inloggen

biografie: Karel Jonckheere

[Oostende 1906 – Rijmenam 1993]

Aan het Oostends Koninklijk Atheneum volgde Karel de middelbare school. Daarna ging hij in Gent aan de Pedagogische Academie studeren. Hij behaalde het diploma leraar middelbaar onderwijs in de Germaanse talen. Na zijn studies vervulde hij zijn militaire dienst te Brugge. Na zijn diensttijd was hij korte tijd stadsbediende te Oostende. In 1929 werd hij leraar aan de Rijksmiddelbare school te Gembloers, in 1930 te Nieuwpoort en in 1944 te Gent. In 1945 was hij secretaris van de minister van Binnenlandse Zaken. Datzelfde jaar werd hij directeur van de Rijksmiddelbare School te Veurne. In 1946 werd hij benoemd tot inspecteur van de Openbare Bibliotheken. In 1953 trad hij in dienst als ambtenaar bij de Dienst der Letteren van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. 
Karel Jonckheere was een wereldreiziger. Hij bezocht Cuba, Mexico, de Verenigde Staten, Kongo, Zuid-Afrika, India, Roemenië, de Balkan en de West-Europese landen. In 1947 monsterde hij aan op een Oostendse vissersboot om de visvangst in de IJslandse wateren mee te maken. Al deze reizen leverden stof op voor gedichten en romans.

De belangrijkste thema's in zijn poëzie zijn: de zee, het verlies van het geloof, de gehechtheid aan de geboortegrond en de verbondenheid met de voorouders. Deze worden doorweven met autobiografische elementen, soms met een spottende ondertoon. Zijn bundel ‘Spiegel der zee’ (1946) werd bekroond met de driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie.

In zijn autobiografisch proza, zoals  ‘Waar plant ik mijn ezel’ (1974) en ‘Verbannen in het vaderland’(1978) zoekt hij naar de betekenis en de samenhang der dingen. Zijn soms scherpe formuleringen wijzen op zijn sterke observatievermogen.

Hij vertaalde sprookjes, reisverhalen, gedichten, hoorspelen en essays uit het Engels, Duits, Spaans en Frans. Hij was o.m. redacteur van "Standpunte" (Zuid-Afrika), "De Gids" (Nederland), "De Vlaamse Gids" en "Nieuw Vlaams tijdschrift".
Na lange tijd in Rijmenam gewoond te hebben stierf Karel Jonckheere daar in 1993.


Inzendingen van deze schrijver

3 resultaten.

Roofbouw op het ijle

gedicht
4.2 met 4 stemmen aantal keer bekeken 4.304
Nu ik nog ben wil ik de dood beleven te meer daar hij als waarde niet bestaat, ik pleeg geen roofbouw op een later staat waar ik als ziel of schim subtiel zou zweven. Niet eens een lokkend omgekeerd verleden is het hiernamaals met zijn eeuwigheid, die dwaze som van korte stukjes...

Heimwee naar moeders woordenschat

gedicht
4.3 met 3 stemmen aantal keer bekeken 1.576
Ach moeder, ik weet zoveel woorden meer en van de muzen honderd lepe wetten om ze verbluffend naast elkaar te zetten tot schone larie over duister zeer. Maar als ik op een avond bij ruig weer de vangst bijeengaar uit mijn rijmennetten, de troost schud uit de kuil van mijn sonnetten, vind...

Vaarwel

gedicht
3.6 met 7 stemmen aantal keer bekeken 11.206
Al ga ik zeer ver weg, wil mij getroost beminnen, het is geen ander ik dat op een steven staat om onder feller licht een leven te beginnen met dromen die gaan bloeien voor een nieuw gelaat. Mijn ogen blijven thuis; bij u blijven mijn handen. Naast u is rust genoeg voor hen, zelfs...