inloggen

Rijk rijm

Deze rijmvorm van 'rijk' of 'gelijk' rijm is gebaseerd op volledige gelijkheid van woorden, die dus herhaald worden, hetzij in dezelfde betekenis hetzij als homoniemen.
Deze vorm van rijm kan een gedicht iets 'kinderlijks' of iets 'eenvoudigs' geven.
B.v.:
Villon in de vertaling van Weremeus Buning:

Toen ik dan nu het einde schreef,
Vanavond, eenzaam, onbezonnen,
Prevelend, voor de pen het schreef,
Hoorde ik de klokken der Sorbonne
Die in de vroege nacht begonnen
Het Weesgegroet, dat de engel spreekt.
Toen hield ik stil, en werd verwonnen,
En bad, zoals het harte spreekt.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.