inloggen

Acconsonantie


Bij deze vorm berust de rijm op de slotmedeklinkers van lettergrepen.
Voorbeeld: wand en hond.
Deze rijmvorm wordt in de Nederlandse poëzie niet vaak gebruikt.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.