inloggen

biografie: Mark Insingel

[Lier 1935 - ....]

Mark Insingel is  een pseudoniem voor Marcus Donckers, Vlaams prozaschrijver en dichter.

Hij groeide op als enig kind van een huisschilder, doorliep de toneelacademie en werd vrij snel daarop beroepsschrijver in Vlaanderen.

Insingel schrijft avant-gardistisch. Schrijven betekent voor hem een poging tot produceren in een maatschappij van louter reproduktie. Maatschappelijke 'inhoud' is daarbij niet van belang; hij streeft naar een autonome literatuur, voor hem het laatste bastion waarin de mens zich vrij kan bewegen en van de erotiek van zijn bestaan kan genieten. Hij probeert een creatieve omgang met bestaande taalvormen tot stand te brengen en sluit daarbij de collage van kitch, slogans, levenswijsheden, uitgeholde spreuken en zegswijzen, die hij onverwacht en speels combineert, niet uit.

Zijn streven de taal aan het woord te laten heeft een toegespitste aandacht voor de visuele en auditieve aspecten daarvan tot gevolg, getuige zijn bundels concrete poëzie Modellen (1970) en Posters (1974) en het hoorspel Wanneer een dame een heer de hand drukt (1975).

Zijn prozateksten vertonen beide aspecten tegelijk, zij zijn muzikaal en constructivistisch, vormen een gesloten geheel.

In het 'taalalgoritme' Dat wil zeggen (1975) worden de teksten vanuit basisregels gegenereerd. Het boek bevat 82 verschillende teksten. Door deze te programmeren en te variëren tracht Insingel de versleten taalcode weer met betekenis te laden. Iedere derde tekst is een herhaling van een der vorige. Zo ontstaat een cadans die met de precisie van een computer is uitgevoerd. Mijn territorium (1980) is een constructie van 100 teksten, ieder bestaande uit één lange zin, die elkaar modulerende en met elkaar contrasterende blokjes vormen, een tekstmozaïek dat gebaseerd is op drie meetkundige figuren: cirkel, vierkant en driehoek. De ruimtelijke structuur van het territorium, maar ook de relaties tussen de personages worden door deze figuren bepaald. Toch is het uiteindelijk een territorium van taal dat ontstaat, een geborgen zijn in taal. Woorden zijn oorden (1981) is niet toevallig de titel van Insingels enige bundel essays.

In 2005 kreeg Mark Insingel de publieksprijs voor de beste poëziebundel met Niets - 21 liefdesgedichten.

Werk:

Drijfhout (1963)
Een getergde jager (1966)
Een kooi van licht (1966)
Spiegelingen (1968)
Perpetuum mobile (1969)
Een tijdsverloop (1970)
Modellen (1970)
Posters (1974)
Dat wil zeggen (1975)
Wanneer een dame een heer de hand drukt (1975)
Gezwel van wortels (1978)
Het is zo niet zo is het (1978)
Mijn territorium (1980)
Woorden zijn oorden (1981)
Een meisje nam de tram (1983)
Jij noemt stom wat taal is (1986)
In elkanders armen (1990)
De een en de ander (1991)
De druiven die te hoog hangen (1994)
Eenzaam lichaam (1996)
Niets (2005)

Inzendingen van deze schrijver

6 resultaten.

Wat hij niet kent vindt

gedicht
2,5 met 46 stemmen 13.715
Wat hij niet kent vindt
hij er vreemd uitzien.
Het vreemde vindt hij lelijk.
Het lelijke maakt hem bang....

Ik noem jou mijn verlangen

gedicht
2,8 met 57 stemmen 14.261
Ik noem jou mijn verlangen –
ik ken jou niet.

Jij bent er in gezangen, ...

Als ik niet bang was

gedicht
4,5 met 2 stemmen 2.604
Als ik niet bang was
zou ik het durven.
Als ik het zou durven
zou ik slagen....

Ik zie jou zo

gedicht
3,0 met 2 stemmen 4.196
Ik zie jou zo
Ik zie jou zo
zo moet jij zijn
Jij moet zo zijn...

Ze verdedigen wat ze hebben

gedicht
2,4 met 12 stemmen 5.669
Ze verdedigen wat ze hebben.
Wat hebben ze?
Ze hebben wat ze denken dat ze hebben.
Wat denken ze dat ze hebben?...

Je bent niet hier

gedicht
3,8 met 59 stemmen 21.093
Je bent niet hier
maar ergens.
Ik ben daar niet.
Al is het er,...