inloggen

biografie: Johan van 't Lindenhout

1893 - 1919

Johan van 't Lindenhout

Neerbosch 1893 – Nijmegen 1919

Johan van ’t Lindenhout studeerde rechten.

Hij plaatste onder pseudoniem (o.a. Theo Verwanen en Jodocus Zangvorsch) zijn eerste literaire werk in Propria Cures en de Amsterdamsche Studentenalmanak.

Nadat in 1914 enkele van zijn sonnetten in De Beweging waren opgenomen, aanvankelijk onder het pseudoniem van  J. Berkel, kreeg hij als dichter bekendheid.

Uitingen van levensdrift en melancholie wisselen elkaar af in zijn romantische verzen, die een sterke invloed laten zien van o.a. Willem Kloos en Karel van de Woestijne .

Door zijn vader en vrienden werden zijn verspreide verzen en een keuze uit de ongepubliceerde gedichten `als een blijvende herinnering'  na zijn door hem zelf gekozen dood bijeengebracht in de privédruk Nagelaten verzen (1918).


Inzendingen van deze schrijver

14 resultaten.

Nacht-liedje

poezie
3,0 met 1 stemmen 341
Was niet je mond dan kussen mild
En bloeide niet je lijf in pracht,
Wanneer wij minden in de stilt’
Van de besternde nacht?...

Voorbijgangster

poezie
4,0 met 3 stemmen 285
Een lief gelaat in tere lijnen
Een stille lach om jonge mond:
Zo schreed zij daar; en de eigen stond
Voelde ik een leegte in mij schrijnen....

ZOMERAVOND II

poezie
4,0 met 2 stemmen 151
Gedachten, die de zonnige uren banden,
Bemijmer ik, waar langs de stille kreek
Het nachten naêrt en op de lage landen
De avond roerloos ligt en schemer-bleek....

ZOMERAVOND I

poezie
4,3 met 3 stemmen 201
Nu de schaduwen zich lengen
Rond mijn woning, vòòr de nacht,
Wil ik je mijn groeten brengen
'Wijl dags laatste uren plengen...

Madame la Marquise

poezie
4,0 met 1 stemmen 284
Een lied ruist ijl en rank; een vrouw speelt aan 't spinet
En neurt heel zacht de wijs; de blanke toetsen schreien
Hun zoet en simpel leed door 't schemerend salet.
...

AAN JACQUES PERK

poezie
4,5 met 2 stemmen 297
De rozenknop in ranke vaas, vuurrood,
Rijst roerloos uit het tere kristallijn,
Stil in verwond’ring van zó schoon te zijn...
Dan legt hij bevend héél zijn binnenste bloot....

AFSCHEID VAN GUIELMO

poezie
4,0 met 1 stemmen 262
Niets dan leed blijft er beklijven,
Of ik al mijn dagen tel.
Wat zal ik nog langer drijven
Dit onnozel levensspel?...

HERFST-IMPRESSIE

poezie
4,0 met 1 stemmen 300
Soms in de vroege ochtend, kleurt
De hemel zo geheimvol licht;
Dan is ’t of gij een schoon bericht
In ’t goud-gesponnen zonlicht speurt;...

Meisje voor het feest

poezie
5,0 met 3 stemmen 312
't Eérst, in blij ongeduld, kwam ze af. Nog toeft geen gast
Ter zaal. Week daar de deur...? de bout schuurt langs de luiken
En 't uur kruipt traag. De dis beurt, glanzend in 't damast,
...

Soms waan ik, dat mijn leven hoger gaat

poezie
4,0 met 3 stemmen 330
Soms waan ik, dat mijn leven hoger gaat
Dan ’t vlak bestaan van wie er rond mij zijn,
En dat ik sta in voller, schoner schijn
Van levenslicht dan wie er naast mij staat....

Makker, de dag is óp; lóóp, om je deel te halen

poezie
4,7 met 3 stemmen 407
Makker, de dag is óp; lóóp, om je deel te halen
Van 't bare zonnegeld, van dauw en ochtenddoop,
En schater, sleetse zorg en nachtlijk leed ten koop,
Om 't spoelen van de wind en 't lied der wielewalen....

Haar hoofd woog aan mijn borst

poezie
2,5 met 11 stemmen 764
Haar hoofd woog aan mijn borst, het haar viel al bezijden,
Een glimlach was haar mond, die schromend bleef en teer...
Wee mij! toen zonk dit beeld; de dageraad was véér,
Die 'k had nabij gedroomd sliep vèr van mij gescheiden....

Dicht langs een bongerdhaag schichtte een pruimensnaaier

poezie
4,0 met 1 stemmen 425
Dicht langs een bongerdhaag schichtte een pruimensnaaier,
De klepper vong de wind en joeg de vogel op,
Er gonsde een ver gerucht van tramp'len en geklop,
De garvenbindster zong op 't zoeven van de maaier....