inloggen

Tautologie


Een herhaling van een zelfde denkbeeld met een ander woord of een andere uitdrukking.
Bijvoorbeeld: 'wij waren blij en verheugd elkaar weer te zien'.

In een gedicht kan een tautologie een beeldende werking hebben:

Voorbeeld uit het gedicht van Geerten Gossaert 'De Moeder':

Hij sprak en zeide
In het zaâl zich wendend
Vaarwel, o moeder, nooit keer ik weer....

Hier geeft de tautologie een plechtstatig karakter aan deze verklaring van de zoon.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.