inloggen

biografie: Giza Ritschl

1869 - 1942

Gizella Suzanna Ritschl 

[Boedapest 1869 - Den Haag 1942]

Giza kwam in 1896 als circusartieste naar Nederland.

Frederik van Eeden hielp haar bij de uitgave van heer eerste bundel 'Verzen' met gedichten die veel sporen vertoonden van haar Hongaarse afkomst en taal en literaire traditie. Zo zijn haar 112 gedichten in die eerste bundel heel kort (veelal 6-regelig).

Werk:

Verzen, 1901

Nieuwe Verzen, 1904

Gedichten, 1905

Liederen, 1907

Vrome Liederen, 1914 

Keur uit liefdeverzen van Giza Ritschl (ingeleid door Hendrik de Vries), 1939

Zangen van droom, liefde en dood, 1942 (postuum).


Inzendingen van deze schrijver

15 resultaten.

Ach! welk diep lijden

poezie
4,0 met 2 stemmen 283
Ach! welk diep lijden
om te moeten zwijgen.
Maar het verbrijzelde
maakt het gevoel stijgende....

Ik ben heel blij

poezie
4,0 met 2 stemmen 725
Ik ben heel blij
Doch 'k weet niet waarom,
't Hart van mij,
Klopt bom, bom, bom....

Neem Uw harp en speel voor mij

poezie
Neem Uw harp en speel voor mij,
Laat trillen de tonen, luid en blij,
Want in mij brandt der liefde felste gloed,
Toe speel, speel voor mij luid en zacht en zoet,...

Mijn moederland

poezie
3,7 met 3 stemmen 548
Mijn moederland, het land van de wijn,
Mijn moederland, graag wou ik bij U zijn.
Mijn harte weent, het verlangen slaapt,
Maar de hoop in mij, zij wacht en waakt....

Mijn liefde

poezie
Mijn liefde ging in weemoed over,
Voorbij is de pracht, het licht, de tover,
Gedoofd zijn de vlammen, geblust het licht,
Nu ga en sta ik met blind gezicht....

Voor geen koning wil ik wijken

poezie
5,0 met 3 stemmen 880
Voor geen koning wil ik wijken,
Voor geen prins of rijke vorst,
Ik wil tonen, ik wil bereiken,
Ik, die vroeger nimmer dorst....

De dood is gekomen

poezie
4,0 met 3 stemmen 760
De dood is gekomen,
De dood in mijn dromen,
De dood nam mijn hart,
De dood wreed en hard....

Op uw gunst wil ik niet meer wachten

poezie
Op uw gunst wil ik niet meer wachten,
Nu in alle ernst, adieu! vaarwel!
Want nieuwe vreugden, nieuwe prachten,
Komen bij mij nu alleen in tel....

Ik ontwaakte uit een droom

poezie
2,4 met 5 stemmen 577
Ik ontwaakte uit een droom,
Nu zing ik mijn liedeke weer.
Het klinkt zacht en schoon,
Het klinkt lief en teer,...

De maan hoog en licht

poezie
2,9 met 12 stemmen 2.432
De maan hoog en licht.
De bomen van bladeren dicht.
Een vogel er in zingende,
Ik er onder van angst rillende....

ONDER HET GEVOEL VAN ZWAAR LIJDEN

poezie
3,1 met 14 stemmen 3.000
Onder het gevoel van zwaar lijden,
En grote kwellingen kom ik tot U.
En ik schaam mij niet te belijden,
Dat ik in mijn eenzaamheid ween,...

Gelijk van ene meeuw...

poezie
3,9 met 7 stemmen 3.093
Gelijk van ene meeuw, de wieken uitgeslagen,
Die dan, vliegende, glijdt over de zee,
Zo wijd en zijd zend ik mijn klagen,
Klagende ach en wee....

De ramen staan open

poezie
4,3 met 21 stemmen 2.799
De ramen staan open, de wind
waait zoel.
Ik wil stil hopen, dat er komt
wat ik voel....

EEN VOGEL KWAM...

poezie
4,2 met 20 stemmen 2.327
Een vogel kwam mijn kamer ingevlogen,
Heel vertrouwd heeft hij zich over mij heen gebogen.
Hij fluisterde dat de dood hem zond,-
Ik antwoordde niet, want ik verstond....

Eens danste ik in een Csárda

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.338

Aan Sebestyén
Eens danste ik in een Csárda,
Op de Puszta te Hortobágy. ...