boezem doorwoelt een knagende smart,
En waar ik ook vlucht, zij volgt mijne schreên....

Verlaten

poezie
2,7 met 11 stemmen 1.394
De wind zucht droevig in de schouw.
'k Zit hier alleen, het hart vol rouw,
Te denken.
Ik zocht naar liefde en vond bedrog....

't Lied der Minne

poezie
3,2 met 6 stemmen 711
Kent gij 't lied der minne,
't Schoonste lied van al?
‘t Klinkt door woud en velden,
't Dreunt door berg en dal; ...

Lentelust

poezie
2,4 met 5 stemmen 751
Wanneer het ijs zal dooien
Bij zoele zuiderwind,
Zal vreugdig zich ontplooien
Elk harte, dat bemint....

Droeve Tijden

gedicht
3,7 met 187 stemmen 31.351
’t Zijn droeve tijden als de oorlog woedt,
Als mensen men slacht lijk dieren,
Als mensenbloed bij beken vloeit.
Als vrede en liefde liggen geboeid...