inloggen

biografie: Richard Minne

1891 - 1965

[Gent 1891- Sint-Martens-Latem 1965]

Hij volgde de lessen op  het atheneum te Gent. Hij kreeg er o.m. les van René De Clercq. 
Hij wasmedestichter van het tijdschrift "'t Fonteintje" (1921-1924).
Hij was ongeveer een jaar ambtenaar bij het Ministerie van Justitie, maar moest wegens zijn zwakke gezondheid dit ambt opgeven. Hij was een tijdje landbouwer.
Het boerenbedrijf zei hij vlug vaarwel. Hij verhuisde in 1928 naar het kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem.
In 1930 werd hij journalist bij de krant "Vooruit", waar hij o.m. de rubriek "In 20 lijnen" verzorgde. Hij werd tevens redactielid van het "Nieuw Vlaams Tijdschrift".
Richard Minne was een non-conformist. Zijn oeuvre is niet omvangrijk doch wel interessant omwille van zijn ironisch scepticisme dat verwoord wordt in een beknopte, krachtige taal. Zijn gedichten zijn dikwijls van bitterheid en ontgoocheling doortrokken.

 
Hij ontving voor "Wolfijzers en schietgeweren" in 1946 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor het Nederlands Proza.

Werk:

In den zoeten inval (1927; 1955)
Heineke Vos en zijn biograaf (1933)
Wolfijzers en schietgeweren (1942)
Album 1944 (1944)
In 20 lijnen (1946, 1955)
C. Buysse (1959)

Inzendingen van deze schrijver

9 resultaten.

GOGOL

poezie
3,2 met 4 stemmen 450
Ik lees Gogol. Hij is groot.
Hij spreekt van liefde en dood,
en dat mensen klein zijn
en voor elkaar venijn zijn...

Anti-dotum

poezie
4,0 met 2 stemmen 489
Gewonnen roem
bij 't zingen van een lied
is maar een bloem
die ge even ziet;...

De wereld is een fluit met zoveel duizend monden.

gedicht
4,3 met 3 stemmen 3.826
De wereld is een fluit met zoveel duizend monden.
En elkeen blaast zijn lied. En ’t maakt een droef geluid
waarin ik niets van eigen klank heb weergevonden.
En gij? misschien hebt ge ook getikt aan meenge ruit...

LENTEFANFARE

poezie
4,0 met 3 stemmen 808
De lente komt zo dapper aan.
Hobooien zijn 't en zilveren fluiten.
De weduw kijkt voor 't eerst weer buiten
doet haar gekleurde jak weer aan....

Dag van schoonheid

poezie
3,7 met 7 stemmen 5.594
De bot, die berst; de bij, die zoemt,
de wind, die zotheid gaat vertellen:
wat men kortweg de lente noemt
en de aarde komt op stelten stellen; ...

Zij

poezie
3,0 met 24 stemmen 6.244
Zij, de mensen die waarde
hebben in dit leven, innerlijke gloed,
zij lopen verspreid over deze aarde
en dragen een goedkope hoed. ...

Internationale treinen

poezie
5,0 met 9 stemmen 1.873
Laat vrije baan aan de :
zij schonken 't zelf-vertrouwen weer aan een geslacht,
dat kroop in ossewagens en in palankijnen,
en nu aan 140 ijlt doorheen de nacht....

Vademecum voor de dichter

poezie
3,7 met 15 stemmen 5.173
Doe dommer dan ge zijt,
maar mijd u voor de klippen;
leef buiten ruimte en tijd
doch spoedt u lijk de kippen....