inloggen

biografie: Hedwig Speliers

Eig. Edwig Nestor Leon, Vlaams dichter, essayist en criticus (Diksmuide, 1935). Was leraar. Hoewel zijn eerste dichtbundels reeds een origineel, eigenzinnig en weerbarstig talent lieten vermoeden (Ons bergt een cenotaaf, 1961; Een bruggehoofd, 1963) kwam Speliers voorgoed in de belangstelling door zijn aandeel in de `gestencilde revolutie' en zijn medewerking aan het tijdschrift Bok (1963-1964), waaruit belangrijke kritische en polemische publikaties voortvloeiden.

Als dichter is Speliers niet alleen belangrijk wegens zijn heel aparte plaats in de post-experimentele richting, o.m. door de sterk metaforische poëzie met constructivistische en rationele inslag, maar ook door de theoretische grondslagen waarop zijn vers berust. Van meet af aan legde Speliers de nadruk op de structurele eenheid van de bundel, waarvan de versch. geledingen en onderdelen slechts in de globale context volledig kunnen worden verklaard. Dat geldt met name voor het woord, dat bij hem een uiting van een sterk universeel werkelijkheidsbegrip is, waarin zowel persoonlijke, emotionele aandelen als cultuurhistorische componenten liggen samengevat.

In het essay De ongeleefde lijnen van ons lichaam, of Het metaforische denken (1975-1976) wordt een afgeronde poëtica ontworpen. Het gedicht is `tot metafoor gestolde gedachtenformatie'. Dit is het uitgangspunt voor nog strakkere linguïstische benaderingen van de poëzie, met name via het fonologische, syntactische en semantische niveau, waardoor de subjectiviteit van de poëzie en het poëtisch beleven een objectieve basis krijgen.


Inzendingen van deze schrijver

3 resultaten.

In de doolhof

gedicht
2,0 met 104 stemmen 16.072
In de doolhof der dialecten
ben jij in je stem door mij herkend -
als dan de adem op gekoelde ramen
de semantiek van onze namen...

Ik was een jongen, een meisje, een struik

gedicht
2,3 met 188 stemmen 57.550
Ik was een jongen, een meisje, een struik,
een vogel daarna een sprakeloze vis die
opspringt uit zee. Weldra ben ik
de vlinder die op de Etna sterft, doch...

Jij maakt mijn landschap helder

gedicht
2,5 met 21 stemmen 9.034
Jij maakt mijn landschap helder
in hoe de hand het landschap langzaam
langs de zuiderramen sponst en zeemt
waaraan abeel en konifeer geheel...