inloggen

Oxymoron


Stijlfiguur die een verbinding legt tussen tegenovergestelde begrippen.

Bij voorbeeld:

* een jeugdige grijsaard.
* zij was levend dood.
* de Friezen waren eendrachtig in hun tweedracht.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.